run.jpg
Foto: Shutterstock

Fehu (29. 6. – 13. 7.)

61d824b2b2364obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Fehu je runou majetku a zisku, ale také pohybu a vitality. Jejím nejstarším významem je „dobytek“. Původně hovořila o nomádských lidech, jejichž největším hmotným bohatstvím byl právě dobytek. Ten však nevnímali jako trofej, nevykořisťovali jej, ale uctívali a starali se o zvířata, jak nejlépe dokázali. Časem se význam runy Fehu vyvinul ještě v jiné formy bohatství. Lidé narození pod její energií ctí hmotný majetek, který považují za důležitou součást jich samotných. Obvykle jde o schopné ambiciózní jedince s obchodním talentem, vytrvalé a houževnaté osobnosti. Negativními aspekty mohou být majetnictví, žárlivost a hromadění.

Uruz (14. 7. – 28. 7.)

61d825ba4b667obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

S runou Uruz je spojován pratur; mohutné zvíře podobné bizonovi, zasvěcené severskému bohu Thorovi; ten jeho rohy používal jako poháry. Jsou to právě síla a bojovnost, jimiž pratur disponoval, a které jsou vepsané do tohoto runového znaku. Podobně jako i nespoutanost přírody, vrozená dravost, obdivuhodná vytrvalost, svobodomyslnost a nezlomnost. Lidé, kterým runa Uruz vládne, obvykle patří mezi schopné jedince s mimořádnou porcí energie. Tam, kde to ostatní vzdávají, oni nastupují, aby pokračovali a úkol dokončili. V životě nicméně potřebují svobodu, nesnesou omezování jakéhokoli druhu a „bojují“ do posledních sil.

Thurisaz (29. 7. – 12. 8.)

61d825f29fb4fobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Thurisaz je runa, která vzbuzuje obavy a velký respekt. Představuje síly chaosu a to, čeho se nejvíc bojíme. Nespoutané divoké emoce, démony číhající pod povrchem... Podobá se trnu, je mocná a nebezpečná. Zahrnuje temnotu podvědomí, hněv, vášeň, násilí, útok i sexuální agresi. Dají se nicméně najít i pozitivní aspekty; má-li runu Thurisaz člověk pod kontrolou a je schopný ustát její energii, pak nemá konkurenci v síle a odvaze. Lidé pod jejím vlivem bývají neorganizovaní a těžko zvladatelní. Často disponují uměleckým nadáním a tvůrčí energií, podobně jako odhodláním jít svou vlastní cestou bez ohledu na názor ostatních.

Ansuz (13. 8. – 28. 8.)

61d8264647a5cobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Ansuz je runou naslouchání, otevřenosti, komunikace, vytváření a přijímání zvuku ve všech jeho podobách. Bývá překládána jako božská runa a nejčastěji se pojí s Ódinem, severským bohem „veškerenstva“. Je v ní obsažena božská síla a vyšší vědění, vesmírná moudrost a mimosmyslové zkušenosti. Její doménou je duchovní sféra, což silně ovlivňuje osoby narozené pod jejím vlivem. Tito lidé obvykle platí za spirituálně laděné jedince, někdy až podivíny. Žijí bohatým vnitřním životem a příliš se nezatěžují každodenností. Řeší filosofické otázky a odpovědi hledají ve vlastním nitru. Vnitřní prožitková zkušenost je pro ně nenahraditelná.

Raido (29. 8. – 12. 9.)

61d82684d8905obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Raido řídí pohyb hvězd a tanec vesmíru. Symbolizuje cestování nejen ve smyslu pohybu a přináší soulad s principy univerza. Jste-li zrovna ve spojení s touto runou, kráčíte po své cestě s citlivostí, grácií a jasným záměrem. Raiho učí vyrovnávat a udržet v harmonii vlastní potřeby s potřebami lidí okolo a připomíná, že kolo štěstí je nevyzpytatelné. Lidé narození pod jejím vlivem bývají neustále v pohybu. Na jenodom místě dlouho nevydrží, jejich energie je neklidná a impulsivní. Podléhají tendencím přeskakovat od jednoho tématu k druhému, bývají komunikativní a extrovertní.

