left

Úsloví „Ty máš obě ruce levé!“ se často používá pro označení nějakého nešikovného člověka. Dost možná, že vzniklo z domnělé nešikovnosti leváků, aniž by za to leváci mohli. Leváci nejsou víc nešikovní, jen jsou často nuceni používat věci pro praváky.

Na světě je přibližně 90 % praváků. Je proto logické, že celý svět je „pravoruký“. Například při pozdravu si podáváme pravou ruku. Vojáci salutují také pravou rukou. Hodinová ručička začíná svou pouť doprava. Drtivá většina věcí je vyráběna pro praváky - od věcí každodenní potřeby (některé nože, otvírák na konzervy, vývrtka...) až po méně často používané věci (zahradnické nůžky, hudební nástroje, kamery...). Přitom používání některých věcí určených pro praváky může levákům způsobit i zranění, ne-li smrt (například kosa, motorová pila, některé střelné zbraně).
Do tohoto „pravorukého“ světa jako by občas leváci snad ani nepatřili. Není divu, že tato menšina byla dříve i diskriminována. Například ještě v šedesátých letech se levoruké děti v našich školách přeučovaly na praváky. (Od této praxe se upustilo v roce 1967.)

Dnes už je naštěstí jiná doba. V mnoha kamenných i internetových obchodech si leváci mohou zakoupit levoruké výrobky.

Stále je co zlepšovat

Například ve školkách a školách. Sama jsem se setkala s učebnami na vysoké škole, které byly vybaveny židlemi se sklápěcími stolečky. Stolečky byly samozřejmě jen na pravé straně a levou rukou píšící spolužačka s tím měla velké problémy. Nebo na nižších stupních - výtvarné pomůcky, které škola svým žákům poskytuje, bývají pravoruké. Třeba takové nůžky. Kdyby praváci měli vystřihnout nějaký tvar levorukými nůžkami, velmi pravděpodobně by mnohý pokus skončil neúspěchem.

O tom, že leváci nejsou nešikovní, že i oni mohou vynikat, svědčí i množství slavných a ve svých oborech úspěšných leváků. Zmínila bych například tyto: Albert Einstein, Martina Navrátilová, Aristoteles, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Woody Allen, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Mark Twain, Pablo Picasso, Alfons Mucha, Barack Obama, Henry Ford...

Z historie

Poprvé se Den leváků slavil už 13. 8. 1976 na popud organizace Lefthanders International.
V Anglii Den leváků poprvé vyhlásil The Left-Hander's Club roku 1992.
V ČR se zatím jedná o málo známý významný den, mnoho leváků ani netuší, že mají svůj svátek.

lupa

Reklama