Psala se osmdesátá léta minulého století, kdy vědci objevili, že vzácné kmenové buňky krvetvorby, schopné vyléčit například leukemicky nemocné pacienty transplantací, je možné získat i z odebrané pupečníkové krve.

Počátkem devadesátých let začaly tedy po celém světě vznikat jakési zásobárny této životadárné tekutiny a v jejich druhé polovině se k této aktivitě připojila i Česká republika. Vznikl registr, který je díky mezinárodní spolupráci připraven pomoci nemocným z celého světa – Banka pupečníkové krve ČR.

Tento neziskový projekt, který funguje při Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze z větší části pomocí sponzorských peněz, příspěvků od nadace Kapka naděje a úhrad za štěpy uplatněné v zahraničí, zajišťuje kromě samotného odběru také kompletní vyšetření odebraného štěpu, jeho zamražení a uložení ve speciální kryobance v kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě –196 °C po neomezenou dobu.

Proč je pupečníková krev tak důležitá?

Pupečníková krev, bohatá (podobně jako kostní dřeň) na buňky zajišťující obnovu krve, je používána k transplantacím, a tím k léčbě nádorových onemocnění – například leukémie či vrozených poruch imunity a metabolismu. Je odebírána těsně po porodu miminka a po přestřižení pupečníkové šňůry.

Jde tedy o krev z pupečníku a placenty – částí, které byly dříve likvidovány jako odpad. Výhodou pupečníkové krve použité k transplantaci je tzv. imunitní nezralost, která způsobuje méně potransplantačních komplikací.

 

Nevýhodou štěpu z pupečníkové krve bývá také její relativně malé množství (nejmenší možné množství použitelné k transplantaci je 40 ml – důležitější je však počet přítomných krvetvorných buněk). Tato skutečnost zatím pupečníkovou krev předurčuje k transplantacím spíše dětských pacientů do 50 kg váhy, ale i tato situace se postupně mění. Využívanou možností je i kombinace pupečníkové krve a kostní dřeně.

 

Pozor – darovat a uschovat pro vlastní potřebu je rozdíl

Banka pupečníkové krve ČR se zabývá pouze dárcovskými odběry (a příbuzenskými odběry při již stanovené diagnóze například u sourozence) a její základní myšlenkou je vytvořit registr otevřený všem. Do projektu je v současnosti zapojeno celkem 32 porodnic z celé ČR, v nichž je možné pupečníkovou krev darovat.

 

Ovšem odběr pupečníkové krve a její uschování pro vlastní potřebu za významný finanční obnos nabízí na českém trhu i několik komerčních firem. Slibují použití této vlastní krve při onemocnění leukémií, infarktem, při úrazu míchy, atd. Co však vypadá lákavě, je ve skutečnosti velmi nejisté a lékaři, kteří se využitím pupečníkové krve zabývají už léta, jsou těmito nabídkami poněkud znepokojeni.

 

Důvodem jsou nedostačující a mnohdy zavádějící informace, které se k maminkám prostřednictvím těchto firem dostávají. Použití vlastní pupečníkové krve má totiž svá úskalí a ve většině případů se jeví mnohem vhodnější použít krev (kmenové buňky krvetvorby) od jiného vhodného dárce prostřednictvím veřejného registru.

 

Více informací a kompletní seznam porodnic, kde je možné krev darovat, najdete na www.bpk.cz

 

Co říkáte na možnost darovat pupečníkovou krev? Pokud čekáte děťátko, pomohla byste takto nezištně?

Reklama