KALENDÁRIUM–IN 14. 7. 2005

V kalendáři se skví datum 14. července 2005 a dnešní čtvrteční jmeniny náleží všem Karolínám, kočkám Esterkám a psíkům se jménem Bon, hezky si dnešek užijte!!!

Dnes je Mezinárodní koupací den (slaví se od roku 2002, iniciátorem u nás je ekologické sdružení Arnika). Akce probíhají na vybraných místech vždy na Labi, jak u nás, tak v Německu.

Narozeniny:

66. narozeniny slaví Karel GOTT - zpěvák
(* 14. 7. 1939 Plzeň)

Vyučil se elektromontérem v podniku ČKD Praha-Vysočany, zároveň začal amatérsky zpívat. Později vystudoval obor zpěv u profesora Karenina na konzervatoři. Následovalo angažmá v divadle Semafor, Apollo. V roce 1967 byl na šestiměsíčním turné v Las Vegas. Celkem nahrával asi ve 30 zemích světa a spolupracoval se 17 světovými gramofonovými firmami. Je držitelem proměnlivého – a stále stoupajícího - počtu Zlatých a Českých slavíků, mnoha Stříbrných, Zlatých desek, Platinových, Dvojplatinových a Diamantových desek. Také získal velké množství zahraničních ocenění. Jako zpěvák a herec se podílel na 13 filmech. Je autorem i mnoha desítek vlastních písní. Vydal životopisnou knihu Říkám to písní a knihu Jak to vidí Gott ve spolupráci s R. Sarvašem. Na svém kontě má také několik výstav vlastních obrazů. Nadále vystupuje jako svobodný umělec nejen u nás, ale i v zahraničí. Nikdy (prozatím) se neoženil, má přítelkyni Ivanu Macháčkovou a dcery Dominiku (* 1973) a Lucii (* 1987).
Řečeno dvěma slovy – ŽÍJICÍ LEGENDA :-)))

45.

narozeniny slaví Michal DAVID (vlastním jménem Vladimír Štancl) - zpěvák, skladatel
(* 14. 7. 1960 Praha)

Jako dítě strávil dva roky v Itálii. Než se v roce 1976 stal členem kapely Kroky Františka Janečka, byl členem jazzové skupiny. Roku 1987 se stal zakladatelem skupiny Allegro a v roce 1990 majitelem vlastního nahrávacího studia MIDA. Je autorem asi dvou stovek písní, dnes se více věnuje komponování než vlastnímu zpěvu. Vydal kolem dvou desítek LP, v poslední době 20 největších hitů I a II a Michal David 98. Je autorem hudby k filmům Discopříběh I a II, hymny českého národního hokejového týmu Správnej team. Manželka Marcela Skuherská, dcery Klára (*1989) a Michaela (*1990, roku 2000 zemřela na leukémii).

Narodili se 14. července:

145.

výročí narození - Alfons MUCHA - český malíř, grafik a návrhář
(* 14. 7. 1860 Ivančice, + 24. 7. 1939 Praha)

Řekne-li se Mucha, zcela automaticky se nám vybaví pojem secese. Umělec začínal jako dekorační malíř - řemeslník, akademické vzdělání měl jen velmi kusé. Od roku 1887 žil v Paříži a zabýval se většinou drobnou tvorbou. Kreslil ilustrace do knih i časopisů, navrhoval obálky, záhlaví, exlibris, etikety, viněty a také plakáty. Jeden z nich, pro pařížskou herečku Sarah Bernhardtovou, mu přinesl světovou slávu.
Od roku 1904 působil střídavě v USA a ve Francii. Jeho tvorba je pro secesní umění tak příznačná, že okolo roku 1900 se mu v Paříži začalo říkat Le style Mucha. Téhož roku byl na pařížské světové výstavě vyznamenán stříbrnou medailí a stužkou Čestné legie.
Do Prahy se malíř vrací roku 1910, aby se podílel na výzdobě Obecního domu.


