„Hořce plakala, protože samota je hořká. A když se domníváte, že jste se jí zbavili, a ona se k vám vrací, je hořká ještě mnohem víc.“

Tak začíná příběh Měděné ženy, prabáby všech lidí, protože všichni lidé jsou její děti a děti Quolus, ženy Hromového ptáka, která sestoupila na zem a stala se mužem Mah Teg Jelem. A proto je také v každém muži kus ženy a v každé ženě kus muže.

Jenom Děti štěstí jsou jiné, protože jsou Vyvolené, zrodily se z radosti Mowity, že opět spatřila svou matku, a tak vypadají trochu jinak než ostatní děti. Mají silné a rovné nohy a pokaždé kráčejí za určitým cílem. Bývají vážné, ale když se usmějí, svět prozáří slunce. Jsou požehnané. Jsou to především ony, které v sobě nesou Pravdu. A když se nezaleknou strašlivého Sisiutla a vytrvají, i když se přiblíží Čas změny, předají tuto Pravdu dál.

Takovou předávanou Pravdou jsou i příběhy Sdružení žen, příběhy vyprávěné a po generace předávané ústně, z matky na dceru, z babičky na vnučku, bez ohledu na společenské postavení ženy, bez ohledu na činy mužů. A protože znovu přišel Čas změny, bylo jedné z žen povoleno tyto příběhy zaznamenat.

Legendy indiánského kmene Nutka z kanadského ostrova Vancouver jsou vyprávěny podivným jazykem, v němž se mísí „staré“ vidění světa s moderním přístupem a pojmy euroamerické civilizace, jsou přeloženy nejen z jazyka do jazyka, ale tak trochu i ze světa do světa, a i když jsou tak možná srozumitelnější, působí poněkud zvláštně.

Až na pár úvodních příběhů jsou spíše historizujícími vyprávěními než mýty, jsou vzpomínkami kmene, které málem vymizely, protože ty, které si je pamatovaly, vymřely na syfilidu, neštovice nebo na záškrt, či byly zahubeny rukou bílého muže. Jsou ale také vzpomínkami, které už zapomenuty nebudou, protože nadešel Čas změny a kmen Nutka žije dál a dál žije i Sdružení žen a nečiní rozdíl mezi rasami a nedbá na politiku mužů...

„Písně zabily nemoci. Tolik lidí zemřelo. Tolik písní a příběhů, tolik mořských cest a historií. Znám jich jen pár. Ale tohle místo dokážu najít vždycky.“

Anne Cameronová se ve své knize Dcery Měděné ženy (v češtině vyšla v nakladatelství Stehlík) pokusila předat nejen legendy kmene Nutku, ale i tajemství žen, které znají své tělo, nestydí se za něj, milují ho a dokáží ho používat. Pokusila se předat Vědění tak, jak to jen jde, když není vyprávěno z úst do uší. Kdo ví, možná se jí to povedlo.

Čtete ráda podobné legendy a příběhy? Vzpomenete si na nějakou takovou knihu? Nebo Vás příběhy tohoto druhu nelákají? Myslíte si, že jsou staré příběhy už jen mrtvá vyprávění, nebo že mají význam i pro současný život?

Reklama