Pokud patříte mezi ty, koho trápí opary, pak jistě víte, jak je záludný a nečekaný. Dokáže vzniknout ve chvíli, kdy ho nečekáte a několik dní vás pěkně potrápí. Proto vám chceme doporučit několik rad, pokud už opar máte, jak zabránit, aby se od vás někdo nakazil, abyste zamezili jeho šíření mezi vaše blízké.

opar

1. Nedotýkejte se pokud možno infikovaného místa – i když vás to svádí, je infekční.

2. Nikoho nelíbejte, ani když máte opar mimo ústa.

3. Zabraňte styku tekutiny z puchýřku s dalšími zdravými místy na pokožce.

4. Vyvarujte se těsnému kontaktu s malými dětmi.

5. Nesdílejte nádobí, sklenice, příbor ani ručníky s dalšími lidmi – raději si je dejte zvlášť a umyjte si je po sobě.

6. Ručníky používejte pouze jednorázově, aby nedošlo k přenosu infekce na dosud zdravá místa na pokožce, perte je na vysokou teplotu, optimálně vyvařte na 90ᴼC.

7. Nepoužívejte kontaktní čočky z důvodu možného přenosu infekce do očí.

8. jestliže použijete nějaký léčivý krém, nanášejte ho na opar pomocí jednorázové vatové tyčinky nebo pomocí čistého ihned po aplikaci důkladně umyjte mýdlem.

9. Krémy, make-up a další přípravky taktéž nanášejte na obličej pouze pomocí jednorázových vatových tyčinek, abyste zamezili zanesení infekce do kosmetiky.

POZOR - Opar se může rozšířit i na jiné části těla - proto je nezbytně nutné si po aplikaci léčivého krému nebo po přímém styku s oparem umýt ruce. Pokud nebudete dodržovat tato opatření, virus se může rozšířit např. do oblasti genitálií nebo oka, kde hrozí další zdravotní komplikace

Reklama