Vybavené výučním listem opouštějí brány výchovného ústavu, aby začaly žít svůj život v reálném světě.  Režisérka Linda Kallistová Jablonská sleduje osudy tří dívek z výchovného ústavu v časosběrném dokumentárním filmu Počátky, který diváci uvidí v úterý 13. června ve 20.55 hodin na ČT2.

kl

Adéla, Denisa a Pavla vyrostly ve výchovném ústavu pro děti a mládež v Počátkách, odkud je nevyhnutelně čeká cesta k samostatnému životu. Aby přechod nebyl tak tvrdý, plné radosti ze svobody i obav z toho, co je čeká, začínají v domě na půli cesty. Jejich startovní pozice je řadí do role outsiderů, z níž není snadné se bez podpory vymanit. Přesto se o to pokusí -  každá svým způsobem a každá také s jiným výsledkem. Režisérka sledovala dívky téměř dva roky, aby zaznamenala jejich snažení, každodenní malá vítězství i prohry. „S dívkami z našeho dokumentu jsem se poprvé setkala před devíti lety, kdy jsem přijela do Počátků na obhlídky,“ vzpomíná režisérka a autorka námětu Linda Kallistová Jablonská a pokračuje: „Od začátku mě zajímal fenomén pasťáku jakožto státní instituce, která má svým způsobem nahrazovat rodinu. Protože jsem sama matkou a představa, že své děti odložím do ústavu, je pro mě naprosto nepochopitelná, zajímají mě i rodiče a sourozenci našich hrdinek. A především mě zajímá, zdali se někdy naše hrdinky stanou matkami a jak situaci ustojí. Jestli jejich vlastní děti nenastoupí podobnou cestu jako ony samy.“ Jedna z nich v současné době této výzvě čelí.

Režisérka dokumentem navazuje na snímek Ústav, který se vysílal v rámci cyklu Rodinné křižovatky. V Počátkách dívky sleduje při každodenních starostech nebo nejrůznějších důležitých setkáních. Zároveň si všímá, jak velká je síla předsudků a jaké šance dává společnost outsiderům. Linda Kallistová Jablonská jejich životy i nadále pozoruje a zaznamenává.

5

Česká televize se problematice sociálně znevýhodněných dětí věnuje dlouhodobě. Téma reflektuje formou osvětových a benefičních kampaní a eventů. V letošním roce se například díky projektu Pomozte dětem, který Česká televize podporuje již devatenáct let, podařilo vybrat přes deset miliónů korun pro děti v dětských domovech, v pěstounské péči a děti určené k adopci nebo stovky dětí ze sociálně slabých rodin.

Reklama