father

Ze zahraničí (především z Ameriky) k nám přišlo mnoho nových svátků. Před Vánoci na nás ze všech stran útočí Santa Klausové se sobím spřežením, již v lednu jsou obchody zdobeny červenými srdíčky, připomínajíc blíží se Valentýn. A co třeba Halloween či Den díkuvzdání?

Mám pocit, že se v ČR velmi rychle ujímají zahraniční svátky, které jsou „dobře prodejné“. Přesto je tu jeden svátek, který (na rozdíl od ostatních) bych ráda oficiálně slavila - Den otců. Bohužel, tento svátek stále ještě není mnoha lidem znám.

Americký Den otců je starý již 100 let. Myšlenka na založení dne patřícího otcům pochází od Sonory Smart Dodd. Když jí bylo 16 let, zemřela její matka při porodu šestého dítěte. Sonora pak pomáhala otci s výchovou svých mladších sourozenců. Když roku 1909 slyšela o Dni matek, napadlo ji, že by i otcové měli mít svůj den. Svého otce obdivovala za to, jak se dokázal o rodinu postarat. Roku 1910 proto proběhla první oslava Dne otců. Původně měla být na začátku června, v den narozenin Sonořina otce, nakonec ale byla oslava přesunuta na třetí červnovou neděli, a toto datum už Dni otců zůstalo.
Cesta k oficiálnímu uznání Dne otců byla dlouhá a složitá. Teprve roku 1972 prezident Nixon oficiálně ustanovil, že Den otců se bude konat každoročně třetí červnovou neděli.

Den otců se neslaví jen v Americe. Důležitost role otců v rodině a ve výchově dětí si připomínají lidé z bezmála stovky zemí světa. V mnoha zemích je Den otců slaven již zmiňovanou třetí červnovou neděli, ale není to pravidlem. Například skandinávské státy (Švédsko, Norsko, Finsko, ...) jej slaví druhou listopadovou neděli, Austrálie či Nový Zéland první zářijovou neděli.

U nás Den otců stále ještě není oficiálně uznávaným významným dnem, i když podle průzkumů, které se provádí, by jeho zavedení ocenilo mnoho lidí. Neoficiálně je Den otců slaven právě třetí červnovou neděli, letos tedy 20.6.
O oficiální uznání Dne otců jako významného dne se snaží Liga otevřených mužů ve spolupráci se Sítí mateřských center. Při této příležitosti také pořádají happeningy či jiné akce.

Kde a jak můžete Den otců oslavit?

Máte-li rádi velké, organizované oslavy, v mnoha městech i vesnicích je u příležitosti Dne otců připravena řada akcí, například:

  • Praha

Tátafest 2010
V neděli 20. 6. na Císařské louce v čase 14.00-19.00 bude připraven pestrý program, například lanové centrum, lukostřelba, beach fotbal, rybaření...

  • Ústí nad Orlicí

Tátafest 2010
Akce se koná již v sobotu 19. 6. Pořádá ji Rodinné centrum Srdíčko od 15.30 v zahradě Jednoty bratrské. Připraveny jsou nejrůznější atrakce a soutěže, např. lukostřelba, balónková pošta, střílení ze vzduchovky, promítání grotesek...

  • Havířov

Mámu nechte doma
Dvoudenní festival pro otce s dětmi začíná 18. 6. v 17.00 a končí 19. 6. v 17.00. Pro tatínky s dětmi je připraveno množství soutěží, her a workshopů včetně možnosti přespání ve vlastních stanech.

  • Brno

Den otců ve Funparku
Akce se uskuteční v neděli 20. 6. v čase 10.00-16.00. Pro účastníky je nachystáno taneční a hudební vystoupení, soutěže o ceny, malování na obličej, bezpečnost s Besipem...

Den otců můžete samozřejmě oslavit jen v rodinném kruhu. Věřím, že mnohého tatínka potěší, když dostane od svého dítěte pusu či uslyší „Mám Tě rád/a“. A to třeba i ve chvíli, kdy není sám jen tatínkem, ale dokonce už i dědečkem.

Přeji vám krásný Den otců!

Reklama