Život člověka často visí skutečně jen na vlásku. Mnohdy je pro člověka tou jedinou záchranou darovaná krev....

Díky lidem, kteří nejsou sobečtí a nemyslí jen a jen na sebe, se už podařilo zachránit stovky životů... A takovým lidem patří veliký dík.

 

Žena-in s potěšením může oznámit, že i čtenářky tohoto magazínu se rozhodly pravidelně darovat krev.

 

Akce Daruj krev se Ženou-in se letos koná již potřetí. Tentokrát v pondělí 13. 12. 2004. Sraz je v 8:00 u východu z metra Želivského.

 

Žena-in si váží toho, že právě její čtenářky jsou ochotny pomoci, že dokáží myslet na druhé.... Za to jim jménem redakce děkujeme a věříme, že se řady takovýchto lidí budou i nadále rozšiřovat.

 

Pokud byste se rozhodly přidat k našim čtenářkám, bližší informace naleznete na diskusi Dárcovství krve, kostní dřeně...

 

Nejčastější otázky ohledně dárcovství krve:

Kdo vlastně může dávat krev? A kdo nemůže?

Každý člověk dlouhodobě žijící v ČR může krev dávat, pokud pro něho neplatí omezení uvedená v Informacích pro dárce.

Může odběr krve dárce poškodit?
Rizika spojená s odběrem krve jsou pro zdravého dárce nevýznamná.

Mohu se na transfuzní stanici nakazit?
Ne, všechen materiál je na jedno použití.

Budu vyšetřen na AIDS?
Ano. Vaše krev bude vyšetřena na přítomnost protilátek proti HIV. Negativní nález však nevylučuje, že jste se nakazil(a) v nedávné době. Pokud máte obavu, že jste se nakazil(a), nechte se vyšetřit (zdarma) na nejbližší hygienické stanici. Darováním krve v podobné situaci byste ohrozil(a) příjemce transfuze.

Musí se odběr provádět ráno a nalačno?
Ne, odpolední odběry krve nejsou časté pro doposud malý zájem dárců. Dárce by na odběr neměl jít hladový. Před odběrem je ale nutné dodržet dietu s omezením tuků, nepít alkohol, neužívat léky.

Musím před odběrem k obvodnímu lékaři?
Ne, lékařské vyšetření je součástí předodběrového vyšetření. Domluva s obvodním lékařem je nutná jen tehdy, pokud si dárce není jist všemi údaji o svém zdravotním stavu.

Kolik ztratím času?
Podle druhu odběru 45 minut až 2-3 hodiny.

Bolí to?
Stejně jako každý vpich jehlou do žíly.

Co se děje s odebranou krví?
Odebraná krev je zpracována na řadu přípravků. Vaše krev pomůže několika příjemcům.

Je transfuze pro příjemce bezpečná?
Ne zcela. Příjemce je ohrožen přenosem infekce a nežádoucí reakcí na některou složku podaného přípravku. S přípravky z krve odebrané placeným dárcům je spojeno prokazatelně větší riziko pro příjemce, placený dárce častěji neuvede všechny rizikové faktory.

Je dárce krve nějak zvýhodněn?
Dárce krve by neměl být motivován finančním ziskem. Dárce by měl být uvolněn na dobu spojenou s odběrem (Vyhl. FMPSV 18/1991), mohou mu být hrazeny cestovní výdaje a poskytnuto občerstvení po odběru. Dárce může uplatnit odpočet z daňového základu. Dárcům je poskytována lékařská preventivní prohlídka. Opakované bezplatné dárcovství je společensky oceňováno mj. formou čestných uznání a plaket prof. Janského.

Kde mohu krev darovat?
Transfuzní oddělení nebo odběrové středisko je prakticky v každém okresním městě (přesné informace Vám poskytne nejbližší nemocnice). V Praze můžete krev dávat v několika transfuzních zařízeních.

Mám zájem o darování krve, ale mám lupénku. Je tu nějaký problém?
U lupénky záleží na rozsahu a místě poškození. Rozsáhlé postižení (zejména vyžaduje-li celkovou léčbu) a postižení v místě vpichu jsou na závadu. Trvale znemožňují dárcovství některé léky, které obsahují psoraleny.

Může darování krve způsobit leukémii?
Žádná souvislost mezi odběry krve a leukémií nebyla prokázána. Dopad odběru krve na zdravotní stav byl opakovaně a dlouhodobě studován a žádné nepříznivé důsledky (při dodržení intervalu mezi odběry) nebyly prokázány. Naopak, část naší populace (zejména muži) má sklon k hromadění železa (což poškozuje tkáně), odběr červených krvinek má u těchto lidí pozitivní vliv.

Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?
Hormonální antikoncepce není na závadu při darování krve.

Kolik krve se odebírá (zatím jsem krev nedaroval)?
Standardni odběr je 450 ml krve, tj. asi 10 % obíhajícího množství.

Mohu po odběru krve řídit auto?
Ano, pokud nejste řidič hromadné dopravy. Po odběru se doporučuje trochu klidnější režim, řízení auta ne dříve než po cca 15 minutách (dárce po odběru i z toho důvodu, aby hned nespěchal pryč, dostává občerstvení).

V minulosti jsem překonal mononukleózu, mohu se stát dárcem krve?
Ano. Darovat krev mohou i ti, kteří v minulosti překonali mononukleózu. To se samozřejmě nevztahuje na akutně nemocné. Dále pak nemohou darovat krev ti, kteří překonali mononukleózu v uplynulých 6-12 měsících a jsou dosud v rekonvalescenci.

Mám sennou rýmu a celé jaro a léto užívám léky. Mohu darovat krev?
Krev lze darovat pouze v období bez příznaků alergie. Lidem, kteří mají celoroční projevy alergie, dárcovství nedoporučujeme. Každý alergik by však měl tuto otázku konzultovat se svým lékařem - alergologem.

Zdroj: www.darujkrev.cz

Reklama