Kaunaz (13. 9. – 27. 9.)

61d826c184e02obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Kaunaz je runa ženské energie, světla i tepla. S ženskou energií přichází péče, se světlem jasnost a vhled, s teplem transformace. Oheň poskytuje ochranu před zimou, vařené jídlo, vášeň k tvoření, podobně jako třeba dotek milované osoby. Vše se ale také může vymknout kontrole – sopka vybuchne, dítě si popálí prsty, tělo rozpálí horečka. Tyto aspekty je třeba si uvědomit a životem kráčet s pokorou a otevřenou myslí. Tu v konečném důsledku Kaunaz otevírá a v pozitivním smyslu znamená osvícení nebo řízenou kreativitu. Lidé narození pod jejím vlivem patří k výrazně empatickým osobám, které se o své blízké upřímně zajímají a pečují o ně s láskou a pochopením.

Gebo (28. 9. – 12. 10.)

61d8270657001obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Gebo představuje dar a v tomto smyslu ztělesňuje dva základní pojmy: odměnu za úsilí a altruistické dávání, aniž bychom čekali něco na oplátku. Jeho tvar může být chápán jako symbol lásky hovořící o propojení. Gebo je slibem, který chcete složit; ať už jde o partnerskou věrnost, podporu pro dítě nebo úctu k rodičům. Závazky, které přijímáme, a způsob, jakým je vnímáme, budují lásku a zázemí. Lidé narození pod vlivem této runy bývají vřelí a velmi otevření. Nemívají vedlejší záměry a své potřeby nepovyšují nad blaho druhého člověka nebo celku. Jsou vždy ochotni pomoci a disponují vysokou mírou empatie.

Wunjo (13. 10. – 27. 10.)

61d8273e88879obrazek.jpgFoto: Shutterstock

Wunjo ztělesňuje pocit radosti, sounáležitosti a harmonie pocházející od lidí, které považujeme za svou rodinu. Nachází se v objetí na uvítanou, letmém doteku, nebo polibku na dobrou noc. Existuje ve společných vzpomínkách, nebo v láskyplném oslovení, které používá partner. Runa podporuje souhru těla a mysli, usnadňuje léčení a regeneraci. Souvisí také s uměním správně si přát a se samotnou realizací přání. Lidé, kteří se narodili pod ochranou této runy, platí za rodinné typy, kteří mají rádi svůj komfort. Nesnášejí spory a hádky, zásadní je pro ně rodinná pohoda. Mohou mít tendence podléhat pohodlnosti a každodenní rutině, která jim ve své podstatě vyhovuje. Velké akce od nich spíše nečekejte.

Hagalaz (28. 10. – 12. 11.)

61d827866af38obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Runa Hagalaz představuje věci, které jsou mimo naši kontrolu, a její doslovný překlad je krupobití. Takové, kdy se počasí opravdu zblázní a zasype zemi a každého, kdo se mu postaví do cesty, ledovými kroupami. Takový „útok“ může být bolestivý a nezasloužený, útěchou však budiž vědomí, že po bouři přijde uklidnění a čerstvá energie. Runa ponouká k nalezení síly postavit se osudu a změnit, co nám nevyhovuje. V destrukci pak lze najít transformaci a znovuzrození. Lidé ve znamení této runy bývají nevyzpytatelní; jejich osobnost je špatně čitelná, jednají spontánně a bez rozmyslu. Problémy spíše přitahují, na druhé straně je ale dokážou řešit. Disponují schopností mimořádné improvizace a umí s řešením poradit také ostatním.

Nauthiz (13. 11. – 27. 11.)

61d827ba0553dobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Nauthiz je runa s dvojí povahou. V jednom smyslu znamená tvrdé dno, nedostatek, chlad, temné dny a prázdnotu. Na druhé straně jsou to ale také ruce, které v temnotě zapalují oheň a zažehnou jiskru naděje, co člověku nedovolí padnout. Tou jiskrou je houževnatost lidské povahy, která se neustále snaží, a to i v okamžiku, kdy jsme opravdu dole. Tvar runy připomíná dvě větvičky, které se o sebe třou. Jsou suché a křehké, postrádají život, ale jsou ideální pro vytvoření potřebné jiskry. Lidé narození pod vlivem této runy bývají spíše nenápadní. Emoce příliš neprojevují a obvykle si zachovávají chladnou hlavu. Disponují ale neobvyklou silou a vytrvalostí, která je pomalu, ale jistě posouvá dál. Na jejich slovo i úsudek se dá spolehnout, v naprosté většině dodrží, co slíbí, a nikdy zbytečně neriskují.