117.

výročí narození - Bohumil MATHESIUS - český literární vědec a překladatel
(* 14. 7. 1888 Praha, + 2. 6. 1952 Praha)

Opustili nás 14. července:

788. výročí úmrtí - HROZNATA - český šlechtic, probošt a mučedník
(* kolem 1170 Hroznětín, + 14. 7. 1217 Kinsberk)

Syn českého předáka Sezimy, který padl v krvavé bitvě u Loděnic (1179), pocházel z rodu Hroznatů, od něhož pocházeli rovněž páni z Vrtby a Gutenštejna. Po smrti své manželky a jediného syna se rozhodl, že se zúčastní křížové výpravy s císařem Fridrichem Barbarrosou. Než však dorazil do Itálie, císař v Malé Asii zahynul, a tak se Hroznata s papežovým souhlasem vrátil domů a založil tu premonstrátský klášter v Teplé (1193-97). Traduje se, že při stavbě kláštera v Teplé nevěděl Hroznata, jakou částkou správně zaplatit stavební dělníky. Proto vzal misku, naplnil ji až po okraj mincemi různé hodnoty a postavil ji před dělníky na kamennou zídku. Všichni si pak z misky brali pouze tolik mincí, kolik jim za práci skutečně náleželo. Stříbrná Hroznatova miska je součástí muzejních sbírek tepelského kláštera.
Ani nový pokus o kruciátu se Hroznatovi nezdařil, a tak svůj slib výpravy do Svaté země znovu zaměnil za zakladatelskou činnost - tentokrát dal zbudovat ženský klášter v Chotěšově. Jako člen řádu s titulem probošta se staral o klášterní statky a při jedné cestě byl zajat a uvězněn na hradě Kinsberku poblíž Aše - tedy na území, které tehdy ještě nebylo součástí Českého království.
Opat kláštera ho chtěl vyplatit, ale Hroznata odmítl, aby byl klášter zkrácen kvůli jeho osobě o tak značnou sumu. Raději volil své další žalářování, kde nakonec utýrán nalezl smrt. Teprve poté opat vykoupil jeho tělo, které bylo pochováno v tepelském klášteře, a sám Hroznata byl mezi premonstráty uctíván jako světec. Hroznatův kult jako mučedníka byl pak oficiálně potvrzen katolickou církví až 16. září 1897 papežem Lvem XIII.
Hroznata byl zajat německými chebskými rytíři (údajně při cestě do Hroznětína), kteří usilovali o získání jeho majetku. Vzhledem k tomu, že byl Čech, nabyla tato skutečnost v době po 2. světové válce nového významu a Hroznata začal být považován za patrona politických vězňů.

326.

výročí úmrtí - Giovanni Domenico ORSI de ORSINI - český barokní stavitel a architekt italského původu
(* 1633/34 Vídeň, + 14. 7. 1679 Praha)

Orsiho otec, stavitel vlašského původu Giovanni Battista Orsi (též Orssi, Urssay, Ursyny), přišel do Prahy z Vídně v roce 1626 a usadil se poté v Praze na Hradčanech.
Orsi sám se narodil ve Vídni a zřejmě pobýval i v severní Itálii. Obě tato prostředí silně ovlivnila jeho další tvorbu. Teprve v 50. letech 17. století přišel definitivně do Prahy. Poprvé je v Čechách doložen k roku 1653, dva roky nato je zmíněn jako zednický tovaryš a o rok dva později již jako polír. Orsi se v Praze usadil na Starém Městě (1660), vstoupil do pražského staroměstského cechu a pracoval zpočátku pro Carla Luraga. Později se osamostatnil a vynikl i jako samostatný tvůrčí architekt, pracující především pro jezuity, ale příležitostně i pro šlechtu. Přibližně kolem roku 1670 se uvádí s přídomkem de Orsini.
Přestože zemřel mlád (pravděpodobně na mor) a na vrcholu svých tvůrčích sil, je jeho tvorba, v níž se projevily značné umělecké schopnosti a invence, velmi rozsáhlá. Jeho hlavními díly jsou: jezuitský kostel v Telči (1663-67), jezuitská rezidence v Kutné Hoře (od 1667), klášter karmelitánů na Starém Městě pražském (od 1671), dominikánský kostel sv. Michala v Litoměřicích (od 1672, dnes již neexistuje), dostavba katedrály sv. Víta v Praze (1673, dnes neexistuje, zničeno Mockerovou přestavbou na konci 19. století), Kolovratský palác na Starém Městě pražském (asi 1673/4) pro Jana Václava Novohradského z Kolovrat, jezuitský profesní dům v Praze na Malé Straně (1676-1679), severní trakt Klementina v Praze na Starém Městě (od 1679).


