V tomto čtenářském příspěvku se dozvíte, jak může rodinu poškodit, když se žena špatně vdá. Celou rodinu rozhádala sestra, která se dostala do rodiny se špatnými vztahy. A nejvíc tím trpí vnoučata...

Zamotaná rodinná situace přišla k dnešnímu tématu od čtenářky, která si přála zůstat v anonymitě. Vztah prarodičů a vnoučat trpí intervencí sestry rodičů.


Po přízni řízni aneb když jde o majetek...

Chtěla bych se s vámi podělit o jeden velmi smutný příběh, který se v mém blízkém okolí odehrál. Rodinné vztahy byly skvělé, dokud... Dvě děti, on a ona. Oba dva přibližně ve stejnou dobu vstoupili do manželství. On vše uvážil, ona se vdávala, protože musela. Narodily se jim téměř současně děti, rodinná idylka mohla pokračovat. Žel, ona se vdala za muže, který není pořádným chlapem. Odmítl se odstěhovat od rodičů s tím, že jim jeden maličký pokoj v pididomečku rodičů bude stačit. V domě vládl až do své nedávné smrti tvrdou rukou otec rodu, všichni ho museli poslouchat a obskakovat ho. Ona byla vnímána jako vetřelec, podřadné stvoření, jehož úkolem je rodit děti, starat se o ně, gruntovat, vařit a manžela si nevšímat, aby měl čas na své koníčky. Byla svým tchánem denně ponižována, urážena. Manžel nezasáhl, spíš se přidal. Stalo se, co se stát muselo. Z prímové holky se stala agresivní ženská, která se naučila křičet a fackovat. A která už nikomu nevěří, zejména mužům.
On a ona, dříve nerozluční sourozenci, se sobě odcizili. On nechápal, proč sestra zůstává v tom pekle, odmítal se mile tvářit na jejího manžela, když zrovna měli nějaké „lepší“, „hezčí“ období. Jejich životy se rozdělili, stýkali se jen sporadicky a spíš náhodně, když se potkali u rodičů.
Rodiče měli zahradu. Slíbili ji synovi, protože se o ni jako jediný mohl postarat. Po mnoha letech, kdy se on o zahradu staral a investoval do ní nemalé částky (zejména do rekonstrukce chaty), chtěli rodiče majetek na syna přepsat, jak slíbili. Ona se začala vzpouzet. On se snažil najít kompromis. Ona už ale bohužel byla tak deformovaná léty strávenými v pekle, že se s ní nedalo mluvit. I od vlastního bratra čekala podrazy, každý argument překroutila, a co hůř - podařilo se jí zmanipulovat rodiče. Ji totiž vnímali jako chudinku, které se život nevyvedl, a měli k ní tím pádem blíž. Celá rodina se rozhádala. I přes řadu ústupků, které on udělal, rodiče zahradu prodali, aby „byl klid“. Tolik let to budovat pro děti své i své sestry (rády si tam hrály, cachtaly se v bazénku, ...), a teď není nic. Rodiče i sestra ho vnímají jako černou ovci rodiny, která jde jen po penězích, i když to tak není. On totiž přistoupil na to, ať zahradu má sestra, jen když se to neprodá, klidně se jí vzdá, jen když zůstane v rodině. Majetek, který se dědil z generace na generaci, má někdo jiný. Chata, do které investoval desetitisíce, bude co nevidět zbourána. Ale co je nejhorší - rodina, která držela pohromadě, se rozpadla. Jeho rodiče mají výčitky, takže se s ním nechtějí vídat a on se nechce vídat s nimi. Odnáší to samozřejmě vnoučátka, která nechápou, proč babička s dědečkem na ně najednou nemají čas. Jeho manželka se snaží umést cestičku, aby se vše urovnalo, aby aspoň vnoučátka nebyla ochuzena o prarodiče, ale moc se to nedaří. Raději pohlídají vnoučátka z druhé strany, vždyť ona je chudinka, ona to potřebuje víc, a hlavně se neuvidí se synem. Dříve spolu trávili spoustu času, vídali se několikrát týdně, slavili kdejaký svátek, o Vánocích se scházeli celá rodina. Nyní jde všechno do háje. A nejvíc tím trpí vnoučátka, které babičku a dědečka milují a žádné hádky o majetek nechápou. A ani on nechápe, jak je možné, že se jeho rodiče změnili. Tvrdí, že nezvládnout hlídat vnoučátka dva dny po sobě, a pak on zjistí, že sestřino dítě hlídali celý týden.
Z druhé strany je jen babička, velmi aktivní, má svůj život, takže si na vnoučátka udělá čas jen zřídka. I proto on a jeho manželka hledají nějakou starší paní, která by dětem aspoň trošku nahradila babičku, když ty biologické „nefungují“. Snad budou mít štěstí... Je totiž těžké neustále odpovídat na otázky dětí, proč babička či dědeček nepřijdou, to už je nemají rádi?

Anonym

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 15. června 2012: Prarodiče a vnoučata

Příspěvky k tomuto tématu již neposílejte. Mezi 16.00 a 17.00 hodinou se dozvíte, kterou z přispěvatelek jsem odměnil slíbeným dárkem: balíčkem Orion a Haribo.

sladkosti

Reklama