Isa (28. 11. – 12. 12.)

61d827ec2f999obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Isa znamená led. Jde o krásnou a mimořádně silnou runu, nepochybně však s prvkem nebezpečí. Led hraje důležitou roli při čištění země, ničí choroby a škůdce, co se rozšířili během teplého léta a vlhkého podzimu. Isa nemá slitování a to, co je slabé, při jejím dotyku zahyne; uvolní tak prostor tomu, co je silné a stabilní. O stabilitu právě jde; runa usiluje o určitý druh stagnace. Nepodporuje změnu jako takovou, v čemž zejména spočívá její nebezpečí, protože její vliv může přinést strnulost, nesnášenlivost a omezení. Lidé, kteří se pod energií runy Isa narodili, patří k velmi opatrným jedincům. Nechtějí nic riskovat a o každém kroku důkladně uvažují. Mohou působit chladně a nezaujatě, emoce příliš neprojevují. Uvnitř se ale obvykle skrývají věrné a loajální osobnosti.

Jera (13. 12. – 27. 12.)

61d82824e8ff1obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Jera je dvanáctá runa germánského futharku a v doslovném překladu znamená rok. Zároveň je jedinou runou složenou ze dvou samostatných znaků, které se nedotýkají. Symbolizuje střídání ročních období, přírodní zákonitosti, hojnost a úrodu; v přeneseném smyslu jakoukoli, na základě svých kroků. Jejím dalším tématem je spravedlnost a důsledek. Runa je zasvěcena zimnímu slunovratu a obsahuje ve stejné míře mužskou a ženskou energii. Lidé pod její ochranou patří k těm nejčestnějším; spravedlnost a upřímnost jsou vlastnosti, které jsou pro ně typické, podobně jako skutečnost, že se na ně lze absolutně spolehnout. Mívají vysoké ambice i nároky, platí za perfekcionisty a osoby, co sobě ani druhým neodpustí žádnou chybu.

Eihwaz (28. 12. – 12. 1.)

61d828601de4cobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Eihwaz je někdy přirovnáván k tarotové kartě Smrt. Jde o runu transformace a zkoušek, která odstraňuje vše, co už v životě nepřináší žádný prospěch. Odstraňuje to, co je opotřebované, v určitém smyslu nezdravé či slabé, aby mohla přijít svěží energie a nastal nový růst. Tato runa je spjata s tisem, stálezeleným stromem, který dokáže přežít i v nejtěžších podmínkách. Symbolizuje vůli žít a sílu přežít, představuje vytrvalost, houževnatost, přeměnu a věčný život. Lidé narození pod jejím vlivem jsou silní a nezlomní, ctí tradice a uvědomují si sílu rodinných pout.

Pertho (13. 1. – 27. 1.)

61d8289429a89obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Perthro je jednou z nejzáhadnějších run. Její význam je opředený tajemstvím a částečně jej lze odvodit snad jen ze staroanglické runové básně, která o znaku hovoří jako o „věčné hře a smíchu“. Nejběžnějšími symboly, které se s runou pojí, jsou kostky. Vztahuje se k hazardním hrám, které germánské národy braly velmi vážně, protože se věřilo, že (ne)úspěch v nich odhaluje míru vrozeného lidského štěstí. Lidé narození pod touto runou mívají v životě obvykle více štěstí než většina ostatních, jsou však také značně zkoušeni. Často jde o introvertní osobnosti s bohatým vnitřním životem, pro které je důležitá svoboda.

Algiz (28. 1. – 11. 2.)

