Myslete na zadní vrátka

64f7212962960obrazek.png

Už nejste sami. Máte partnera, závazky a úraz nebo invalidita může mít na váš společný život velký vliv. Výpadek příjmů vás může dostat do neřešitelné situace. Dlouhodobé onemocnění, úraz nebo invalidita jsou hlavním důvodem, kvůli kterému si lidé životní pojištění sjednávají, protože život se do puntíku naplánovat nedá. Proto při výběru životního pojištění dbejte na to, aby pojistka pokryla tato zásadní životní rizika:

  • pojištění invalidity
  • pojištění smrti
  • pojištění pracovní neschopnosti

Je jen na vás, jaké další doplňkové služby si vyberete, ale tohle je základ, který vás kryje před riziky s nevětším dopadem na váš život.
 
Vyberte si FLEXIbilní životní pojistku
 
Životní pojištění FLEXI dokáže pružně reagovat na změny ve vašem životě, nechce po vás hromadu papírování, žádné peníze navíc a nabízí vám tyto výhody:

  • můžete zdarma měnit smlouvu kdykoliv v průběhu jejího trvání 
  • pokud jste bez příjmů, můžete vaše pojištění „uspat“ až na půl roku 
  • individuální přístup při zdravotním zkoumání a při významných životních událostech, jako je například svatba nebo narození dítěte, můžete navyšova pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu
  • zvýhodněné pojištění pro případ smrti s výplatou důchodu pro páry se slevou minimálně 20 %. 
  • slevu 5 % za to, že žijete zdravě
  • možnost pojištění nejtypičtějších vážných onemocnění ženy v balíčku PRO NI

Život přináší spoustu krásných okamžiků, tak si je nenechte vzít. Životní pojistka FLEXI vám kryje záda.

64f7213a6a0a9obrazek.png

CHCI VĚDĚT VÍC
64f6f50ae465cobrazek.png 

Reklama