Nedávno proběhla médii zpráva, že anglický parlament schválil zákon o rovnoprávnosti - takzvaný Equality Act, v jehož rámci je mimo jiné umožněna homosexuálním párům adopce dětí. Již dlouhá léta probíhající spor o této otázce tak znovu získal na aktuálnosti.
Konference biskupů Anglie a Walesu, Skotská biskupská konference i anglikánská církev ve vzácné shodě protestovaly především proti tomu, aby byly k adopci homosexuálním párům vydávány i děti z křesťanských dětských domovů. Jejich názor podpořila dokonce i Muslimská rada Británie. Křesťané tvrdí, že jsou tímto zákonem nuceni jednat proti své víře. Odmítnutí jednat proti víře je přitom ve většině zemí považováno za dostatečný argument například při odmítnutí provést potrat či euthanasii (Holandsko) a v ČR bylo svého času uznáváno jako argument pro volbu civilní služby. Britské církve ovšem dostaly jen odklad jednadvacet měsíců, pak má zákon začít platit i pro ně.

 

Shrňme si nyní argumenty pro a proti adopci dětí homosexuálními (mužskými i ženskými) páry:

Pro svědčí především skutečnost, že většina studií prokázala, že pro dítě je lepší vyrůstat i v neúplné nebo ne zcela funkční rodině než v ústavu. Přitom i v případě homosexuálních párů by samozřejmě docházelo k pečlivému posuzování vhodnosti páru - stejně jako u párů heterosexuálních by se zvažovala harmoničnost a trvalost vztahu, předpoklady k výchově dítěte a řada dalších skutečností. Jen homosexuální orientace by se položila na roveň orientaci heterosexuální.

Dalším argumentem pro adopce je fakt, že „tradiční“ rodina se rozpadá už řadu let a mnohdy je nahrazována různými jinými modely. Děti jsou tak vychovávány v rodinách neúplných, rozvrácených, dysfunkčních, s různými partnery, zkrátka různě jinak než v tradiční rodině. Ba někdy jsou vychovávány i páry homosexuálními, jedná-li se o dítě jednoho z partnerů. Takže povolením adopce pro homosexuální páry se na současném stavu rodiny nic nezmění. Výběrové řízení s adoptivními rodiči bude tak jako tak větší zárukou vhodnosti páru, než je mnohdy biologické rodičovství.

Proti adopci dětí homosexuálními páry se vyjadřují nejen odpůrci homosexuality jako takové, ale i řada zastánců tradičního rodinného modelu. Argumentují tím, že si děti odnesou z výchovy nesprávné vztahové a sexuální vzorce. Nepopírají přitom, že tyto nesprávné vzorce získají i děti z rodin neúplných či dysfunkčních. Říkají však, že skutečnost, že něco (tradiční rodina) nefunguje tak, jak by mělo, není důvodem k povolení dalších nefunkčních modelů. Místo povolování adopce homosexuálům bychom se tedy měli zaměřit na podporu tradiční rodiny.

Další častou výtkou proti zastáncům adopce homosexuálními páry je, že prezentují situaci jako vyhrocenou - buď homosexuální pár nebo ústav, přičemž ústav je primárně vnímán jako špatný. Existuje však celá řada dalších funkčních modelů, od rozšíření pěstounské péče, zlepšení adopčních zákonů, aby se děti mohly dostávat do rodin snáze, po péči v rodinných zařízeních a různé formy vesniček. Místo nabízení dětí k adopci homosexuálním párům bychom se tady měli zaměřit na podporu těchto zařízení a forem péče.

Osobně jsem odpůrcem adopce dětí homosexuálními páry. Zajímá mne ovšem Váš názor. Takže, ženy-in, co si o tom myslíte? Povolily byste adopci homosexuálům? Nemyslíte si, že dítě získá špatné informace o své pohlavní roli? Stanovily byste nějaké omezení - třeba nedávat holčičky mužům a chlapečky ženám? Nebo si myslíte, že dítě sexuální orientace „rodičů“ neovlivní?

Reklama