fitness.jpg

1. Osobní trénink a trénink v malých skupinách
Tradiční individuální vedení klienta na cvičební lekci představuje 72 % všech lekcí probíhajících ve fitness centrech. Trenér při něm vytvoří klientovi program přesně na míru, respektuje přitom jeho pohybové i zdravotní možnosti. Stále oblíbenější je i cvičení v malých skupinách, kdy osobní trenér pracuje se dvěma až pěti klienty, což mu stále umožňuje jednotlivé cvičence korigovat. Trénink je pak také pro všechny klienty cenově dostupnější.
„Zejména v lednu se zájem o osobní tréninky zvyšují. Minimálně úvodní hodinu s trenérem doporučuji hlavně úplným začátečníkům, kteří jsou ve fitness centru poprvé. Správné provedení cviků je alfou a omegou celého cvičení,“ radí osobní trenérka Martina Hloupá z Form Factory

 
2. Vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT)
Velmi populární je tzv. HIIT, intervalový trénink o vysoké intenzitě v různých podobách, a to jak formou individuálního tréninku, tak jako skupinový trénink. Vysokou intenzitou cvičení se přitom rozumí tempo v 80-90 % maximální tepové frekvence. Zásadní výhodou přitom je, že ke spalování tuku dochází i po cvičení. Významná je také úspora času, jež u kratšího, ale intenzivnějšího výkonu nastává.
 
3. BodyWeight – posilování vlastní vahou
Při tomto druhu cvičení pracujete pouze s hmotností vlastního těla. „Trénink využívá pohyby, které běžně vykonáváme. Patří sem podřep, rotace trupu, zapojení horních končetin, a využívá se při něm více svalových skupin najednou. Trénink navíc zlepšuje kardiovaskulární kondici a dochází při něm ke značnému spalování kalorií,“ vysvětluje Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness,  s tím, že tato varianta je také pro fit centra méně finančně náročná, protože si vystačí jen s minimem nářadí (kruhy, hrazdy…), oproti vybavení klasického fitness s drahými kardio stroji.
 
4. Funkční fitness trénink
Cílem funkčního tréninku je vytvořit takovou skladbu cviků, která klientovi pomůže provádět běžné denní aktivity s vyšší výkonností a nižším rizikem úrazu, povede k vyšší svalové rovnováze a kloubní stabilitě. Při funkčním tréninku se využívá především vlastní tělo, dále například jednoruční činky, volné kladky, balanční plošiny apod. Klient si tak zlepšuje rovnováhu, koordinaci, sílu a vytrvalost.
 
5. Cvičení je lék (Exercise is Medicine)
Jedná se o úzkou týmovou spolupráci fitness trenérů a lékařů. Cvičení je lék je globální zdravotní iniciativa, která vybízí lékaře primární péče a ostatní poskytovatele zdravotní péče, aby zohlednili fyzickou aktivitu při navrhování léčebných plánů a zahrnuli ji do nich, a zároveň aby odkazovali své pacienty k fitness profesionálům v rámci preventivní péče. „Pravidelná pohybová aktivita je lékem na civilizační nemoci. Proto se snažíme vést Čechy k pohybu ať už osvětou (např. konference Pohyb na předpis), akcemi, jako je Evropský týden sportu, nebo i výzvami typu Dejte svému životu pět hvězd,“ říká Jana Havrdová.
 
6. Zdravotní wellness coaching
„Pomáhat jedincům i celým rodinám žít zdravě, je vycházejícím trendem. Nezdravý životní styl, jako jsou špatné stravovací návyky, nedostatečná fyzická aktivita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo i nedostatečná kompenzace stresu, přispívají k chronickým onemocněním. Komplexní poradenství, které zahrnuje nastavení optimálních stravovacích návyků, navýšení, a hlavně udržení dostatečného množství fyzické aktivity, může být součástí lékařské praxe. Často se využívají i psychologické přístupy jako kognitivně behaviorální terapie,“ informuje MUDr. Marie Skalská, lékařka a lektorka Pro Fit Institutu.
 
7. Kruhový trénink
Trénink, který zahrnuje 6 až 10 cviků, při nichž dokážete procvičit celé tělo, nabízí široké uplatnění. Střídání aerobních a anaerobních aktivit v krátkém časovém intervalu je náročné pro kardiovaskulární systém, ale tuto náročnost si každý volí sám díky pauzám mezi cviky.
 
8. Fitness programy pro starší osoby
Lidský život se neustále prodlužuje a je žádoucí, aby lidé byli i ve vyšším věku co nejdéle zdraví. Proto vznikl trend, který klade důraz na fitness potřeby starší generace. Jedná se o klienty, kteří mají obecně větší finanční možnosti než jejich mladší protějšky, a fitness kluby se mohou na tento rostoucí trh zaměřit.
 
9. Zdravotní fitness (Clinical integration/medical fitness)
Představuje úzkou spolupráci odborníků na zdravý pohyb a lékařů, kdy ale na rozdíl od Exercise is Medicine působí fitness trenéři, lektoři nebo fyzioterapeuti přímo v prostorách klinik. Zdravotní fitness je pak fitness odborníky individuálně vedené cvičení, které je stanoveno po specifikaci ošetřujícím lékařem.
 
10. Cvičení pro děti
Systematická výchova dětí k pravidelnému pohybu je aktuální celosvětové téma. „Jsme hrdí na to, že jsme jako první v České republice získali mezinárodní akreditaci EuropeActive, což je v současné době nejvyšší možné evropské uznání kvality pro oblast cvičení s dětmi (Youth Fitness Instructor). V tomto směru máme skutečně velké zkušenosti nejen z trénování dětí k výkonnostnímu sportu v rámci systému soutěží FISAF.cz, ale také díky pohybově preventivní kampani Česko se hýbe a našemu programu Děti na startu,“ doplňuje Jitka Literová, hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a fitness, který projekty zaštiťuje.
 
11. Standardy fitness profesí  
Sami fitness odborníci si dobře uvědomují nezbytnost vzdělání, zkušeností a certifikace vzdělání. Česká komora fitness byla jedním z hlavních iniciátorů sestavení standardů profesních kvalifikací fitness profesí v rámci systému Národní soustavy kvalifikací. „V posledních 10 letech lze i u nás pozorovat výrazný nárůst zájmu o profesi trenérů či lektorů různých forem skupinových lekcí. Proto je třeba udržovat stále vyšší standardy, abychom docílili toho, že trenéři a lektoři budou klientům především pomocníky a sníží se i riziko případných zranění. Zároveň je nastavení minimálních standardů základem, abychom mohli spolupracovat například se zdravotními pojišťovnami,“ vysvětluje Dana Nováková, výkonná ředitelka České komory fitness, s tím, že v současné době už probíhají zkoušky z profesní kvalifikace z oblasti aerobiku, body stylingu, pilates a dalších fitness a sportovních specializací.

horolezec-core-je-klic-ke-zdravym-zadum-i-dokonale-postave-02-WEBSIZE.jpgFoto: Shutterstock & FISAF.cz

Přehled TOP trendů v oblasti fitness v Evropě pro rok 2020 vyplynul ze závěrů mezinárodního průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 1 000 profesionálů z řad provozovatelů fitness, školicích organizací i jednotlivých fitness odborníků. Výsledky průzkumu byly představeny na International Standards Meeting Europe Active koncem listopadu v Kodani, kde Českou republiku reprezentovala Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness.

Reklama