61d828caefd35obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Runa tak, jak bývá zobrazována, se podobá postavě s rukama vztaženýma k nebesům. Často je také spojována s losem či ostřicí, rostlinou s ostrými okraji. Algiz je obecně runou velkého požehnání, symbolizuje ochranu a bezpečí. Hojně se využívá také v runovém léčitelství pro svůj nadějeplný význam. Lidé pod ní narození patří k oblíbeným a přátelským osobnostem, jejichž společnost je vždy vítána. Pro každého mají vlídné slovo, nesoudí a chápou. O druhé nezištně pečují a dokážou poradit i tam, kde se řešení hledá jen velmi těžko.

Sowulo (12. 2. – 26. 2.)

61d828fa9bed2obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Sowulo symbolizuje sluneční energii, velkou zářící kouli, kterou nese bohyně Sol ve svém nebeském kočáře. Runa přináší požehnání námořníkům, protože jim její energie pomáhá bez újmy proplout neznámými vodami. Podobný význam má Sowulo také pro ty, kteří nastoupili duchovní cestu; bezpečně je provádí bez ohledu na to, jak náročné a drsné jsou jejich vnitřní hlubiny. Lidé, kteří se pod touto runou narodili, patří k těm, kteří obvykle ze všeho skvěle vyváznou. Navíc platí za rozené baviče a charismatické osobnosti, kterým málokdo odolá.

Teiwaz (27. 2. – 13. 3.)

61d8292c71f71obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Teiwaz je běžně známá jako runa pohybu a akce. Je zasvěcena bohu válečníků Týrovi a patří k nejčastějším runám zobrazovaným na amuletech a ochranných předmětech. Je v ní energie vítězství a síly, zápalu a dosažení skvělého výsledku. Uvnitř však runa ukrývá i hluboce nehybnou energii, která upozorňuje na to, že jednání bez jasného úmyslu je jen zbytečné plýtvání energií. Teiwaz sjednocuje protiklady a ztělesňuje polaritu. Disponuje pronikavou, aktivní a vizionářskou energií, je ztělesněním elementárního mužství. Lidé narození pod touto runou bývají silní a neústupní, s pevnou vůlí a vlastním názorem, za kterým si neochvějně stojí.

Berkana (14. 3. – 29. 3.)

61d829669c013obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Berkana je především runou domova, rodiny a harmonie. Bývá spojována s břízou, průkopnickým stromem, pro který je typické rychlé šíření; a právě Berkana o rychlém a dychtivém růstu vypovídá. Jde o runu jara, zelených výhonků rostlin, pučících květů a rození mláďat. Dva trojúhelníky, které runu tvoří, také hovoří o dualitě; v tomto případě jsou symbolem lůna a hrobu, protože země, která život dává, je také místem, kam se po smrti vracíme. Ve tvaru této runy si lze představit i plná prsa a břicho těhotné ženy, tedy zrození nového života a hojnost. Lidé ve znamení runy Berkana obvykle ctí domov, který je jim nade vše. Dobré rodinné zázemí a poklidná atmosféra je pro ně zásadní, radují se z každodenních maličkostí a pro své blízké udělají téměř cokoli.

Ehwaz (30. 3. – 13. 4.)

61d8299b2d3c5obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Runa Ehwaz představuje rychlého oře a božská dvojčata. Jde o symbol pohybu, komunikace a proudící energie. Tvar runy je někdy přirovnáván ke dvěma koňským hlavám – páru božských koní, kteří na sebe hledí. Vyjadřuje ztrátu vlastního já a objetí druhého, skrze které znovu objevíte sami sebe. Runa Ehwaz udržuje zvláštní „snový“ stav, ve kterém se hranice stírají, čas běží rychle a zároveň pomalu a všechno je možné. Lidé narození pod ochranou této runy bývají výřeční a živí. Jen těžko setrvají dlouho na jednom místě a kde se objeví, tam se o nich ví. Nejde ale o osoby „mělké“; naopak. Vedou bohatý vnitřní život a co řeknou, dává často hluboký smysl.

Mannaz (14. 4. – 28. 4.)

