Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy realizovala národní reprezentativní studii o životním stylu s názvem“Stres, deprese a životní styl v České republice“. Studie je první svého druhu v ČR a přináší informace o charakteru pracovního stresu, životního stylu a projevů syndromu vyhoření a deprese.

Kdy už nejde o běžnou „depku“, ale o závažné onemocnění

Deprese má genetické, biologické i psychosociální příčiny. Nejčastěji se projevuje jako dlouhodobě smutná nálada, pocity ztráty energie, plačtivost, ztráta schopnosti těšit se z věcí, které člověku dělaly radost dříve. Velmi často se projevují pocity snížené výkonnosti v práci i osobním životě, což může zásadním způsobem ovlivnit celý život dané osoby. Součástí depresivního syndromu jsou úvahy o smyslu života. Z průzkumu vyplývá, že přibližně 18 % respondentů se v nějaké podobě potýká s pocity, myšlenkami nebo potížemi, které je možné označit za depresivní.

Pár čísel z průzkumu:

  • Projevy klinicky závažné deprese vykazuje téměř 7 % respondentů.
  • Depresivní projevy statisticky velmi významně častěji vykazují ženy (22 %) než muži (15 %).
  • Protektivním faktorem v rozvoji depresivních projevů je partnerský vztah a spokojenost v zaměstnání.
  • Životní styl osob s depresivními projevy vykazuje více pasivity a nežádoucích návyků.

Co znamená syndrom vyhoření a ohrožuje také vás?

depreseSyndrom vyhoření je stav emocionálního vyčerpání a depersonalizace, často spojený se ztrátou profesního zájmu nebo osobního zaujetí a vede k poklesu efektivity práce. Jeho hlavními spouštěči jsou chronický stres, permanentní časový tlak a vysoké emoční napětí, je to reakce na postupné psychické vyčerpání a dlouhodobý stres.

Nejčastější výskyt syndromu vyhoření se uvádí u osob s náročným a intenzivním kontaktem s lidmi, eventuálně u osob, jejichž práce je stereotypní, neadekvátně ohodnocená atp. Zajímavým faktem je, že stres nemusí být nutně vázaný na charakter profese, ale spíše souvisí s osobnostními charakteristikami, způsoby vyrovnávání se se stresem a životním stylem.

Pár čísel z průzkumu:

  • Syndrom vyhoření je častější u žen a mladších osob.
  • Syndrom vyhoření je vázán na profesi. Nejvyšší výskyt syndromu vyhoření je v profesích s velkou odpovědností. Zde se vyskytuje až u 38 % respondentů.
  • Syndromem vyhoření se cítí ohroženo cca 34 % respondentů, u 20 % z nich lze hodnotit konkrétní projevy.

Existuje prevence?

Velký význam hraje postoj člověka k práci. Měl by v ní vidět smysl, ale současně by neměla být jeho jediným zájmem v jeho životě. Neméně důležitý je také vyvážený životní styl s dostatkem pohybu a zdravou stravou.

Dietní návyky jsou totiž podstatným faktorem, který dlouhodobě ovlivňuje fungování našeho těla a mozku. Odborníci kladou důraz zejména na nutričně bohatou a vyváženou stravu. Z průzkumu vyplývá, že pravidelná konzumace ryb a dostatek zeleniny, ovoce a cereálií patří k faktorům významně snižujícím riziko projevů deprese (viz tabulka). Pokud vám ryby nechutnají, ten správný poměr nejen omega-3 mastných kyselin a vitamínů skupiny B najdete v doplňku stravy Acutil, který je určen pro podporu paměti a koncentrace.

deprese

Životní styl dle intenzity projevů deprese

  PROJEVY DEPRESE
žádné nebo minimální střední a těžké
    % %
Pravidelné stravování ano 50,24 7,50
Málo sladkostí a sladkých nápojů ano 46,45 8,76
Dostatek zeleniny, ovoce a cereálií ano 47,03 7,69
Pravidelná konzumace ryb ano 21,52 3,31
Pitný režim během dne ano 62,12 10,52

Naopak nezdravá strava má negativní vliv na synapse mozku, proto se snažte omezit konzumaci potravin s nadměrným množstvím chemických přísad, vyhýbejte se polotovarům a jednostranně zaměřené stravě.

Reklama