Hlas provází člověka narození až do smrti. Přináší nejen možnost komunikace, ale jeho prostřednictvím vyjadřujeme také temperament, náladu či emoce. Pro některé z nás je také nástrojem obživy, o který je třeba se pečlivě starat a hýčkat si ho. Co tak si dát alespoň na chvíli hlasovou dovolenou?

Hodiny mluvení, které mají znít příjemně a svěže. To je každodenní chleba učitelů, manažerů, prodavačů, ale také třeba bankéřů či moderátorů. Všichni občas potřebují vysadit a dát svému hlasu dovolenou. Ta ovšem zdaleka nespočívá jen v mlčení.

voice

O bližších příčinách i léčbě problému s hlasem jsme si povídaly s MUDr. Janou Mahdalíkovou z lékařského týmu Miramare v Luhačovicích.

Paní doktorko, jaké jsou první příznaky onemocnění hlasu a kdy potřebujeme onu hlasovou dovolenou?
Prvními příznaky hlasového onemocnění bývá chrapot a únava hlasu. Zpočátku se projevuje při nemocech dýchacích cest, později už také při delším hlasovém zatížení, například moderování či přednášení učiva. Hlas začíná přeskakovat a v pokročilejším stádiu o něj můžete dokonce na různě dlouhou dobu přijít (tzv. afonie). Souběžně s těmito příznaky mohou přijít také problémy s hleny v oblasti horních cest dýchacích nebo naopak sucho v hrdle a přemáhání dráždění ke kašli. Pokud tyto hlasové potíže přicházejí stále častěji a trvají stále déle, je nejvyšší čas vyrazit na hlasovou dovolenou.

Kromě dlouhého mluvení a přetížení hlasu, jaké jsou jiné nejčastější příčiny onemocnění hlasu?
Může jít o funkční poruchu následkem špatné techniky při používání hlasu, dechu nebo o přetěžování hlasu, ovšem příčinou mohou být také organické změny, jako jsou uzlíky, polypy či nedomykavost hlasivek, akutní zánět a bohužel třeba i nádor. Hlasové potíže mohou vzniknout i jako následek dlouhodobé intubace, úrazů nebo operačních zákroků. Ze všeho nejdříve je tedy třeba absolvovat vstupní vyšetření ORL specialistou, který vyzkoumá příčinu hlasového problému a na základě výsledků pak určí optimální léčbu.  

A tou je…
Velmi důležitou součástí léčby je tzv. hlasová převýchova (reedukace), to znamená fonační cvičení, psychoterapie a eventuálně i podání protizánětlivých a adstringentních roztoků přímo do hrtanu. Ve většině případů je lékařem naordinována i vhodná pitná léčba minerálních vod. Velmi osvědčená je například Vincentka, středně mineralizovaná voda, která zvlhčuje sliznici dýchacích cest, ředí hleny a napomáhá jejich snadnějšímu odkašlání.

Poskytuje přemáhání hlasu i ty, kteří se hlasem neživí?
Ano, porucha hlasu z přemáhání může postihnout i ty, kteří se hlasem neživí. Stačí pracovat v hlučném prostředí a snažit se hlasitě komunikovat s kolegy. Stejně postižení mohou být i sportovci, kteří se dorozumívají se svými spoluhráči pokřikem či hlasitě povzbuzující trenéři. S poruchami hlasu z přemáhání se setkáváme dokonce i u dětí, většinou v předškolním věku. Příčinou mohou být i opakované nemoci dolních cest dýchacích. Také tito lidé by si měli zvolit hlasovou dovolenou, přestat na chvíli mluvit a svůj hlas nechat odpočívat a léčit.

Potřebují hlasovou dovolenou více muži, nebo ženy?
Problémy s hlasem mají skutečně o něco více ženy. Nabízí se úsměvná odpověď, že ženy jsou upovídanější, ale tím to není. Je to dáno tím, že ženská hlasivka je oproti mužské drobnější. Mužská je delší a silnější, a tím také odolnější.  

A co otázka kouření?
Kouření má obecně velmi škodlivé účinky na lidský hlas. Kouř poškozuje sliznici hlasivek a vede k trvalému zánětu na sliznici nejen hlasivek, ale i průdušnice. Kouření více než deseti cigaret denně vede také ke zhrubnutí hlasu, a to není zejména u žen nijak okouzlující.

Ještě nám prosím řekněte, pokud člověk ztratí hlas, jaká je možnost jeho navrácení?
V prvé řadě je třeba zjisti příčinu ztráty hlasu, přesně zjistit, o jakou poruchu se jedná, a podle toho pak postupovat v další léčbě. Medicína jde stále dopředu a v současné době lze například i při vyoperování hlasivek při rakovině hrtanu použít tzv. hlasové protézy, která funguje jako spojka mezi hrtanem a jícnem. Dalším krokem je důležitost správného cvičení nádechu pomocí bráničního svalu, ale kdo správné dýchání neovládá běžně, bude mít s hlasem potíže stále.

Když jsme u toho dechu, je pravdou, že na správný dech má nezanedbatelný vliv i hra na dechové nástroje?
Ano, hraní na dechové nástroje je pro hlas velice dobré, protože cvičí správné vedení nádechu. Ale to už jsme se dostali od hlasové dovolené zase k pracovní činnosti. Je třeba odpočívat a dopřát si krátkou dovolenou...

Děkuji za rozhovor a už „mlčím“. :)

www.miramare-luhacovice.cz

Přečtěte si také:

Reklama