5d0a05cce4611image.png
Foto: Shutterstock

Nový zákon, který dnes vstoupil v platnost v australském státě Viktorie, povoluje eutanazii nevyléčitelně nemocných, a to za lékařského dozoru. Ale nebude to tak jednoduché. Zažádat si mohou jen nevyléčitelní pacienti starší 18 let. Jejich stav bude posuzovat speciální komise a souhlasit může v případě, že dotyčný je schopen soudného uvažování a zbývá mu méně než půl roku života. Zákon dále zakazuje, aby do Viktorie kvůli eutanazii jezdili lidé z jiných států.

Eutanazie je povolená například v Nizozemsku, Belgii či v Lucembursku. Podle nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění by s uzákoněním eutanazie souhlasila také většina Čechů. Tuto myšlenku podporuje 66 % respondentů.

Reklama