Že je inkontinence problém výhradně starší populace, je častým mýtem. Společnost HARTMANN – RICO a jeho ambasadorka Taťána Gregor Brzobohatá společně bojují proti společenskému tabu a snaží se o zapojení inkontinentních osob do běžného života. Kromě produktů určených pro osoby s inkontinencí propagují také cvičení, které dokáže projevy inkontinence zlepšit až o 80 %.

Taťána Gregor BrzobohatáTaťána Gregor Brzobohatá v rámci své spolupráce se společností HARTMANN – RICO nafotila sérií cviků na posílení pánevního svalstva právě pro osoby s inkontinencí. Cvičení, které by mělo být automatickou součástí zdravého životního stylu, je důležitou součástí boje s únikem moči. Málokdo si uvědomuje jeho skutečnou důležitost, a často mu tak nevěnujeme tolik pozornosti, kolik bychom měli. Svaly pánevního dna jsou potom ochablé a nefunkční.

„Téma inkontinence je velmi choulostivé. Je to problém, s kterým se celá řada lidí zdráhá svěřit svým nejbližším. Stále se jedná o společenské tabu. To jsme se v rámci naší spolupráce rozhodli změnit,“ vysvětluje Taťána Gregor Brzobohatá a dodává: „Nadace Krása pomoci se dlouhodobě snaží  o zlepšení kvality života seniorů v České republice. Problémy s inkontinencí bohužel nepatří jen ke stáří, ale trápí také mladé lidi, sportovce, či velkou část maminek po porodu, které tomu nevěnují pozornost a ochablé svalstvo a občasné úniky moči kvůli miminku odsunují na vedlejší kolej a dlouhodobě zanedbávají. Jsem velmi ráda, že jsem mohla nafotit sérii cviků, ukázat, jak je cvičení jednoduché, a pomoci tak zlepšit zdravotní stav mnohých žen.“

Už jen pouhé procvičování může napravit špatný stav svalů pánevního dna a zabránit vážným zdravotním problémům. Jak všichni víme, uvědomění si vlastního těla a cvičení má neuvěřitelný přínos. Pro zlepšení inkontinence je prvním a nejdůležitějším krokem osvěžit si fakt, že máme pánevní svalstvo.

Taťána Gregor Brzobohatá

Aby se projevily pozitivní účinky cvičení, je nutné jej provádět správně a hlavně pravidelně. Nejdůležitější je naučit se správně stahovat svalstvo pánevního dna, které se často mylně zaměňuje za zapojování břišních a hýžďových svalů. Pokud si žena není jistá, zda cviky provádí správně, je nejlepším řešením obrátit se na svého ošetřujícího lékaře, který jí poradí. Další možností je také porada s odborníkem z řad uro-gynekologů, jejichž seznam je uveden na webové stránce www.moliklub.cz.

Při domácím cvičení je vhodné věnovat se tzv. Kegelovým cvikům, které spočívají v rytmickém zatínáním svalstva a jeho následném uvolňování. Tím se zpevňují svaly pánevního dna a pomáhají v prevenci úniků moči. Cviky nejsou nijak náročné a posílíte díky nim také břicho. Posilování pánevního svalstva se nevyplatí podceňovat. Zlepšení nastává až u 80 % osob trpících inkontinencí.

Taťána Gregor Brzobohatá

Taťána Gregor BrzobohatáAndrea Pisingerová, brand manažerka Inkontinence CZ ze společnosti HARTMANN – RICO, říká: „Inkontinence je zjevný společenský problém, který nezmizí tím, že o něm nebudeme mluvit. Je skvělé, když se mladá a mediálně známá žena, která by se podobnými problémy nemusela zabývat vůbec, rozhodne pomoci. Věřím, že tato naše aktivita může spoustu lidí motivovat k tomu, aby začali svůj zdravotní problém aktivně řešit a cviky pro posílení pánevního dna alespoň vyzkoušeli.“

Na webu www.moliklub.cz najdete několik cviků k posílení pánevního dna, vyjádření odborníka a také možnost získat zdarma DVD se všemi cviky (na míči, vsedě, vkleče a vleže). Najdete zde také správné pokyny k dýchání během procvičování. Uvedené cviky pomáhají jednak lépe ovládat vyprazdňování, ale také poslouží k nápravě drobných anatomických odchylek, vzniklých například po porodu. Cviky jsou vhodné také pro muže. Celá série cviků na posílení svalů pánevního dna je na webu k dispozici zcela zdarma, stačí se pouze zaregistrovat.