Organizátora Davida Novotného z našich stránek dobře znáte. Spolupracujeme s ním mediálně na jeho projektech - například soutěž Muž roku nebo Nej sestřička, a přečíst jste si u nás mohli také rozhovor s ním. David pochází z Náchoda a nyní se mu dostalo krásného ocenění.

david1David Novotný a starosta města Náchoda, Jan BirkeU příležitosti 760. výročí od první písemné zmínky o Náchodě udělili v sobotu 14. června 2014 v obřadní síni náchodské radnice představitelé města – starosta Jan Birke a místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra Benešová – mimořádná ocenění významným osobnostem a lidem, kteří se svou prací a činností zasloužili o šíření dobrého jména města nejen v regionu, ale i ve světě.

cena

Město Náchod udělilo ocenění: Davidu Bamfordovi, Mgr. Štěpánu Macurovi, Prof. Ing. Karlu Roubíkovi, PhD., Tomáši Slavatovi a Davidu Novotnému.

Náchodský rodák David Novotný dnes pracuje převážně v Praze, ale v rámci svých pracovních aktivit se pohybuje po celé České republice. Aktivity, které směřuje do Náchoda, jsou nejen velice populární, ale mají ohlas a vešly ve známost po celé naší zemi. Pronikají do různých oblastí všedního i nevšedního života. A co je určitě záslužné, že mají i charitativní přínos.

  • Nej sestřička - v letošním roce se bude konat již pošesté. Do našeho města se sjedou nominované zdravotní sestry ze všech krajů republiky.
  • Muž roku a s tím spojený Den dobrých skutků - letos to bude jubilejní 17. ročník. A opět se ho podařilo udržet v Náchodě.
  • Adventní koncerty - nejen v Náchodě, ale v širokém okolí se konají již několik let.

Je také spolupořadatelem Divadelního festivalu ZŠ Josefa Zemana v Náchodě – pro tělesně postižené děti, pro tzv. zvláštní školy, stacionáře.

Za dobu pořádání těchto akcí se podařilo vybrat cca 3,5 mil. Kč. Peníze byly poskytnuty např. Stacionáři Cesta Náchod, Ústavu sociální péče Česká Skalice, stacionáři NONA Nové Město n. M., ZŠ J. Zemana, Dětskému domovu Pardubice a mnoha dalším.

avid3

Čtěte také:

Reklama