Cukrovka – odborně diabetes mellitus, trápí lidstvo od dávnověku. Lékaři se jí snaží přijít na kloub už hodně dlouho a boj s ní není snadný.
Cukrovka má více tváří a není pravda, že postihuje jen staré lidi.

Existuje několik základních typů, které se vyskytují u různých věkových skupin.
Existuje diabetes I. typu, který postihuje obvykle děti a mladé dospělé. Většinou vzniká před 40. rokem a pacienti, kteří jím trpí, jsou odkázáni doživotně na přísun inzulínu.
Další typ diabetu je diabetes II. typu, který postihuje převážně starší lidi.
Gestatační diabetes, neboli těhotenská cukrovka, se vyskytuje pouze v těhotenství. Další typy diabetu jsou vzácné a doprovázejí většinou jiné choroby.

Příčiny těhotenské cukrovky

Těhotenská cukrovka se většinou objevuje po 15. týdnu těhotenství, po porodu většinou spontánně odezní. Zjistí se při takzvaném zátěžovém testu (screening poruch glukózového metabolismu), který by se měl provádět automaticky u každé těhotné maminky. Jak říká MUDr. M. Moravcová, diabetoložka Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze, bohužel se tento test celoplošně neprovádí.
Rizika jsou však zejména pro plod v případě neléčené cukrovky vysoká. Proto je nutné, aby těhotná maminka dodržovala určitá preventivní opatření, mezi něž patří především dieta.

S maminkami se ale pracuje dobře,“ říká MUDr. Moravcová. „Jsou silně motivované a až na světlé výjimky naše doporučení rády dodržují.“

Mít cukrovku pod kontrolou je pro každou těhotnou důležité a nezbytností je zejména dodržování diety. Přestože na pohled vypadá drasticky, vůbec taková není. „Maminky by měly vypustit sladkosti a denně by neměly přijímat více než 250 gramů sacharidů. Musejí si tedy sacharidy počítat a dávat si pozor i na vše, co je z mouky. Jídelníček je ale jinak velice pestrý a řekla bych, že je to spíše racionální dieta. Pokud se maminky drží, žádná rizika pro dítě nehrozí,“ říká dr. Moravcová.

Kdo je k těhotenské cukrovce náchylnější?

Bohužel, podle diabeteložky Moravcové je dnes těhotných maminek, které trpí těhotenskou cukrovkou, mnohem více než dříve. Je to i tím, že cukrovka jako taková je v populaci mnohem častější.
Nedostatek pohybu, obezita, stresy – to všechno je mimo jiné příčinou vzestupu cukrovky. Těhotenská cukrovka je častější u těch maminek, které již v rodinné anamnéze cukrovku mají, ale neznamená to automaticky, že se u nich v těhotenství objeví také. Spíše než nemoci, stresy, léky a anamnéza hrají pro vznik těhotenské cukrovky hormonální změny, kterými každá těhotná prochází.

„Častější je také u starších rodiček,“ podotýká dr. Moravcová.

Problematičtější je těhotenství pro matku, která již cukrovkou ( I. nebo II. typu) trpěla před otěhotněním. Mateřství je však dnes reálné i pro takovou ženu, podmínkou je ale respektování řady doporučení.

Rozhodnou-li se manželé, že budou mít dítě, je třeba těhotenství cíleně připravovat s předstihem. Již před početím totiž musí žena kompenzovat cukrovku a péče o těhotnou pak spočívá v přísné kontrole.
Pokud vše maminka dodržuje, gravidita probíhá bez větších problémů.

Rizika pro dítě a matku

Rizika pro plod jsou vyšší v případě, že se cukrovka objeví už v začátku těhotenství. Pokud by nebyla kompenzovaná, hrozí vývojové vady, narozené děti mívají poruchy s adaptací, nemají dokonale vyzrálou plicní tkáň, upadají do hypoglykémie a mívají méně kalcia.
Tomu však lze ale docela dobře předejít. Maminky docházejí pravidelně do diabetologické poradny a sleduje se u nich hodnota glykémie před a po jídle.

Ročně se objeví mezi těhotnými kolem 300 pacientek, které mají těhotenskou cukrovku a asi 30-50 si musí píchat inzulín. Kontroly jsou nezbytné a maminky by je neměly podceňovat.
Postupujícím těhotenstvím se totiž tolerance k cukru zhoršuje. „Co jsme nenašli ve dvacátém týdnu, může se objevit ve 28. týdnu,“ podotýká dr. Moravcová.
Strach však těhotné maminky mít nemusejí. Po porodu většinou těhotenská cukrovka sama zmizí.

Je to však ale určité takové oznámení mamince, že u ní dispozice k cukrovce II. typu existuje a že by měla ve zdravé životosprávě pokračovat i po porodu. Stejně tak by měly ke zdravé životosprávě vést i své děti. Zjistilo se totiž, že děti matek, které v těhotenství trpěly cukrovkou, mívají asi v 5% sklon k cukrovce,“ říká MUDr. Moravcová.

Takže rada pro všechny – hlídejte si váhu, hýbejte se a jezte zdravě. Vztah obezity a cukrovky je ověřený. Lidé, kteří mají diabetes, mají tendenci tloustnout a naopak, obézní člověk s velkou pravděpodobností cukrovkou onemocní. Pamatujte, že metabolická onemocnění se dají málokdy léčit, dají se však kontrolovat. Rozhodně ale nečekejte, že lékař je všemocný a udělá všechno za vás.

Ivana Ašenbrenerová

Odborná spolupráce: MUDr. Milena Moravcová, MUDr. Michal Koucký