S novým rokem nás čeká řada reforem. Mezi jinými i ta daňová. Její základní myšlenkou je rovná daň. Pro zastánce tohoto zdanění to znamená, že je to konečně daň spravedlivá, a ti, kteří vydělávají víc, nejsou za svou práci „trestáni“ vyšší daní. Právě tuto skutečnost jsem si nedávno pochvalovala ve společnosti svého známého, vystudovaného ekonoma. Vysloužila jsem si označení za naivku, která nepochopila, o co že to vlastně v daňové politice jde.

Daně jsou výpalné
Daně jsou totiž výpalné, poučil mě onen kamarád. Správněji nazývané berně, jsou poplatkem, který platili slabší silnějším – a ti je za to chránili před jinými silnějšími. A kdo neplatil, ten byl potrestán – ohněm i mečem.

Státy si vydělávaly samy
Berně přitom neprovázely státy od jejich počátku – mnohá státní uskupení, jako například Athény, zprvu hradila své výdaje z vlastního majetku a berně vybírala jen u příležitosti zvláštních výdajů, jako byly války. Občané Říma zase byli od placení berní povětšinou osvobozeni a na chod státu přispívaly provincie.

Poražení platí vítězům
Berně platili také poražení vítězům jako jakýsi tribut za mír. Buď se platily z osoby podle jejího majetku, či z půdy, případně z jejích výnosů. První všeobecná daň placená do státní kasy pochází až z patnáctého století a rozvoj daňového systému vzdáleně připomínajícího ten současný se datuje až do století šestnáctého.

Aby bohatí nepřišli o bohatství
Systém berní se měnil s tím, jak se měnila schopnost bohatých ubránit se. Zatímco středověkého feudála chránil především vlastní zbrojní lid, boháče novověkého začal chránit stát. A berně – tedy daně – se změnily z výpalného, vymáhaného silnějšími na slabších, na výpalné, které vymáhá stát především od bohatých za to, že nedovolí chudým, aby jim jejich bohatství vzali.

Stát nebo mafie?
Na daních tedy není a nikdy nebylo nic spravedlivého – a je, alespoň podle onoho mého kamaráda, nesmyslné je posuzovat podle tohoto měřítka. Výpalné nikdy nebude spravedlivé. Otázkou je pouze to, jestli a jak důsledně je vymáhající schopen ho vymoci a jestli za něj poskytuje dostatečnou ochranu. Protože pokud neposkytuje, přestanou bohatí platit „výpalné“ státu a začnou ho platit mafiím.

Co si o daních myslíte Vy? Připadá Vám správné je platit? Nebo jste pro návrat k dobám, kdy si stát na své náklady vydělával sám? Jsou podle Vás daně nízké, vysoké nebo přiměřené? Co říkáte na změny daňového systému? Těšíte se na rovnou daň? Nebo by měli bohatí platit větší procento ze svého zisku? A proč? 

Reklama