„Mám už tři děti a nedokážu si představit, když se nějaká žena stát matkou nemůže. Proto jsem se před pár lety rozhodla, že daruji vajíčka. Jenže smůla! Tehdy už mi bylo 36 let, a to je nad horní věkovou hranicí dárkyň,“ vzpomíná Dana (41). Podmínek k darování je ale mnohem víc.

Foto: Shutterstock

Ne každá dárkyně je vhodná

„Měsíčně se nám ozve přes webový formulář cca 50 žen, z toho zhruba pouze 3 nakonec opravdu darují. Ne všechny se dostaví na vstupní konzultaci a z těch pouze část splňuje kritéria pro darování,“ vysvětluje MUDr. Jan Lacheta, primář pražského Centra reprodukční medicíny ISCARE. Rozhodně totiž nejde pouze o věkovou hranici, která je ze zákona (Zákon č. 296/2008 Sb., o tkáních a buňkách) mezi 18 a 35 lety. A v některých klinikách dokonce ještě nižší.

„Dárkyně, která chce vajíčka darovat u nás, musí mít věk do 33 let. Věková hranice je snížena z důvodu lepší kvality vajíček. Dále musí mít dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus a normální hodnotu BMI. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině a dárkyně nesmí kouřit ani být drogově závislá. Dbáme i na to, aby neměla v posledních 6 měsících čerstvé tetování nebo piercing,“ vyjmenovává podmínky MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., lékařka a ředitelka kliniky Repromeda.

Jinde zase upozorňují i na jiné podmínky. Například že dárkyně musí být pojištěna v ČR, nesmí mít psychické problémy nebo že její vzhled a inteligence nemají v negativním směru vybočovat z populační normy. Je to tedy čistě individuální.

Odměnu nečekejte, jen kompenzaci

Stejně rozdílná bývá i finanční částka, kterou si po darování vajíček odnesete. Nejčastěji se ale pohybuje mezi 20 až 30 tisíci korunami. V žádném případě ovšem nejde o odměnu za darovaný biologický materiál. Vajíčka totiž podle českého práva prodat nemůžete, jen dobrovolně darovat.

„Dárkyně může dostat přiměřenou finanční kompenzaci, která odpovídá vynaloženým nákladům. Jde například o ušlou mzdu, cestovné, hlídání vlastních dětí v době lékařských zákroků či vyšetření, zdravou stravu, vitaminy a podobně. Může se jednat o částku až ve výši 25 tisíc korun, na základě zmíněných faktorů se však výsledný příspěvek může u různých dárkyň lišit,“ vysvětluje doktorka Veselá, jak je tomu právě u nich v Repromedě.

Kdo daruje nejčastěji?

Kliniky se shodují v tom, že spektrum žen, které mají zájem o darování vajíček, je velmi různorodé. Pocházejí z rozličných socioekonomických vrstev, mají různé vzdělání i věk. Přesto podle primáře Lachety existují dvě základní motivace pro dárcovství: „Jednak je to altruistická snaha pomoct ženě, která nemůže otěhotnět, nebo hraje primární roli finanční aspekt.“

To podle doktorky Veselé tvoří největší skupinu jejich dárkyň mladé ženy. Studentky, které vlastní děti ještě nezvažují. „Jejich hlavní motivací je dozvědět se něco o jejich zdravotním stavu a třeba i o tom, zda samy v budoucnu budou děti moci teoreticky zplodit a donosit,“ vysvětluje.

Foto: Shutterstock

Chcete to zkusit?

Jakmile se přihlásíte konkrétní klinice, pozvou vás ke vstupní konzultaci. Jestliže ji absolvujete na výbornou, čekají vás krevní testy. Ty ukáží, zda jste zdravá a máte optimální hladiny ženských hormonů. V další kole už následuje gynekologické a genetické vyšetření. Jste vhodnou kandidátkou pro darování oocytů? Pak vás možná zajímá, co to obnáší.

Už v pondělí se můžete těšit na článek o tom, co vás jakožto dárkyni vajíček čeká nebo jak často můžete zákrok podstoupit.

Čtěte také:

Reklama