Internetová petice proti některým ustanovením
Školského zákona (č. 561/2004)

Petiční výbor:
Mgr. Václav Klaus - ředitel Prvního obnoveného reálného gymnázia o.p.s., Lindnerova 3, 18000 Praha 8
PaedDr. Jaroslav Nádvorník - ředitel 2. ZŠ Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 26401  Sedlčany

V tomto roce přijatý Školský zákon č. 561/2004 výrazně omezil práva rodičů při snaze zajistit svým dětem odpovídající vzdělání. Konkrétně se jedná o § 60 odst. 2, § 60 odst. 10 a § 61 odst. 4.
"(2) .... Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu." "(10) Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení." "(4) Uchazeč, který se hlásí do prvního ročníku nižšího nebo vyššího stupně gymnázia, může podat přihlášku pouze na jedno šestileté nebo osmileté gymnázium. ..."

Dosavadní (nepříliš liberální) systém přihlašování ke studiu na středních školách byl tak novým zákonem ještě více svázán centrálními předpisy a vyhláškami. Nový systém však především ze své podstaty přináší větší počet žáků, kteří se nedostanou na školu odpovídající jejich schopnostem. S tím bude spojen stres, nervozita a výhodnější situace pro možnou korupci či klientelismus při přijímacím řízení.

Argument č. 1: Systém přihlašování na školy vysoké je v ČR od devadesátých let zcela liberalizován a středoškolští uchazeči (ke své spokojenosti) mají možnost absolvovat tolik přijímacích řízení, kolik uznají za vhodné. U středních škol však platí pravý opak. V čem je mezi oběma skupinami uchazečů takový rozdíl?

Argument č. 2: Nový systém vede k tomu, že vše podstatné se rozhodne v jednom dni, v jediném kole přijímacího řízení. Rodiče tedy musí s nezbytnou dávkou geniality mj. odhadnout zájem ostatních rodičů o inkriminované střední školy tak, aby své dítě přihlásili na školu, kde bude v přijímacím řízení úspěšné na 100%. Druhá a další kola (kterými MŠMT nyní rodiče chlácholí) totiž budou probíhat pouze na školách, kam nikdo moc nechce, neboť se nedokázaly v prvním kole zaplnit (jen proto na nich bude druhé kolo vůbec vyhlašováno). Hledání "jistoty" u většiny racionálně uvažujících rodičů povede ke změnám v dosavadnímu rozložení poptávky po jednotlivých školách. O to bude situace pro uchazeče těžší.

Argument č. 3: Zmíněná ustanovení zákona a navazující vyhlášky omezují i některé střední školy, kterým jednotný termín a následná vnucená organizace přijímacího řízení z různých (organizačních, marketingových či jiných) důvodů nevyhovují. Nejde zdaleka jen o školy soukromé, i když zde je zásah do jejich práv očividný.

Argument č. 4: Nový systém přijímání žáků na střední školy je zjednodušující. Ale pouze pro samotné správní rozhodnutí, tedy pro úřední akt přijímacího řízení na středních školách. Lze kvůli zjednodušení byrokratického řízení omezovat práva občanů?

Argument č. 5:
Nový systém může nevadit pouze čtyřem skupinám rodičů.
a) Těm, jejichž dítě je tak geniální a sebevědomé, že bude úspěšné při zkouškách na libovolnou školu.
b) Těm, jejichž dítě je tak nenadané či povahově nervózní, že nebude úspěšné při žádném přijímacím řízení.
c) Rodičům, kteří mají možnost zaplatit dětem vzdělání na mezinárodních středních školách (statisíce korun ročně), a v této petici zmiňované problémy je proto netrápí.
d) Rodičům, kterým je vzdělání vlastních dětí lhostejné.

Protestujeme proti výše zmiňovaným částem Školského zákona.

Praha, 17. ledna 2005

Petici podporují:
Asociace ředitelů základních škol České republiky; Komora gymnázií SSŠČMS; PAU o.s.; Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska; Asociace školských odborů - Učitelský odborový klub;


Chcete-li podpořit naši petici, klikněte sem. Můžete také číst seznam dosavadních signatářů.

Reklama