V dánských baladách a legendách je popisována jako mladá, krásná a laskavá královna milovaná šlechtou, měšťany i poddanými. U nás toho o ní ale víme určitě mnohem méně než o její nevlastní mladší sestře Anežce České.

Narodila se jako Markéta Drahomíra českému knížeti a pozdějšímu králi Přemyslu Otakaru I. a jeho první manželce Adlétě Míšenské. Její narození se odhaduje mezi léty 1186 -1190. Místo narození se neuvádí, ale je pravděpodobné, že to byla Míšeň. Shoda také není v roce jejího úmrtí. Dánové uvádějí 24. května 1212, naši historikové se dříve přikláněli k roku 1213 údajně díky mylnému zápisu. Jméno Dagmar přijala princezna až ve své nové vlasti. V nejstarším dánském městě Ribe, kde Dagmar s Valdemarem žila i zemřela, se loni konaly mohutné oslavy Dagmar 800. Dokonce byl vyhlášen Rok královny Dagmar, který vyvrcholí 24. května 2013. Zde byla také představena putovní výstava mapující život této královny.

DagmarMarkéta neměla zrovna jednoduché dětství. Dorůstala v době, kdy se její ambiciózní otec rozhodl, že se s její matkou Adlétou rozvede a znovu ožení. V tu chvíli spolu s manželkou zapudil i děti narozené v tomto manželství. Ať už byly Přemyslovy důvody jakékoli, ostatně už jsme to tu taky malinko vzpomínali, určitě to poznamenalo Markétinu budoucnost. Ta strávila velkou část svého dětství s matkou v exilu v Míšni. Když se ale Přemyslovi naskytla možnost Markétu výhodně provdat do Dánska, vzal svou první manželku na milost a s ní se na chvíli do Prahy vrátila i Markéta. Nebyl to ale rozhodně jediný důvod Adlétina dočasného návratu, politická situace byla v tehdejší Evropě velice složitá a rozvod se táhl neuvěřitelně dlouho. A Přemysl dokázal využít mnohé ve svůj prospěch. Vítal nabídku spojenectví s dánským králem Valdemarem II., které mělo být zpečetěno sňatkem s jeho dcerou. Proto Přemysl naznal, že bude rozumnější rychle prohlásit děti z prvního manželství opět za legitimní. Markéta měla vlastně štěstí, že k zásnubám v Praze došlo v době, kdy byla její matka přechodně znovu považována za Přemyslovu legitimní manželku. Po potvrzeném rozvodu už by Markéta ztratila glanc vítané královské partie.

Ponechme stranou pověsti, které vyprávějí o tom, že vznešený posel krále Valdemara hrál v Praze se samotným králem Přemyslem šachy o ruku princezny. Český král prohrál – snad prý záměrně.  Existuje i jiná verze, že se nehrály šachy, ale vrchcáby. Ale to jsou jen legendy …

Plakát Renáty FučíkovéVelký česko-dánský plakát ilustrátorky  spisovatelky Renáty Fučíkové na motivy Dagmařina života na panelu v MZM v Brně

 

Z Čech se Markéta vydala s početným doprovodem do německého hanzovního města Lübecku, které v té době patřilo Dánsku, a tam se konala svatba v zastoupení. Místo Valdemara byl s Markétou oddán dánský vyslanec Ebbeson. Právě při této příležitosti přijala přemyslovská princezna jméno Dagmar. Toto jméno - vzniklé ze dvou staroskandinávských slov dagr a mar - se vysvětluje několikerým způsobem – např. slavný den nebo také Jitřenka.

Teprve po dvouměsíční plavbě se Dagmar setkala s králem a prý byla – opět podle pověsti - trochu jeho vzhledem zklamána. Jako svatební dar si tato Dány nazývaná „dobrá královna Dagmar“ vyžádala od krále splnění tří přání ve prospěch dánského obyvatelstva. Historikové se však domnívají, že to bylo opět v rovině legend.

Roli dánské královny Dagmar zastávala pouhých osm (někde se píše i sedm) let. Nejdříve porodila syna, kterého jeho otec korunoval ještě za svého života na krále Valdemara III. Ten však nikdy nevládl. Nešťastnou náhodou totiž ve věku 22 let zahynul při lovu. Při porodu druhého syna v městě Ribe Dagmar zemřela i spolu s dítětem. Svou matku Adlétu tak přežila jen o dva roky. Pochována je v kostele sv. Bendta v Ringstedu.

Král Valdemar prý příliš dlouho netruchlil a brzy se oženil s portugalskou princeznou. Ta však v Dánsku nebyla zdaleka tak oblíbená jako Dagmar.

Všechny legendy o královně Dagmar vznikly nejméně o dvě století později, proto je nutné vzít v potaz tuto skutečnost.

V poslední době se objevily názory, že prý snad Dagmar zemřela díky anorexii, protože se často postila i v těhotenství, a tak nepřečkala porod díky nadměrnému vysílení. Jediný potomek Dagmar  - Valdemar III. - zemřel dříve, než se stačil oženit a mít potomky, takže přemyslovská krev zde ve Skandinávii neměla bohužel pokračování ….

Dagmar

Pohled na výstavu v MZM Brno  

A ještě pár slov k putovní výstavě Královna Dagmar, česká princezna. Vznikla z iniciativy českého vyslanectví v Kodani a připravili ji společně čeští a dánští historici. Dánskou verzi už návštěvníci zhlédli v Ribe, v Ringstedu, Kodani a Roskilde. Nyní putuje i po dalších dánských městech, v současnosti by měla být instalována ve druhém největším dánském městě Aarhusu.

Česká verze byla poprvé představena na podzim 2012 v pražském Klementinu, poté byla k vidění v Sankturiovském domě v Kutné Hoře.

V současné době až do 17. března 2013 ji můžete navštívit v Dietrichsteinském paláci MZM v Brně, odkud se má ještě přesunout do Olomouce, Zlína a Štramberka.

MZM Brno

Budova Moravského zemského muzea na Zelném trhu v Brně, kde se výstava koná

Výstavu není rozsáhlá, přesto je pro zájemce o historii zajímavá. Tvoří ji dvacet panelů popisující paralelně české i dánské dějiny období Přemyslovců a Valdemarovců. Všímá si samozřejmě hlavně osudů královny Dagmar, ale i dalších přemyslovských žen.

Jsou zde zmíněna i literární díla věnovaná této laskavé panovnici. Jméno královny Dagmar připomíná i stejnojmenný dětský domov v Brně - Žabovřeskách, u jehož zrodu stál spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Ten se v Kodani inspiroval k převzetí obyčeje vánočního stromu uprostřed města, který byl u nás poprvé vztyčen v roce 1924 právě v Brně. Z výtěžku sbírek pak inicioval výstavbu výše zmíněného domova pro opuštěné děti, jenž byl otevřen v roce 1929.

V seriálu Jany Ládyové o slavných ženách jste také četli:

Reklama