Pokud se občas v rodě habsburském vyskytli jedinci s nějakou duševní poruchou, s oblibou to sváděli na Janu (Juanu) Kastilskou, v našich zeměpisných šířkách častěji uváděnou jako Johanu Šílenou. Toto nelichotivé označení nedostala náhodou.

Johana se narodila katolickým panovníkům Isabelle Kastilské a Ferdinandovi Aragonskému. Už jako malé dítě se lišila od svých starších sourozenců. Byla vážná, melancholická, se sklonem k depresím. Většinu dne si hrála sama. Povahu prý zdědila po své babičce Isabelle Portugalské, u níž propukla duševní choroba po porodu Johaniny matky. Johana byla ale velice nadaná a zároveň neobyčejně pilná. Vedle španělštiny se plynně domluvila latinsky, portugalsky, francouzsky a později i vlámsky.

Jako většině panovnických dcer i jí byl předem určen ženich, který odpovídal dynastickým zájmům rodičů. Oním ženichem se stal Filip Sličný, jediný legitimní syn císaře Svaté říše římské Maxmiliána Habsburského (ten měl údajně asi 70 levobočků).

JohanaNení známo, jestli Johana něco o Filipovi slyšela, nicméně byla okouzlena už při pohledu na malinký medailon s jeho portrétem. Když pak coby šestnáctiletá po měsíční strastiplné cestě dorazila s velkou flotilou a bohatou výbavou ze Španělska do Flander, byla zklamána. Ženich ji nečekal. Vůbec nebyl ve Flandrech. Nebyl vynuceným sňatkem zrovna nadšený, nesmířil se s myšlenkou, že se bude muset vzdát svého divokého mládeneckého života. Proto mu přišel docela vhod otcův rozkaz, že ho má zastupovat ve Svaté říši římské. Užíval si…

Nicméně na flanderském dvoře byla Johana srdečně přijata zejména Filipovou sestrou Markétou, která byla snoubenkou jejího bratra. Johanu si okamžitě získala. I obyvatelé země přijali španělskou princeznu s nadšením. Všichni byli na ni zvědavi, chtěli se s ní pozdravit. A Johana vypadala opravdu kouzelně. Měla tmavé vlasy, hebkou pleť a zářící zelené oči.

Čím víc se blížil svatební den, který byl stanoven na 20. října 1496, tím víc zvědavější začínal být Filip na svou nevěstu. Přijel dřív, než bylo ohlášeno. Když Johana zaslechla dusot kopyt jeho koně, málem se jí zastavilo srdce. A co teprve v příštím okamžiku, když se rozlétly dveře… Před ní stál Filip. Bylo mu osmnáct, měl zlaté vlasy a byl úchvatně krásný. Johana byla ztracena. Vášnivě se zamilovala. Na celý život. I Filipa fascinovala, byla úplně jiná než dívky, které doposud měl. Nechtěl čekat na oficiální svatební ceremonie, a tak naznačil duchovnímu, který náhodou v místnosti byl, aby jim požehnal. Ten se však zprvu nedovtípil. Johana však pochopila a španělsky přikázala vyděšenému knězi, aby je okamžitě oddal. Pak dvojice úprkem opustila místnost…

Pompézní svatba druhý den v kostele oficiálně završila to, co již bylo nedočkavě naplněno. Johana a Filip byli nádherný pár. U svatebního stolu seděli jak na trní, Johana snědla sotva pár soust, Filip odmítal nabízené víno, které nemohlo uhasit žár lásky a touhy. Johana byla jako omámená a nemohla uvěřit, že ji potkalo takové štěstí. Zpočátku na tom byl Filip stejně. Dokonce se zpočátku domníval, že bude svou ženu milovat věčně. Zatím totiž opravdovou lásku nepoznal, a tak si myslel, že ji právě nalezl. Jenže to nebyla láska, jen touha a vášeň…

Filip nebyl tím pravým mužem pro celý život. Neuměl být věrný, brzy po svatbě se začal cítit spoután. Mezi manželi docházelo k častým hádkám, které končily vydatným usmiřováním. V tom byl Filip mistr, dokázal Johanou skvěle manipulovat. A začal se vracet k původnímu způsobu života, v němž nebyla nouze o mladé dívky, které si na něj nedělaly žádné nároky. Pod různými záminkami čím dál častěji Johanu opouštěl. A ta stále více po Filipově lásce toužila a stále více žárlila. Měla své informátory…

Brzy se horoucí láska proměnila v nenávist a boj mezi manželi a relativně šťastné manželství se mění v peklo. Filip s Johanou odmítá trvale žít, přesto se postupně narodilo pět dětí.

Johana je pošesté těhotná, když po deseti letech manželství Filip nečekaně umírá. Příčina jeho náhlé smrti je záhadná. Nejdříve Filip svým zdravotním problémům nevěnuje pozornost. Průběh je ale rychlý – zimnice, vysoké horečky, chrlení krve, nakonec se přidává i průjem. Dříve krásné Filipovo tělo je poseto rudými a černými skvrnami. Nic nepomáhá, přivolaní lékaři si nevědí rady, princ před očima své ženy upadá do kómatu a v jejím náručí umírá.

Jestliže žijící Filip téměř přiváděl Johanu k šílenství, nyní přichází o rozum úplně. Ztratila jedinou bytost, kterou milovala! Odmítá nechat Filipa pohřbít, putuje s rakví, kterou čas od času nechává otevřít. Stále věří, že Filip vstane z mrtvých! Čtyři měsíce po jeho smrti porodí své poslední dítě – dceru Kateřinu. Ta jediná zůstává s matkou, ostatní děti jsou vychovávány ve Flandrech nebo na dvoře Johanina otce Ferdinanda Aragonského. Ten se s jejím souhlasem stává vládcem ve Španělsku. Při té příležitosti se objevují spekulace, že právě Ferdinand stojí za smrtí jejího manžela Filipa, že ho nechal otrávit.

Teď už Ferdinand svou dceru nepotřeboval, prohlásil ji za nesvéprávnou a nechává ji internovat na hradě Tordesillasu. Zde žije Johana v zamčeném pokoji odloučena od okolí pouze ve společnosti své dcery Kateřiny. Neuvěřitelně chátrá, nemyje se, skoro nejí. V roce 1525 ji tu navštíví její syn Karel V. Jímá ho hrůza, když vidí, kdo je jeho matka. Odvádí Kateřinu, ale matku tu nechává i nadále živořit v děsivých hygienických podmínkách. Ta umírá v roce 1555, svého milovaného Filipa přežívá o téměř padesát let. Místo jejího odpočinku bylo několikrát změněno, až nakonec spočinula v Granadě po boku svého manžela…

Budoucí generace Habsburků tedy měly své psychické problémy na koho svést – na tuto veskrze nešťastnou ženu…

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama