Obvykle někdy mezi 12. a 15. rokem života nastupuje u dívek menstruace. Zpočátku často nepravidelný cyklus se stabilizuje v přibližně stejně dlouhou periodu a měsíční krvácení pak provází ženu desítky let. Ne každá menstruaci vítá; vnímání vlastní cykličnosti se může – žena od ženy – až diametrálně lišit. Jedné menstruace překáží a bere ji jako nutné zlo. Druhá ji přijímá tak s naprostou samozřejmostí, ale nijak nad ní nepřemýšlí. Jiná si menstruaci doslova užívá, protože ji považuje za požehnání a významný atribut ženství. Ať tak, nebo jinak, menstruace tu byla, je a zřejmě stále bude. Proto je dobré najít k ní cestu.

6183b3926d054me.jpg
Foto: Shutterstock

Historicky se na menstruaci často pohlíželo jako na něco nečistého a špatného. Mýty o ní pak zasahovaly do mnoha oblastí života a nezřídka znevýhodňovaly postavení žen ve společnosti. Jedním z mnoha příkladů je třeba možnost vzdělávání, která se ženám dlouho – i díky naprostému nepochopení ženské cykličnosti – odpírala.

Žádné menstruační pomůcky, žádný zbytečný odpad

S principem volné menstruace, který se poslední roky pomalu a nejistě dostává do širšího povědomí, má dosud zkušenost jen málo žen západní kultury. Z našeho středoevropského pohledu jde o věc nevídanou a „divnou“, která v mnohých z nás vzbuzuje spíše nedůvěru. Ta ovšem souvisí především s nedůvěrou v sebe sama, resp. ve schopnost naučit se svou menstruaci „číst“ a ovládat. Jde o techniku, kdy má žena nad krvácením plnou kontrolu, a tedy nepotřebuje vůbec žádné menstruační pomůcky. Uleví tak svým měsíčním výdajům a v konečném důsledku – díky eliminaci odpadu – také planetě.

Během menstruace se děloha plní krví se zbytky sliznice, které následně vypudí ven z těla. Zdánlivě nekontrolovatelně, tedy s pochopitelnou potřebou ženy chránit se před protečením pomocí menstruačních pomůcek. Pokud se ovšem naučíte zvládat techniku volné menstruace, tyto pomůcky už pro vás budou zbytečné.

Ještě v 18. století nebyly známé základní zdravotní souvislosti, které se k menstruací pojí. Odborná veřejnost se domnívala, že ženy periodicky krvácejí především díky potřebě „ochladit“ a zvládnout svůj emocionálně-hysterický základ.  

Posílené pánevní dno a okamžik „před“

Alfou a omegou úspěchu jsou dobře posílené svaly pánevního dna, stejně jako zkušenost s vlastním tělem. Je zapotřebí umět rozeznat okamžik, kdy se děloha chystá uvolnit menstruační krev, a ačkoli se to na první pohled může jevit jakkoli neproveditelné, naučit se to dá. V takové chvíli je třeba držet svaly pánevního dna zatnuté, aby krev neunikla, a dojít na nejbližší záchod. Tam krev pustit a – opět díky dobře fungujícím svalům pánevního dna – ji naopak cíleně všechnu vytlačit.  

6183b3b434562mee.jpg
Foto: Cviky pro posílení  páveního dna
Shutterstock

  • Jak na to:

Osvojit si umění vnímat řeč vlastního těla je pro rozpoznání „vyprazdňovacího“ momentu zásadní. Nic nejde hned a jste-li roky zvyklé menstruaci ignorovat, může chvilku trvat, než se k popisované volné technice propracujete. Trénovat začněte ve dnech, kdy jste v klidu a máte čas soustředit se na své tělo. Zpočátku si ponechte vložku (tampon nebo kalíšek jsou v tomto případě zcela nevhodné) a cíleně se zaměřte na chvíle, kdy vagina uvolňuje krev. A následně ještě na okamžik těsně před tím, abyste se naučily pocit rozpoznat. Pravděpodobně zaznamenáte, že lehce připomíná nutkání k močení. A až se v tom trochu vyznáte, zkoušejte krev udržet až do doby, než budete na záchodě. Postupem času dojdete do stavu, kdy svou menstruaci zcela ovládnete a budete si ji možná i užívat.

Čtěte také: Proč některé ženy opakovaně potrácí? Příčinou mohou být prodělané infekce i vnější vlivy

Zdroje: healthline.comhelloclue.com