61a4a754f1702cl.jpg
Foto: Shutterstock

Průzkumu organizace Advanced Dermatology se zúčastnilo přes 1400 lidí, kteří jsou zadaní rok a déle. 89 % z nich uvedlo, že se partnerčin či partnerův vzhled během pandemie změnil a 63 % uvedlo, že se vzhled nezlepšil, ale zhoršil. Pravděpodobně to může souviset s tím, že se rozmohla práce z domova a někteří se o sebe začali méně starat – nosili vytahané oblečení, ženy se tolik nelíčily, protože nebylo kam apod. Zavřená sportoviště a nedostatek pohybu se u mnohých projevil i přibíráním na váze.

Právě hmotnost byla nejčastěji uváděnou charakteristikou, kterou by respondenti na partnerovi či partnerce rádi změnili. 79 % z nich uvedlo, že by si přáli, aby jejich drahá polovička zhubla. Nešlo ale jen o dvě nebo tři nadbytečná kila, ale v průměru si přáli, aby byl úbytek kolem deseti kilo.

Výtky a přání se týkaly i dalších charakteristik. 57 % lidí uvedlo, že je jejich partner/partnerka přitahuje méně než před začátkem pandemie, 55 % přiznalo, že se za jejich vzhled cítí trapně, 41 % by se přimlouvalo za změnu účesu a 27 % by uvítalo méně chlupů na hrudi a zádech.

Co se týče upřímnosti z očí do očí, bylo to zhruba padesát na padesát. Zatímco 52 % respondentů se se svou nespokojeností partnerovi/partnerce svěřilo přímo, 48 % uvedlo, že trousí jen nenápadné poznámky.

Zdroje: Advanced Dermatology, bestlifeonline