Odborníci varují, že nadužívání pornografie (ač nejde o samostatnou medicínskou diagnózu) může být u mladších generací problematické hlavně proto, že jim poskytuje pokřivený nebo nereálný pohled na intimitu a sex. Což je navíc doprovázeno okamžitým nástupem dopaminového „kicku“. Situace, kdy je pro značný počet dětí a teenagerů porno vlastně jediným zdrojem sexuální osvěty a výchovy, se dá považovat za velmi alarmující.

64ef18b8bf9dashutterstock-1122442379.jpg
Foto: Shutterstock

Tohle péčko není pro starý

Podle poslední publikované Zprávy o digitálních závislostech v ČR za rok 2023, resp. Národního výzkumu užívání návykových látek 2020, tráví muži sledováním pornografie zhruba 13 % času stráveného na internetu. V případě žen jde o pouhá 2 %. Dle výroční zprávy Pornhubu však zastoupení žen během posledních pár let radikálně narostlo na 36 % v roce 2022. Důvodem může být zejména mladá generace, u které se smazává rozdíl mezi sledovacími návyky mužů a žen. Čas strávený na internetu je přitom jedním z hlavních ukazatelů problematické digitální závislosti, nebo též závislosti na aktivitě, které se ve virtuálním prostředí věnujeme.

„Pornografie není ani v případě mladých problémem sama o sobě, ale může se jím stát, pokud poskytuje pokřivený nebo nereálný pohled na intimitu a sex. Obzvláště, pokud si citliví jedinci takový pohled zvnitřňují a vytváří si tak nereálnou představu o sexuálním životě. Podobně jako ostatní návykové látky představuje určitý únik – přináší uvolnění a okamžitý přísun dopaminu, čímž pomáhá od pocitů frustrace, úzkosti, samoty nebo pocitu méněcennosti,“ upozorňuje Ladislav Dékány, adiktolog a odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000, s tím, že mezi odbornou veřejností panuje shoda, že přesně taková ztráta kontroly, nadměrný čas věnovaný sexuálnímu chování a s tím spojené negativní důsledky pro jedince i jeho nejbližší, jsou klíčové ukazatele pro určení, zda je sledování porna problematické, nebo ne.

„Pornografie začíná být stále více problematická, jelikož se s ní setkávají čím dál tím mladší uživatelé. I náš průzkum mezi více než 1500 žáky v České a Slovenské republice ve věku od 13 do 17 let ukázal, že průměrný věk se pohybuje mezi 10 a 11 rokem života. Přičemž Michaela Slussareff ve své knize Hry, sítě, porno zmiňuje, že až čtvrtina dětí v ČR se setká s pornografií již v 8 letech. V tomto věku není dětský mozek připraven na tak intenzivní podněty a je tedy mnohem náchylnější k vytvoření si návyku, který může přerůst v problematické kompulzivní chování. Pro spoustu dětí pak funguje pornografie jako primární zdroj sexuální výchovy," doplňuje jej Pete Lupton z organizace NePornu.

„Mladí lidé nemusí cítit rozdíl mezi zákonným limitem 15 let pro pohlavní styk a sledováním pornografie od 18 let. Je dobré s nimi o důvodech mluvit, nezakazovat, neodsuzovat, ale vysvětlovat rozdíly mezi reálnými prožitky v přirozeném intimním v životě a těmi hranými v pornografi. Pokud s dětmi mluvíme nejen o sexu, ale i o pornografii, může být pro ně jednodušší se nám svěřit, když na internetu narazí na něco pro ně šokujícího nebo náročného v této oblasti. Rozhovory o pornografii mohou být přirozeně nepříjemné i pro samotné rodiče, v různých organizacích existují odborníci, kteří mohou nabídnout pomoc a rady, jak na toto téma s dětmi mluvit,“ navazuje Zuzana Hrzalová, ředitelka Národní linky pro odvykání 800 350 000, která působí také jako intervizor na Lince bezpečí.

shutterstock-1462938020.jpg
Foto: Shutterstock

Plíživá „přestavba“ lidského mozku

Sledování pornografie má tedy mnoho společného s ostatními nelátkovými závislostmi. „Jednoduše řečeno jde o poruchu „brzdy“ mozku. U nelátkových závislostí všeobecně neexistuje žádný hmatatelný spouštěč či látka, kterou si uživatel vpravuje do těla – morfologické změny v mozku působí již samotné opakované chování. Jinými slovy, mozek se začne fyzicky přestavovat. To, že kompulzivní a nutkavá sexualita může být opravdu návyková, potvrdily i některé nedávné studie,“ komentuje Dékány.

