Infekce dolních cest dýchacích jsou celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí, jak ukazují statistiky Světové zdravotnické organizace. Zápal plic, jak se také pneumonie nazývá, přitom není jedno onemocnění, ale má několik různých příčin vzniku. Původcem pneumonie mohou být bakterie, viry či jiné mikroorganizmy a v širším slova smyslu i různé vdechnuté škodliviny.  

63ca6a3ee83d1obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Nejčastěji škodí bakterie

Bakterie Streptococcus pneumoniae patří mezi nejčastější příčiny pneumonií. Tato bakterie se podílí na vzniku celé řady respiračních onemocnění, ale i velmi vážných stavů, jako je například sepse nebo meningitida či právě pneumonie. Komplikovanější průběh hrozí u lidí s chronickými nemocemi, závaznější průběh pneumonie může být u malých dětí a osob starších 60 let.

Počet úmrtí je vysoký

V roce 2021 se jen v Česku objevilo celkem 264 případů invazivních pneumokokových infekcí, z toho 140 ve skupině pacientů starších 65 let a 32 z nich nemoci podlehlo. Přitom celkem si tyto infekce předloni vyžádaly 48 životů. Plyne z toho, že seniorská populace je invazivními pneumokokovými infekcemi jednou z nejohroženějších skupin. Smutný fakt dlouhodobě dokládají i data pravidelně zveřejňovaná Státním zdravotním ústavem (SZÚ), ač ta byla v posledních letech kvůli pandemii covidu 19, a s tím souvisejícími opatřeními, mírně specifická. Lze předpokládat, že se s odložením roušek a dalších ochranných pomůcek průběh výskytu i četnost invazivních pneumokokových infekcí opět významně zvýší. Jak proti tomu bojovat?

Účinná prevence existuje

Za nejúčinnější zbraň v prevenci onemocnění pneumokokovými infekcemi včetně zápalu plic je považováno očkování. Sníží riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi, včetně těch nejzávažnějších. Pokud k onemocnění přece jen dojde, může být díky očkování jeho průběh mírnější. Možné je v průběhu celého roku, dospělým stačí jedna dávka vakcíny. Ze zdravotního pojištění je hrazena pro kojence, seniory starší 65 let a osoby s rizikovými faktory.

Jenže proočkovanost populace je stále na nízké úrovni, zvláště v rizikové věkové katerogii osob na 65 let. V roce 2019 bylo očkováno téměř 135 tisíc seniorů, o rok později to bylo už jen přes 106 tisíc. V České republice přitom žije podle údajů Českého statistického úřadu přes dva miliony seniorů, což je významná část populace. Od roku 2001 se počet lidí starších 65 let u nás zvedl o tři čtvrtě milionů osob a lze předpokládat, že toto číslo stále poroste.

Zdroj informací: tisková zpráva