Případ Denisy, která již několik let místo těhotenského břicha nosí polštář, vzbudil velké emoce. Hlavní aktérka, která s prvotním zveřejněním svého příběhu dala souhlas, se nám po jeho zveřejnění opětovně sama ozvala se souhlasem, abychom se jí pokusily vyhledat odbornou pomoc...

Po nějakém čase, kdy jsme uveřejnili Denisin životní příběh a tragické následky, s nimiž se Denisa nyní denně potýká, nás sama hlavní aktérka kontaktovala:
„Už jsem se pokoušela léčit, ale bezvýsledně, nikdy jsem neměla dostatek sil a odvahy dotáhnout vše do zdárného konce. Jsem na všechno sama. Stále se nemohu zbavit pocitu viny, který nesu za Klárku. Snažím se o to, aby jí bylo co nejlépe, aby mi jednoho dne, doufám, odpustila. Řekněte jim proto o nás, jsem ráda, že o nás někdo ví.“

Případ Denisy jsme tedy s jejím souhlasem zkonzultovali s předním českým psychologem, PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D. Zde je jeho vyjádření:

b„V Denisině případě se jistě nejedná o schizofrenii, protože sama Denisa ví, že dítě ve své děloze nemá,“ vysvětluje nám pro začátek PhDr. Mgr. Klimeš. „Jedná se o nezpracované stýskání a pocity viny. Denise není schopna odpustit sobě a ani svému expartnerovi, že se Klárka nenarodila. Polštář používá jen proto, že jí dočasně přináší úlevu. Je to tedy jen ne příliš efektivní úlevný manévr.

Na Denisině případě je vidět, že ženám je jedno, zda je dítě v děloze již člověkem, nebo ne, jedná se o lidský život, kdyby nedošlo k oné tragédii, narodila by se Klárka. Proto Denisa oplakává dceru,“  vysvětluje lékař.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. v tomto případě poukázal na několik klíčových vět, které považuje pro pochopení Denisina stavu za stěžejní:

„To, že zabil Klárku, mu nikdy neodpustím nikdy!“„Jinými slovy je toto stýskání si po dceři, nešťastnou scénu si přehrává neustále dokola, kdykoliv je jí smutno,“ upozorňuje Jeroným Klimeš.

A jaké by bylo v Denisině případě nejlepší řešení?                      

„Dle mého názoru by Denise nejlépe pomohla dlouhodobá terapie. Její případ není na poradenství.  Z technik, které by jí mohly pomoci, by to byly především ty, které pracují s fantazijními postavami, protože Denisa má zjevně fantazijní postavu Klárky velmi silně aktivovanou. Možná by stálo za pokus, aby si Denisa představila Klárku před sebou a napsala si rozhovor mezi sebou a Klárkou a při tom pozorovat, co fantazijní Klárka říká a jak se chová. Ta totiž bude vyjadřovat Denisiny názory vůči sobě. Denisa na tomto základě může uchopit, jaký má vlastně sama k sobě vztah,“ míní Jeroným Klimeš a pokračuje ve svém rozboru dále. „Denisa by si měla s fantazijní Klárkou udělat dohodu, co má sama dělat dále. Jestli například nechce pomáhat ženám s podobným osudem, pečovat o jiné děti, například v dětském domově, které stejně jako Klárka přišly o rodiče. Nebo jestli fantazijní Klárka chce, aby si Denisa našla jiného partnera, se kterým bude mít Klárka sourozence.“

Doktor Klimeš taktéž Denise radí, že pakliže je věřící, tak by měla Klárce popřát šťastný pobyt v nebi a prosit jí, ať se Klárka za ni přimlouvá a pomáhá jí tady na zemi. „ Alespoň podle křesťanské věrouky je Klárka nepochybně v nebi, a je tedy šťastná, na rozdíl od Denisy. Je tedy důvodné předpokládat, že Klárka nechce, aby se její matka dále trápila, protože děti nemají rády, když vidí svou mámu nešťastnou a plakající. Toto vědomí by mohlo Denise taktéž pomoci. Otázkou ovšem je, jak moc jí v přijetí tohoto pohledu brání sebenenávist za to, že si „zabila“ dítě.

fff

„Je nezbytné, aby Denisa podstoupila intenzivní psychoterapii, která bude spočívat v tom, že daný psychoterapeut bude společně s Denisou sdílet peklo, které si zažívá a setrvá s ním i v té nejsilnější bolesti. Bude s ní celou její bolestí procházet, dokud emocionální vlna nedozní. Předpokládal bych, že tato fáze by mohla trvat i hodinu a půl, pak teprve by mohl psychoterapeut Denisu opustit.“

Dostali jsme tedy přímý kontakt na konkrétního psychoterapeuta, který by měl Denise již v brzké době pomoci a jehož sama Denisa hodlá kontaktovat.

 Tímto panu doktorovi Klimešovi velmi děkujeme za vyčerpávající informace a pomocnou ruku.

Čtete také:

Reklama