Revmatických onemocnění je mnoho, mezi nejčastější pak patří osteoartróza, která je dle nejnovějších poznatků výsledkem selhání obnovy chrupavky. Bolestmi kloubů trpí v České republice více než 2 miliony lidí, tedy každý pátý člověk. Pracovní neschopnost a rovněž vyplácení invalidních důchodů činí z revmatických chorob jedny z nejdražších vůbec. Bolesti kloubů však nepostihují jen seniory, ale i mladší lidi do 30 let, kterých je zhruba 10 tisíc ročně právě z důvodu onemocnění kloubů pracovně neschopných.

Prof. MUDr. Milan Adam, DrSc., jeden z našich nejzkušenějších revmatologů, sestavil pro pacienty trpící bolestmi kloubů Desatero rad jak se chovat ke svým kloubům:

klouby

1) Lidé s dispozicemi k osteoartróze jako jsou luxace kyčlí v dětství, předkové postižení těžkou artrózou, těžce fyzicky pracující, sportovci či lidi trpící nadváhou by měli preventivně již od mládí užívat přípravky určené k ochraně a výživě kloubů obsahující kolagenní peptidy, které vyživují a regenerují kloubní tkáně, neboť zvyšují syntézu kloubního kolagenu o 100 %.

2) Lidé bez dispozic k artróze by měli samoléčení kloubů pomocí těchto přípravků zahájit ihned při prvních příznacích, jako jsou např. citlivost kloubů na chlad a počasí či ztuhlost kloubů při počátku pohybu.

3) Při prvních příznacích by měly být omezeny pohyby s doskoky, při kterých klouby velmi trpí.

4) Doporučuji posilování svalů dolních končetin, neboť dobře vyvinuté svaly jsou schopny kompenzovat sníženou funkci kloubů. Vhodné je posilování na rotopedu a plavání.

5) Důležité je rozumné pobývání na slunci za účelem aktivace vitamínu D.

6) Je třeba věnovat pozornost výběru obuvi s pružnou podrážkou tlumící nárazy při pohybu a to zvlášť u lidí s nadváhou.

7) Pokud se již objeví bolesti kloubů, je nezbytné trvalé užívání přípravků s kolagenními peptidy regenerujícími kloubní systém (např. Geladrink), a to i tehdy, jsou-li lékařem předepsána analgetika proti bolesti či antirevmatika proti zánětu.

8) Je třeba zamezit dalšímu přetěžování kloubů dlouhým stáním nebo chůzí.

9) Při instalaci umělého kloubu doporučuji užívání kolagenních peptidů k urychlení vhojení totální endoprotézy.

10) Po operaci a vhojení umělého kloubu je třeba ihned zahájit odbornou rehabilitaci včetně nácviku chůze v bazénu a posilovat vlastní kloubní tkáně speciální kolagenní výživou. Je třeba vědět, že v lidském těle je více než 100 kloubů, které zajišťují jeho pohyblivost. I při instalaci umělého kloubu máme v těle ještě mnoho dalších kloubů, které jsou již artrózou postiženy a všechny klouby přitom vyměnit nelze. Proto kladu tak velký důraz na preventivní ochranu a výživu kloubů. Perorálně přijímané kolagenní peptidy jsou distribuovány do všech kloubních tkání a zajišťují tak jejich výživu a ochranu. Kolagenní peptidy udržují klouby zdravé, neboť podporují činnost kostních a chrupavkových buněk a tvorbu zdravých tkání tvořících kloubní systém. Výhodou kolagenních peptidů je také to, že mohou být užívány trvale, neboť nemají žádné vedlejší negativní účinky ani zažívací systém.

Reklama