Třetina Čechů nekontroluje při nákupu potravin žádné údaje, tedy ani datum minimální trvanlivosti. Dvě třetiny dotázaných vyhledávají na obalech alespoň některé informace. Tyto údaje vyplynuly z průzkumu agentury GfK, který inicioval Vědecký výbor pro potraviny. Vůbec nejméně se po informacích o výrobcích pídí mladí lidé obecně, dále respondenti se základním vzděláním, muži a studenti.

„Výsledky ukázaly, že dotazovaní, kteří obaly sledují, vyhledávají u potravinářských výrobků nejčastěji údaje o datu spotřeby (97,3 %). Zatímco ale ženy zajímalo spíše složení výrobku (51,7 %), muži zjišťovali nejčastěji údaje o výrobci či dovozci (44,4 %),“ říká docent. Jiří Ruprich z Vědeckého výboru pro potraviny.

„Spotřebitelé by ve vlastním zájmu měli věnovat více pozornosti údajům na obale, budou se tak lépe orientovat v nabídce a vyberou si zboží, které vyhovuje jejich zaměření a zdraví. Na obalech si proto všímejte nejen údajů o výrobci či dovozci, ale také těch o složení, nutriční hodnotě, množství a minimální trvanlivosti,“ radí Ruprich.

Značení výrobku přesně definuje zákon. „Existují ovšem i údaje, které se na obale objevit nesmí, aby nebyl spotřebitel uváděn v omyl,“ upozorňuje Daniela Winklerová ze Státního zdravotního ústavu. Pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak, pak na obalu určeném pro spotřebitele nesmí být např. údaj, že potravina je dietní nebo dietetická, vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy. Dalším nepřijatelným výrokem je, že charakter nebo původ potraviny je „domácí“, „čerstvý“, „živý“, „čistý“, „pravý“,„racionální“ nebo „přírodní“.
“Obsahuje-li jejich výrobek například vitamin C, bývá většinou vyroben synteticky. Čistě přírodního vitaminu C bývá obvykle v takovém produktu z finančních důvodů nepatrné množství – přesto někteří výrobci své výrobky jako přírodní označují,“ doplňuje  Winklerová.

Jednotlivé složky potravin, jejich výživové a energetické hodnoty, obsah bílkovin, sacharidů, tuků a vitaminů – to vše bychom měli v naší stravě bedlivě sledovat. Důsledkem nesprávné životosprávy je fakt, že nadváhu dnes má každý druhý Čech a obézních přibývá rychle i mezi dětmi. „Chcete-li redukovat svou hmotnost a chcete-li dát zdravému životnímu stylu ve svém životě zelenou, měli byste cíleně sledovat nejen celkové množství, ale také složení tuků v nakupovaných potravinách. Ty jsou totiž oproti bílkovinám a sacharidům nositeli největšího množství energie,“ uvádí nutriční terapeutka Věra Králová.

O tom, co všechno lze vyčíst z obalů, si budete moci přečíst v příloze Hubněte se Žena-in.cz v příštích dnech.

  

 
Reklama