61d829c99fe90obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Runa Mannaz je dvojitá runa Wunjo. Runa, která přináší radost rodině a příbuzným, a stává se znakem toho, kdo ctí rod a společenství nejvyšším možným způsobem. Mannaz znamená „člověk“ (nikoli pouze muž), a symbolizuje jednotlivce, společnost i lidstvo jako celek. Jde o mnohovrstevnatou a komplexní runu hovořící o duchovní zralosti, integraci a schopnosti vhledu. Jejím dalším tématem je řád a organizace. Podněcuje k součinnosti a ochraně jeden druhého. Lidé, kteří se pod jejím vlivem narodili, mají vyvinutý silný smysl pro spolupráci, ctí pravidla a zájmy celku. Vždy ochotně pomohou a nikdy neupřednostní vlastní zájmy nad prospěchem rodiny či společnosti. Mají dobrou schopnost vést ostatní, jsou důvěryhodní a pečliví.

Laguz (29. 4. – 13. 5.)

61d829f5e4806obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Laguz symbolizuje hlubiny nevědomí, svět magie, zemi snů a nekonečný prostor fantazie. Hovoří o proměnlivosti a plynutí, nestálosti a změně. Voda znamenala pro naše severské předky bránu do světa mrtvých, uctívali ji a Laguz jako runa vody měla obsáhnout sílu samotného osudu. Lidé narození pod její energií obvykle vynikají mimořádnou dávkou intuice, schopností imaginace a empatie. Mohou mít nicméně potíže se sebeovládáním a nestálost je pro ně typická. Často jde o umělecky nadané jedince, umělce a spisovatele, někdy léčitele a senzibily. Jejich odhad bývá neobyčejně přesný a fantazie divoké. Disponují nepřehlédnutelným charismatem a vysokou sexuální touhou. 

Inguz (14. 5. – 28. 5.)

61d82a52604aeobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Inguz, nebo také Ingwaz, je runa zasvěcená severskému bohu plodnosti a prosperity Freyrovi, někdy nazývaném Ing. Symbolizuje těhotenství a zdroj plodné energie a připomíná nám naše božské dědictví. Ukrývá v sobě tajemství zasvěcení a smrti, skrze které se spojujeme s našimi předky a nacházíme osvícení. V obecném slova smyslu představuje runa Inguz dosažení cíle, dokončení úkolu, konec určité životní etapy nebo začátek nové. Lidé narození pod její ochranou bývají velmi odhodlaní, připravení dosáhnout toho, co si usmysleli, a to za každou cenu. Vzdávají se jen těžko, potřebují si vychutnávat úspěch, nikoli potupu, kterou s porážkou spojují.

Othila (29. 5. – 13. 6.)

61d82a830385eobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Othila hovoří jak o individuálním, tak kolektivním dědictví. Jde o energii předků, jejich vědomostí, zkušeností a veškerého nabytého bohatství. Jsou v ní obsaženy vlastnosti předávané prostřednictvím naší DNA, rodným jazykem i kulturou. Připomíná jedinečnost každé lidské bytosti, zároveň i sdílenou historii, která nakonec každého z nás přivede zpět do bodu nula. Severská mytologie disponuje mnoha příběhy o mrtvých, kteří vstali, aby nabídli svou moudrost a dokončili nedokončené úkoly. Lidé narození pod ochranou runy Othila ctí svůj původ a tradiční hodnoty předávané z generace na generaci. Obvykle prahnou po kontinuálním vzdělávání a seberealizaci v rámci rodinných šlépějí.

Dagaz (14. 6. – 28. 6.)

61d82ac9a76caobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Dagaz patří k velmi pozitivním runám. Symbolizuje den a jeví se jednoduše a nekomplikovaně. Zdání ale klame, protože cesta ke světlu vede vždy skrze temnotu. Až následně může přijít osvícení. Samotný tvar runy (dvě stejné propojené části) upozorňují, že věci jsou obvykle složitější, než na první pohled vypadají. Dagaz nicméně hovoří o pokroku a růstu, transformaci a pochopení širších souvislostí. Lidé narození pod jejím vlivem bývají přirozeně vůdčími typy s nepřehlédnutelným charismatem a schopností vést a motivovat druhé. Svým nadšením a touhou zkoušet nové věci inspirují ostatní; jejich jednání nicméně nebývá vždy v rámci zavedených principů.

Čtěte také:

Zdroje: maginrose.comvoguescandinavia.com