Před nedávnem jsem se dočetla, že se uvažuje o obnovení hromadných cvičení, která kdysi probíhala pod názvem spartakiáda. Tato informace mě dost zaujala. Nedávno jsem psala o obezitě, a tak mě napadlo, zda v „spartakiádním věku“ byli lidé štíhlejší. Pokud ano, existuje alespoň jedna rozumná příčina, proč motivovat lidi k této formě masového sportu (i když mají možnost běhat maratóny, zúčastňovat se turistických pochodů a dalších hromadných sportovních akcí).

Když jsem se ptala svého okolí, co by řeklo na to, kdyby se opět cvičila spartakiáda, kupodivu se některým tenhle nápad zamlouval.

Já jsem spartakiádu nikdy necvičila (chodila jsem reprezentovat školu v pěveckých, literárních a divadelních soutěžích), ale přiznám se, že vždy jsem měla odpor k uniformitě, cvičkám Jarmilkám, modrým trenýrkám, bílému tričku, a hlavně k věcem, které jsem „musela“ dělat.    

 

Ráda bych se však vypravila do minulosti a alespoň trošku vám přiblížila historii spartakiády, která, myslím, stojí za to.

Slovo spartakiáda je tak jako slovo robot (autorem byl Karel Čapek) český patent. Spartakiádu vymyslel funkcionář Jiří Chalupecký ve 20. letech minulého století. Toto slovo sloužilo k označení dělnických tělovýchovných slavností. Už podle názvu asi víte, že základem slova je jméno Spartakus.

Chalupecký byl římským gladiátorem okouzlen. Spartakus totiž vedl vzpouru otroků, kterou si Chalupecký vyložil jako vzpouru proti vykořisťovatelům, a tak bylo slovo spartakiáda na světě a s nadšením schválené.

Od roku 1921 až do druhé světové války se spartakiáda spojovala s dělnickou tělovýchovnou slavností, kterou organizovala komunistická strana. V roce 1948 byla však tato činnost socialistickým režimem zakázána. Až prezident Antonín Zápotocký v roce 1954 myšlenku spartakiády obnovil. Spartakiáda byla celostátní událostí, politicky a ideologicky prioritní, opakující se v pětiletých intervalech. Poselství spartakiád bylo vyjádřeno ústředním ideovým heslem, skladbami a povinnými cvičebními sestavami, které připravovaly školy, armáda a další organizace.

 

Poslední spartakiáda proběhla v roce 1985. A mám i obrázek!

 

 

 

 

 

 

 

Co si myslíte o spartakiádě vy?

Je dobrý nápad vracet se k této tradici?

Máte nějaký zážitek, který se spojuje s touto událostí?

 

Pište, pište, pište na adresu, kterou znáte jako vlastní boty: redakce@zena-in.cz

Můžete vyhrát DVD s filmem Muž bez minulosti a časopis Hyper.

Reklama