Děti se spolu s tím, co se učí ve škole, musí postupně naučit i hospodařit s penězi. I když zpočátku nemají vůbec přehled o světě peněz a financím nerozumí, musíme je my, jejich rodiče, připravit na život. S majetkem, budování vztahu k věcem a jejich pořizováním se navíc setkávají na každém kroku. Prvním hospodařením jsou první peníze, které dostanou od svých příbuzných, od rodičů. Jedná se o kapesné. 

Jednou z prvních nejdůležitější lekcí finanční gramotnosti je bezesporu kapesné. Děti se naučí hospodařit s malou částkou, kterou jim poskytneme. Budou si muset naplánovat výdaje - od kreditu na mobil přes dobroty, na které mají chuť, až po lístky do kina. Díky kapesnému se dítě naučí stanovit priority a zjistí, že se musí rozhodnout, za co své peníze utratí.Také to, že věci člověku nespadnou do klína, když si o ně řekne, ale musí našetřit.

peníze

Určitě je situace jiná u školáka na prvním stupni a u náctiletých dětí

Podle doporučení odborníků by malé děti měly dostávat kapesné v řádech desítek korun jednou či dvakrát týdně. Náctiletým přispívejte po stovkách jednou měsíčně s tím, že si předem stanovíte, které výdaje si budou z kapesného platit. Pokud peníze utratí dřív, než dostanou další, a budou žadonit o přidání, v žádném případě jim nepodléhejte. Nechte je, ať si své starosti také užijí, jinak se nenaučí s penězi hospodařit rozumně. Můžete udělat výjimku, jestliže se naskytly nečekané výdaje (například za školní pomůcky) nebo se to stalo poprvé. Nabídněte se, že jim příště pomůžete částku lépe rozpočítat a výdaje naplánovat. Jednou za rok, například začátkem školního roku nebo o narozeninách dítěte, je dobré po společné domluvě částku navýšit. Ze všeho nejdůležitější je stanovit si předem přesná pravidla a na nich trvat.

Existuje několik způsobů vyplácení kapesného. Pojďme se na některé z nich podívat.

  • Dvě stovky, nic víc, nic míň. Pokud se dohodnete na určité částce, vyplácejte ji pravidelně bez ohledu na to, jak se dítě chová, jak se učí, a zda vám pomáhá v domácnosti. Tento způsob výplaty doporučují dětští psychologové nejčastěji. Dítě se naučí s přesně stanovenou částkou hospodařit, a je tak menší pravděpodobnost, že za dva týdny už nebude mít na jízdenku do školy.
  • Bonus za úklid a známky. V rodinách je velmi oblíbené přepočítávání domácích prací nebo prospěch ve škole na peněžité odměny. Má to ovšem jednu velkou nevýhodu. Může se totiž stát, že později požádáte dítě o pomoc při úklidu, a ono se vás zeptá: „Co za to?“ Děti by měly mít předem stanoveny povinnosti, za které by rozhodně peníze dostávat neměly. Upozorněte je, že i vy doma pracujete a nikdo vás za to neplatí, a že se učí pro své dobro, nikoliv pro odměnu, i když ta bývá jistou motivací. Finanční odměny dávejte například za fyzicky a časově náročnější práce či vlastní iniciativu. Méně rozšířenou, zato ale poněkud rozumnější variantou této formy kapesného jsou srážky ze stanovené výše kapesného za neuklizený pokoj, neumyté nádobí, špatnou známku nebo poznámku v žákovské.
  • Peníze na vyžádání. Některé rodiny kapesné nevedou a dítěti vyplácí potřebné peníze na vyžádání. Výhodou je, že máte přesný přehled o tom, kolik peněz dítě potřebuje a na co. Nevýhodou, že se během několika dnů můžete dostat do vysokých částek, a je proto důležité si předem stanovit měsíční limit, který by se neměl překročit.

Myslíte si, že je pro děti finanční gramotnost důležitá?  Partnerem našeho tématu je kniha Denisy Proškové: Kde rostou peníze?, první čtení s dětmi o financích. Můžete si ji objednat například ZDE.

Každý rodič se dřív nebo později dostane pod palbu otázek: „Kde se ,líhnou‘ v bankomatu peníze?“, „Proč mi nechce koupit všechno, co se mi líbí?“, „Co je to výplata?“, „Co je to nájem, dluh, úrok a jaký rozdíl je mezi půjčkou a dárkem?“
Trn z paty může rodičům vytrhnout právě tato kniha Denisy Proškové.
Až si ji děti mladšího školního věku (společně s rodiči) přečtou, měly by chápat souvislost mezi prací a získáváním peněz a orientovat se v základních finančních termínech. Malé čtenáře světem financí provází druhák Adam a jeho mladší sestra Adélka, jejich rodiče a formou pohádek také zvířecí rodiny Veverkových a Medvídkových.
Knížka, doprovázena třiceti ilustracemi, přináší víc než rámcovou orientaci ve světě peněz. Děti se z ní dozví i to, proč je hloupé někomu závidět, a že v životě existuje spousta důležitých věcí, které se za žádné peníze koupit nedají. A protože knížky pro tuto věkovou kategorii by vždy měly mít i něco navíc, mohou si děti některé ilustrace samy vybarvit.
V současné době není na českém a slovenském knižním trhu žádná podobná publikace pro tuto věkovou kategorii.

Vydání knížky podpořila i ING Pojišťovna „Nápad Denisy Proškové nás okamžitě nadchnul. O to víc, že na českém trhu podobná knížka překvapivě chybí,“ přibližuje Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny ČR a SR. Přestože finanční gramotnost je široce medializované téma, ING Pojišťovna se stala první institucí, jež podpořila projekt tohoto typu. Školáci prvního stupně základní školy se při čtení se svými rodiči naučí orientovat v základních finančních termínech a pochopí i souvislosti mezi prací a získáváním peněz. „Naučit děti finanční zodpovědnosti považuji za stejně důležité jako třeba schopnost porozumět psanému textu. Já sama se snažím být k mým dvěma dcerám v tomto ohledu maximálně zodpovědná,“ dodává Renata Mrázová.
Reklama