Chcete klonovaný steak? Nebo normální? Možná si budete moci vybrat, a nebo také ne, protože je možné, že nebude nutné maso klonovaných zvířat a jejich potomků označovat.

„Je velmi nepravděpodobné, že existuje nějaká odlišnost z hlediska bezpečnosti potravin mezi produkty pocházejícími z klonů a jejich potomků a ze zvířat vzešlých z běžné zvířecí reprodukce," uvádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v prohlášení na své webové stránce minulý týden. K tomuto předběžnému stanovisku se nyní mohou v rámci veřejných konzultací vyjádřit také další vědecké či jiné organizace, konečné stanovisko by mělo padnout v květnu. O den později po osmiletém bádání téměř stejné prohlášení vydal americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA). Vědci zjistili, že sice někteří klonovaní jedinci sice mívají zdravotní problémy a jejich úmrtnost je výrazně vyšší, ale nevidí zde žádné riziko pro lidské zdraví. Maso a mléko od klonovaných a neklonovaných je dle nich totožné, protože by to objevili analýzou bílkovin a dalších látek v jejich mase a mléce, moči apod.
Ale je to skutečně tak? Bude jedlík klonů vyživován stejně jako jedlík neklonů? Je klonované maso stejně přirozené jako neklonované?


Jak se klonuje?
Nejdříve se zbaví vajíčko jeho vlastní dědičné informace a získá dědičnou informaci specializované tělní buňky. Dále se napodobí procesy, kterým vajíčko prochází, když do něj pronikne spermie. Pokud vše dobře dopadne, začne se vyvíjet v embryo a nakonec je z něj klon. Po ovci Dolly před více než 10 lety přišly na svět klony skotu, myší, koz, prasat, koček, králíků, koní, psů, muflona, mongolské antilopy dzeren a dalších zvířat.
Tak se nyní vytvářejí genetické kopie vynikajících plemenných zvířat. Na výstavách hospodářských zvířat se už draží vedle živých zvířat i jejich buňky, ze kterých pak biotechnologické firmy vytvářejí klony.


Frankensteinovo jídlo míří na naše stoly
Proti vědeckým argumentům brojí budoucí konzumenti. Jen 9 % Američanů by kupovalo potraviny získané ze zvířecích klonů, 60 % tvrdí, že je v žádném případě nebude kupovat.
Úřad pro potraviny a léčiva vůbec nepochopil, že většina lidí nepovažuje otázku bezpečnosti potravin z klonů za rozhodující. Za mnohem důležitější považují morální a etické otázky a právo znát původ potravin,“ řekla v rozhovoru pro vědecký časopis Nature Biotechnology ředitelka oboru potravin při Federaci amerických spotřebitelů Carol Tucker Foremanová.

A právě o toto právo se budou svádět nyní tvrdé boje. Zatím nepadlo rozhodnutí, zda maso a mléko potomků klonů budou značeny. Dokonce v USA dali zástupci FDA najevo, že nic takového vyžadovat nebudou, když klonované produkty od klonovaných nelze rozeznat! Takže už nyní se podepisují petice. Každý má mít právo rozhodnout se, co bude jíst. Dokonce se očekává, že pokud nebude žádný oficiální zákon, který by toto značení nařizoval, tak obchodní řetězce budou vyžadovat od svých dodavatelů záruky, že potraviny nepocházejí z klonů. Proti dokonce protestují i zemědělci, protože toto rozhodnutí může vyvolat nedůvěru ve všechny jejich produkty a také výrazně omezit jejich vývoz. 
A i zastánci klonovaného masa by rozhodnutí neoznačování měli litovat. Pokud tvrdí, že klonované maso bude chutnější a zdravější, tak jak ho v obchodě poznají ti, co tomu věří a chtějí si ho koupit?

Jedli byste maso a mléko z klonovaných zvířat? Přáli byste se, aby produkty z klonů byly označeny?

Zdroje: Economist, Respekt, wikipedia

 

Reklama