1. červen je v kalendáři tradičně svátkem všech dětí. Slavíte ho? Chodíte třeba s dětmi na výlety, dáváte jim dárky? Sám musím přiznat, že jsem v tomto ohledu velice nevděčné dítě...

Když si tak v hlavě probírám svátky, které jsme doma s rodiče slavili, byly to, kromě osobních výročí a jmenin klasicky Vánoce a Velikonoce. Slavili jsme také Den matek a vždycky se těšili, jak budeme ten den na maminku hodní. Ale na Den dětí žádné velké vzpomínky nemám. Určitě to ale není chyba rodičů...

kids

Děti umí být nevděčné

Rodičové na nás byli hodní celý rok a jistě s námi Den dětí slavili, jenže dětská paměť se trochu zastírá. Vzpomínám si, jak jsme chodili na výlety, ale už si přesně nevybavím, jestli to bylo na Den dětí. Děti jsou zkrátka nevděčné a touží být obdarovávané každý den. Jsou-li na ně rodiče hodní po celý rok, pak se jim Den dětí v dospělosti z hlavy vykouří jako pára nad hrncem.

Jsem proto rád, že si na Den dětí nevzpomínám. Znamená to, že mám prima rodiče!

Není to jedno

Přesto není jedno, jestli rodiče Den dětí vypouští, nebo ne. Protože někde v koutku duše zůstane buď hřejivý, nebo smutný pocit. A já pevně věřím, že vy, milé čtenářky, patříte k těm správňáckým rodičům! Že i když už máte děti odrostlé, tak jim třeba zavoláte, stejně, jako ony vám volají na Den matek. A vy, které máte děti malé, to s nimi pořádně oslavíte!

Téma dne 31. 5. 2013: Jak oslavíte Den dětí?

Napište mi, co chystáte na Den dětí.

  • Vyrazíte někam?
  • Uspořádáte oslavu?
  • Zavoláte si?
  • Něčím své děti překvapíte?

Jsem zvědavý, jak tento svátek vnímáte a kde ho budete trávit. Zda třeba navštívíte některou z hojných akcí, které se nabízí? Anebo Den dětí tolik nehrotíte? Váš příspěvek může vypadat třeba jako takový denní rozvrh. Co uděláte ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer...? Zašlete mi ho na e-mailovou adresu redakce, a to nejpozději 31. 5. 2013 do 15.00 hodin. Jeden z příspěvků odměním dárkovým balíčkem s bonbony HARIBO, kterým určitě potěšíte každé dítě!

haribo

Reklama