Jedno staré pořekadlo říká, že podle nosa poznáš kosa. Muži s velkými frňáky tak bývají dopředu  hodnoceni jako dobří milenci. Nevím, kdo ho vymyslel, asi nějaký pán s chobotem místo nosu, který měl milostnou nouzi. Podle Richarda Webstera a jeho učebnice čtení z obličeje dobré ho milence lépe hledati podle tvaru a velikosti úst.

Ústa jsou podle něj ze všech částí obličeje to nejsmyslnější. Jejich proporce nám prozrazují, o jaký typ milence/milenky  půjde. Při studiu obličejových partií hrají rty důležitou roli, protože odkrývají, jak je člověk velkorysý, jaký má vztah ke svému domovu, svým blízkým a jaké jsou jeho schopnosti pečovat o druhé. Někteří malíři, kteří se specializují na portréty, dokonce tvrdí, že podle tvaru úst poznáte celkový charakter člověka. Podle velikosti je dělíme na malá, střední a velká. Přičemž velikost úst se dá lehce posoudit: veďte od středu duhovek očí dolů dvě svislé přímky. Pokud  budou tyto přímky procházet koutky úst, potom má daná osoba středně velká ústa. 

rty

Jedinci s velkými ústy bývají velkorysí, umějí snadno odpouštět. Domov, přátelé a rodinný život jsou pro ně důležité, rádi si také užívají všelijaké zábavy. Mají potěšení ze sexu a jsou nadšení a vášniví milenci!

Lidé, kteří mají malá ústa, se spoléhají sami na sebe a těžce pracují, aby dosáhli svých cílů. Mají bohužel větší problém s udržováním svých vztahů než jedinci s velkými či středními ústy. Také v sexu jsou rezervovaní a spíše uzavření. Ze všeho bývají rychle otrávení a nesnadno se někomu svěřují, neumějí prý ani přesvědčivě lhát. :-)

Většina populace má ústa středně velká. Tito lidé si téměř s každým rozumějí. Jsou tolerantní, přizpůsobiví a většinou i čestní. 

Majitelé širokých úst, která se jim táhnou přes obličej, jsou pozitivní a hodně se smějí. Cit u nich vítězí nad rozumem. Mají rádi vzrušení a dobrodružství. Nejlépe se cítí v práci, která je rozmanitá a neustále přináší nové podněty.

Lidé, kteří mají úzká ústa, se stroze řídí rozumem. Stojí nohama pevně na zemi, jsou praktického založení, často patří mezi introvertní jedince.

Znalci čtení z obličeje říkají, že pokud by se osoby s úzkými ústy častěji usmívaly, ústa by se jim rozšířila, život by si začali užívat mnohem více. Život by se tak zlepšil i těm, kteří s nimi žijí. :-)

A co rty?

Jedinci s plnými rty jsou podle R. Webstra smyslní a emocionální. Dají se hodnotit jako osoby přátelské, společenské a laskavé.

Oproti tomu jedinci s úzkými rty jsou uzavření, odhodlaní, vytrvalí s pocity pevně pod kontrolou. Ti, kdo pak mají extrémně úzké rty, jsou jedinci emocionálně chladní a tvrdí k sobě i ostatním. 

Někteří z nás mimo úzkých či plných rtů mohou mít ještě jeden ze rtů předsunutý.

Předsunutý horní ret vídáme u člověka, který je laskavý, chápající, nemá rád konflikty a většinou se neumí zastat sám sebe. Bývá pro něj obtížné mluvit o intimních záležitostech, ale s tím pravým partnerem se umí naprosto oddat své smyslnosti.

Předsunutý dolní ret mají lidé, kteří nemají problém s postavením se sama za sebe. Také jsou schopni podpořit ty, kteří to sami nedovedou, či se za ně postavit přímo. Výrazně podsunutý dolní ret však znamená, že jde o osobu impulzivní, odhodlanou a houževnatou. Za své požadavky ochotnou kdykoliv bojovat.

Kam ukazují koutky?

Dalším kritériem při posuzování tvaru úst je postavení koutků. Pokud má jedinec zvednuté koutky úst, jedná se o člověka veselého, pozitivního a optimistického. Mívají také rozpustilé nápady a je s nimi legrace. Naopak svěšené koutky úst ukazují, že jde o člověka pesimistického, zatrpklého a znechuceného, kterému chybí radost. Nejhorší kombinace je prý podle R. Webstera úzká ústa s předsunutým dolním rtem a s koutky svěšenými. Asi něco jako americký buldok či boxer v psí říši. Upřímně se přiznám, že snad ani nikoho takového neznám, a jsem  tomu ráda. :-)

Čtěte také:

Reklama