Pokud uvažujete o rekonstrukci bytového jádra, jsou tento a následující článek pro Vás jako stvořeny.

“Většina bytových jader v panelových domech jsou zhotovena z tzv. umakartu a v dnešní době již nesplňují nároky uživatelů bytů jak svojí estetickou stránkou, tak i užitnými vlastnostmi. Jejich vnitřní konstrukce bývá zkorodovaná a leckdy se v ní objevují i plísně. Takže pokud někdo uvažuje, že si svůj příbytek vylepší, mohu rekonstrukci bytového jádra jen doporučit, říká na úvod ing. Nedvěd.

Ale zvolit částečnou, nebo celkovou rekonstrukci?

“Doporučuji totální rekonstrukci. Jednak tím, že dojde k úplnému vybourání jádra, může se provést odstranění případných plísní a zároveň může dojít k úpravě velikosti koupelny, pokud to velikost prostor dovoluje. Často si tím uživatel bytu může splnit některá svá přání (např.: mít zvlášť vanu a sprchový kout v jedné místnosti),” vysvětluje ing. Nedvěd. “Při celkové rekonstrukci jádra je také vhodné uvažovat o instalaci nové kuchyňské linky.”

Jak probíhá rekonstrukce bytového jádra?

První a asi to nejdůležitější je rozhodnout se, že rekonstrukce bytového jádra je nutná. Po tomto rozhodnutí jsou v podstatě tři možnosti,” říká ing. Nedvěd.

1. Zahájit kolečko architekt, projektant, stavební úřad, výběr stavební firmy.

2. Rovnou na začátku si vybrat firmu, která Vám vše zařídí na klíč.

3. Zařídit si projekt a stavební povolení a práce si koordinovat sám. Zde bude nutný stavební dozor.

Každý bude asi preferovat jiný postup, ale jedno je společné. Stavební úřad, pod který spadá Váš byt, Vám sdělí, co bude po Vás požadovat. Většinou je nutné stavební povolení. K tomuto řízení musíte mít projektovou dokumentaci, souhlas majitele bytu případně bytů v daném vchodě, jedná-li se o sdružení vlastníků, výpis z katastru nemovitostí. Projektovou dokumentaci musí zpracovat autorizovaný projektant. Pověříte-li jednáním v těchto věcech firmu, je dobré jí udělit plnou moc. Máte-li vše pohromadě, lze na stavebním úřadě podat žádost o vydání stavebního povolení. Od data podání má stavební úřad 30 dnů na vydání stavebního povolení. Po vydání povolení musí ještě nabýt právní moci, což je dalších cca 14 dnů, pokud se někdo z účastníků stavebního řízení neodvolá.

Máme v rukou stavební povolení a co teď?

Pokud vlastníte stavební povolení, můžete zahájit vlastní práce. Pokud jste práce zadali již na začátku firmě, která provádí tuto činnost na klíč, tak jste bez starostí a jen provádíte kontrolní činnost dle harmonogramu, který jste si mezi sebou stanovili, říká ing. Nedvěd. Dále vysvětluje: “Chcete-li si práce řídit sami, čeká na Vás nemalá práce, kdy musíte zkoordinovat bourací práce, zedníky, elektrikáře, instalatéra, revizního technika, odvoz odpadu – důležité je potvrzení o jeho likvidaci, návoz zařizovacích předmětů, … atd. Z vlastní zkušenosti vím, že zajišťuje-li si koordinační činnost stavebník sám, není-li stavař, většinou to trvá déle a mnohdy je to dražší.”

Každý si musí vybrat, co mu vyhovuje, ale také na co stačí. Zpočátku to vypadá jednoduše, ale na takové stavbě je spousta proměnných. Když si stavbu chcete řídit sami, může se stát, že se vyskytnou například prostoje, které se na začátku neodhadnou, a tento čas se firmě také platí. Nebo onemocní najatý řemeslník a najednou nevíte, kým ho rychle nahradit.

Proto ing. Nedvěd doporučuje: “Vzhledem k tomu, že je vhodné (a každý si přeje) zkrátit tyto práce na minimum, doporučuji zvolit firmu, která má již nějaké zkušenosti, byť se Vám může zdát, že je požadovaná cena za její služby vyšší, než jste si mysleli.

Můžete nám vysvětlit, jaké jsou fáze rekonstrukce bytového jádra?


Rekonstrukce standardního jádra lze rozdělit do tří etap: projekční, realizační, kolaudační. O projekční jsme již zčásti mluvili, ale rád bych ještě podotkl, že v této fázi řešíte funkčnost na cca 20 let dopředu. Doporučuji věnovat této fázi dostatečnou pozornost, protože v průběhu realizace každá změna znamená zvýšení nákladů, které musí investor nakonec zaplatit. Vyplatí se spolupracovat na této fázi se všemi uživateli bytu a vybrat řešení, které bude vyhovovat většině. Občas lidé požadují spojení toalety s koupelnou. Toto řešení je možné u bytových jednotek do velikosti 2+1. U větších jednotek by bylo nutné vytvořit někde samostatné WC. Má-li investor dostatek finančních prostředků, lze úplně změnit dispozici bytové jednotky. Projekční činnost trvá cca 14-21 dnů.

Vlastní rekonstrukce jádra se většinou provádí za provozu bytu. Pro klienta se jedná o značné fyzické a psychické vypětí, protože nemá své obvyklé pohodlí, neteče voda, je všude prach, toaleta se dá používat omezeně. Vlastní práce trvají cca 8-10 dnů a používají se dvě metody. Vyzdění jádra z plynosilikátu, nebo se použijí sádrokartonové desky."

A co byste lidem poradil?
Je zapotřebí říci, že záleží na úhlu pohledu. Já dávám přednost plynosilikátu – například proto, že se lépe transportuje (malé výtahy). Sádrokartonové desky mají zase hladký povrh, takže jak vidíte, těžko se říká, co je lepší,” uzavírá naši dnešní debatu ing. Nedvěd.

 
Reklama