Stalo se vám už někdy, že jste ve schránce našla oznámení o nařízené exekuci? Že ne? A že se vám to nemůže stát, protože přece nikomu nic nedlužíte? Tím si nebuďte tak jista… V následující dvou příbězích jsou z důvodu ochrany zúčastněných změněny osobních údaje, ale jinak jsou pravdivé…

Zapomenutá pokuta
Pan Novák dostal roku 2003 pokutu za špatné parkování ve výši 500 Kč. S důvodem udělení pokuty nesouhlasil, a tak podal na městskou policii námitku. Pak ovšem došlo ke katastrofě – jeho byt vyhořel. Pan Novák na celou pokutu naprosto zapomněl. Dlouho řešil následky živelné pohromy, navíc jeho dcerka utrpěla vážný úraz, zkrátka starostí měl až nad hlavu. Po půl roce konečně všechny problémy vyřešil a relativně si vydechl. Ovšem předčasně.

Uplynuly dva roky a pan Novák se pomalu dostával z obtížné sociální situace, když tu se mu v poštovní schránce objevilo rozhodnutí o exekuci – takzvaný exekuční výměr na rovných 8.000 Kč. Pro pana Nováka to byla nemalá suma a především netušil, za co že ji má zaplatit. Po čase se dopátral – ona nezaplacená pokuta u městské policie! Ale proč tolik peněz? Že by šlo o penále? Proč ho pak ale policie na nárůst pokuty neupozornila, proč mu nikdo neposlal upomínku?

multi-tabs 3. - a v pravý

Inu, protože nešlo o penále. Pokutový blok udělený městskou policií, pokud ho přijmete, je totiž jaksi sám o sobě považován za dostatečný důkaz toho, že pohledávku policie uznáváte. Pokud do patnácti dní nezaplatíte, má policie právo bez jakéhokoliv upozornění předat příslušnému soudu návrh na nařízení exekuce. Soud usnesením (bez vaší přítomnosti a bez toho, že by vás musel upozorňovat) rozhodne o nařízení exekuce, a pak už začne jednat samotný exekutor. A ten si samozřejmě započítá náklady na exekuci – z pokuty ve výši 500 Kč se tak stane najednou 8.000 Kč, a i kdyby vám snad policie pokutu milosrdně odpustila, exekutor obvykle o svůj „plat“ přijít nehodlá.

Tatínkův dluh
Druhý příběh se týká paní Anny. Její otec si vzal půjčku, kterou pravidelně splácel. Pak však dostal mrtvičku, po které prakticky přestal být schopen se sám o sebe postarat. Dcera se k němu nastěhovala a o otce pečovala. O jeho dluhu však nevěděla a zbavit tatínka právní způsobilosti ji ani nenapadlo. A protože paní Anna bývala přes den v práci, veškeré upomínky dostal do rukou její tatínek, který si je, nevěda, co činí, schovával do šuplíku. Až jednoho dne našla paní Anna ve schránce exekuční výměr na 150 000 Kč – dlužná částka, penále a požadavky exekutora…

A co se v obou případech mohlo stát? Exekutor není povinen vám oznámit, kdy přijde. Může vám vtrhnout do bytu i v době vaší nepřítomnosti a zabavit může všechno, kromě věcí, které nezbytně potřebujete k uspokojování svých hmotných potřeb nebo k plnění pracovních úkolů nebo k výkonu podnikatelské činnosti. Správně by neměl zabavovat také věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly – tedy oblečení, snubní prsten, zdravotnické potřeby, hotovost do 1.000 Kč a podobně. Ne všichni exekutoři jsou ovšem „slušní“, a tak můžete snadno narazit na dočista „vybílený“ byt – ani zloděj by něco takového nezvládl…

Navíc exekucí utrpí každý, kdo má v bytě věci - exekutor může zabavit téměř všechno, o čem se domnívá, že patří dlužníkovi, a vaše protesty, že „ten počítač je přítele“, nemusí vůbec brát v úvahu. Zabaví zkrátka věci, které jsou uloženy v bytě, v němž se dlužník zdržuje. Pokud jsou to věci někoho jiného, musí to tato osoba prokázat a neprodleně podat tzv. vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil. A to už někdy bývá pozdě a získat věci zpět není vůbec snadné.

Takže pozor na exekutory – pravomoci mají značné a kontrole se setrvale brání. Jistě že jsou mezi nimi i velmi slušní lidé, kteří pomáhají dlužníkům získat peníze od „zavilých“ neplatičů, ale může se stát, že do exekutorské pasti spadnete zcela nevinně – ať už proto, že jste něco opomněly, nebo třeba proto, že bydlíte v jedné domácnosti s nějakým dlužníkem. A co v takovém případě? Neváhat a okamžitě exekutorovi zavolat. Je-li to možné, zaplatit dlužnou částku nebo si domluvit splátkový kalendář. O oprávněnosti platby můžete jednat posléze – ale abyste zabránily exekuci, je nutné okamžitě jednat.

V uvedených dvou případech musel pan Novák pokutu zaplatit, paní Anna se dohodla s věřitelem na splátkovém kalendáři, penále jí bylo vzhledem k situaci odpuštěno, exekuce stažena, a tak nakonec zaplatila „pouhých“ 20 000…

Máte nějaké zkušenosti s exekutory? Co si myslíte o exekučním řádu – o právech a povinnostech exekutorů? Stojíte spíše „na straně“ dlužníků a chtěla byste omezit práva exekutorů, nebo by naopak měli mít větší pravomoci? Co si myslíte o exekucích nařizovaných zdravotními pojišťovnami? Myslíte, že jsou vždy oprávněné?

Reklama