470.

výročí úmrtí - Zdeněk Lev z ROŽMITÁLU - český šlechtic
(* asi 1460, + 14. 7. 1535)

239. výročí úmrtí - František Maxmilián KAŇKA - český architekt a stavitel
(* 9. 8. 1674 Praha, + 14. 7. 1766 Praha)

Staroměstský měšťan, od roku 1723 císařský architekt, přišel do prvního kontaktu se stavitelstvím u svého otce, jednoho z předních stavitelů své doby.
Soupis Kaňkových staveb je rozsáhlý a nemůžeme tvrdit, že konečný. Na rozdíl od Dienzenhoferů totiž své stavby nevedl jako stavitel, takže měl dostatek času na vlastní projekční činnost. Především jako architekt rozsáhlého Valdštejnského panství přispěl k vytvoření barokní tváře tehdejších Čech, měl také určující podíl na tehdejší zámeckou architekturu. Z četných pražských realizací je dobré si připomenout hlavně jeho podíl na dostavbě Klementina (kostel sv. Klimenta, Astronomická věž, Zrcadlová kaple) a přestavbě Karolina.


215.

výročí úmrtí - Ernst Gideon von LAUDON (Loudon) - rakouský vojevůdce
(* 1716 nebo 1717 Tootzen, dnes Tootsi, Estonsko, + 14. 7. 1790 Nový Jičín)

Jeden z nejschopnějších rakouských vojevůdců pocházel z chudé šlechtické rodiny skotského původu, odedávna usazené v Livonsku. Zprvu působil v ruských službách, ale z nesouhlasu s poměry v ruské armádě z nich vystoupil. Ucházel se o vstup do služeb pruských, byl však odmítnut. Od roku 1742 působil v rakouské armádě. Postup mu přinesla teprve sedmiletá válka (1756-63). Znovu se však proslavil ve válce proti Turkům v letech 1788 až 1789, kdy se mu podařilo dobýt Bělehrad. Byl jmenován generalissimem a vrchním velitelem rakouského vojska.
U vojska patřil k nejpopulárnějším velitelům. Jednak díky tomu, že jeho kariéra byla dílem jeho vlastních schopností, jednak pro skutečnost, že nikdy nebyl oblíben u dvorských kruhů.

198.

výročí úmrtí - Karel Rafael UNGAR - český kněz, osvícenecký myslitel a historik německého původu
(* 12. 4. 1743 Žatec, + 14. 7. 1807 Praha)

73. výročí úmrtí - Václav NOVOTNÝ - český historik
(* 5. 9. 1869 Moravany u Ivančic, + 14. 7. 1932 Řevnice u Prahy)

Byl žákem Jaroslava Golla, pokračoval v rozvíjení studia dějin české reformace a vytvořil novotnovskou linii Gollovy školy. Zabýval se zejména tematikou Mistra Jana Husa a husitství vůbec.

40.

výročí úmrtí - Jan KVĚT - český historik umění a scénický výtvarník
(* 8. 5. 1896 Jindřichův Hradec, + 14. 7. 1965 Praha)

Víte snad o nějakém výročí narození, úmrtí, zajímavé či významné události s dnešním datem, kterou se nám nepodařilo vypátrat? Nenechávejte si to pro sebe a napište nám, ať můžeme náš archiv postupně rozšiřovat. Předem pěkně děkujeme!

A ještě něco – pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přejeme i vám VŠECHNO NEJLEPŠÍ!!!

               
Reklama