Mozek uživatele zažívá podobné chemické pochody, prožívání je navíc zintenzivněno tím, že je podpořeno i pudově. U problematických uživatelů byly ve zvýšené míře pozorovány klasické projevy typu zvýšené impulzivity, kompulzivity, emoční lability či zhoršeného úsudku. Spousta odborných výzkumů se v posledních letech zaměřuje na to, jak přesně vzniká problematické užívání.

Velkou pozornost tomu věnoval nedávno zesnulý Gary Wilson, autor knihy Your Brain on Porn a zakladatel stejnojmenného webu, na kterém lidé mohou dohledat celou řadu odborných výzkumů na toto téma. S největší pravděpodobností jde o anatomické a patologické změny ve frontální oblasti mozku, do které jsou soustředěna centra myšlení, rozumu, vůle, čichu, řeči a motoriky.

„Pornografie představu tzv. supranormální podnět, který nadměrně stimuluje náš mozek. Ten ve výsledku produkuje celou řadu hormonů, díky nimž se cítíme dobře. Jelikož se ovšem vylučují v nadměrném množství, mohou způsobit, že se člověk k pornografii vrací stále častěji kvůli pozitivním pocitům, kterém má se sledováním pornografie spojené. Postupně si tak může vytvořit návyk, který se časem může vymknout kontrole a přerůst v kompulzivní chování, či zjednodušeně závislost. Toto je problematické obzvláště v dětském věku, kdy se mozek teprve vyvíjí a mnohem snadněji si tvoří nové návyky,“ vysvětluje Lupton.

shutterstock-2105862917.jpg
Foto: Shutterstock

Osvěta v podání populárních výzev i příběhů celebrit

Jak už bylo zmíněno, nadměrné užívání online pornografie je fenomén, který se dotýká zejména mladších generací. V této sociální skupině se o negativních dopadech pornografie aktivně hovoří a vznikají i výzvy, které by se pravděpodobně u starších generacích neujaly. Jednou z nejznámějších je No Nut November. Jde o určitou obdobu akce Suchej únor – s tím rozdílem, že v tomto případě není smyslem výzvy alkoholová abstinence, ale motivace všech mužů k sexuální zdrženlivosti po čas listopadu. No Nut November původně vznikl jako satira, výzva se ale stala natolik populární, že řada dobrovolných účastníků věří v její zdravotní benefity. To ovšem není podpořeno vědeckými názory, nicméně je nepochybné, že může zásadně pomoci se zvýšením sebekontroly jedince.

Podobně k tomu přistupuje i hnutí NoFap, které se v posledních letech velmi radikalizovalo a uživatelé se tak povzbuzují k abstinenci od masturbace úplně. Celkově v této komunitě panuje hodně mýtů a falešných představ, že člověk díky abstinenci získá "superschopnosti". Naproti tomu pracuje česká organizace NePornu s vědeckými výzkumy a své klienty, kteří požádají o pomoc, doprovází na jejich cestě abstinencí proškolení dobrovolníci, e-koučové. Na základě osvědčených metod pomáhají klientům identifikovat jejich spouštěče, naučit se s nimi pracovat, vybudovat si zdravé návyky a vztahy, a celkově tedy žít lepší život, který není poznamenaný negativními dopady způsobenými závislostí.

Osvěty o škodlivých účincích pornografie se aktivně účastní i globálně známé osobnosti a celebrity. Některé z nich otevřeně hovoří o tom, jaké tyto problémy měly dopady na jejich životy. De facto prvním, kdo tuto debatu otevřel, byl v roce 2015 americký herec Terry Crews z populárního sitcomu Brooklyn 99, který byl kvůli nadužívání porna hospitalizován v odvykacím centru. S podobnými příběhy se od té doby svěřili například producent a rapper Kanye West, herečky Andra Day a Jada Pinkett Smith, komik Russell Brand, nebo bývalý hráč basketbalové NBA Lamar Odom. O dopadech sledování porna v dětském a náctiletém věku na své psychické a emoční zdraví otevřeně hovořila i Billie Eilish, zpěvačka a ikona pro zástupy svých nejen mladých fanoušků. Hlavním přínosem těchto vyjádření je fakt, že se o problematice stále intenzivněji mluví i v těch nejvíce ohrožených věkových skupinách.

blobid0.jpg
Foto: Shutterstock

Zdroje: Zpráva o digitálních závislostech v ČR za rok 2023, PornHub, Ladislav Dékány, adiktolog a odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000, Pete Lupton z organizace NePornu, Zuzana Hrzalová, ředitelka Národní linky pro odvykání 800 350 000, Your Brain on Porn, Český Rozhlas, NoFap 

Reklama