Na lidech si většinou jako první všímáme jejich celkového vzezření, tedy jejich oděvu, vyjadřujícího životní nastavení. Pokud je tento první signál pro nás impulsem pro přistoupení blíže, pak druhým vjemem, ze kterého se snažíme číst, jsou oči.

Mnoho z nás se  pak pokouší člověka „naskenovat“ především podle očí, ale málokdo asi ví (a já jsem donedávna nebyla výjimkou), že velkou dávku informací o jedinci lze vyčíst již z obočí! Podle Richarda Webstera je právě čtení z obočí věnován zvláštní prostor ve slavné věštecké knize Arcandam Peritissimus z 16.stol u zmínky o této knize je poznámka - Velké obočí je typické pro člověka arogantního, bez zábran... obočí ohnuté do ostrého úhlu směrem k nosu naznačuje, že je velmi nápaditý ve vymýšlení nemravností. :-)

obočí

Husté, nebo tenké obočí?

Jedinci s hustým obočím podle znalců čtení z obličeje si libují v detailech a jsou schopni zabývat se několika činnostmi naráz. Všemu se věnují s nadšením. Zbožňují svou rodinu a ke svým blízkým jsou velkorysí. Ve starověké Číně bylo husté a dlouhé obočí, které roste výš nad očima, považováno za dobré znamení.

Jedinci s tenkým obočím jsou pak stejně inteligentní, ale raději se zabývají jen jednou věcí. Bývají také klidnější povahy a ke svým zálibám přistupují spíše s rozvahou a ne tak vášnivě jako lidé s hustým silným obočím. 

Vysoko posazené obočí - nízko posazené obočí

Podle tradicí čínské fyziognomie bývají jedinci s obočím posazeným nízko nad očima ctižádostiví, netrpěliví, leckdy až urputní, ale na druhou stranu jsou ochotni pomoci druhým, jsou-li v nouzi. Většinou s druhými vycházejí bez potíží, jelikož jsou k ostatním otevření a přátelští. Výjimku tvoří ti, kteří mají obočí tak blízko očí, že až vypadá, jako by na ně tlačilo. Ti jsou pak netrpěliví, náladoví, lehce se rozčílí a mají tendenci být nervní. 

Lidé s vysoko posazeným obočím bývají popisováni jako lhostejní a spíše izolovaní. Na druhou stranu jsou takoví lidé tolerantní, velkorysí a není problém s nimi vyjít. 

Srostlé obočí, které vypadá jako by se táhlo v kuse nad očima, patří lidem, kteří rádi provokují druhé a často se pak sami dostanou do potíží. Tento neblahý povahový rys však většinou v dospělosti vymizí, když se člověk se srostlým obočím naučí své chování zvládat. Pro zlepšení celkového dojmu Richard Webster doporučuje obočí uprostřed upravit vytrháním. Tento druh obočí je vždy považován za negativní rysy.

Existují mezi námi i tací, kteří mají každé obočí posazené jinak, to prozrazuje, že se jedná o příliš citlivého jedince, se kterým je těžké vyjít. V tradičním čínském čtení z obličeje se dozvíme, že čím je obočí posazené dál od sebe, tím je člověk v životě šťastnější.

Průměrně dlouhé obočí se podle čtení z obličeje rozprostírá od jednoho koutku oka ke druhému. Jedinci s dlouhým obočím (zasahujícím až za vnější koutek oka) vycházejí dobře se svými blízkými, dovedou ocenit krásu domova a mají rádi kolem sebe pěkné věci. Je-li obočí zároveň dlouhé i husté, jsou jeho nositelé velkorysí, ovládají je silné emoce a jsou ochotni se postavit za svou pravdu. Mají ovšem i sklony k tvrdohlavosti.

Lidé s krátkým obočím se cítí být ke své smůle natolik nezávislí, že jim činí potíže požádat druhé o pomoc. Jsou také netrpěliví, výbušní a impulzivní. A ti, kdo mají obočí tenké a krátké, že jej téměř není vidět, můžeme popsat jako klidné, jemné, nerozhodné a plaché.

obočí

Pokud jste nositelem klenutého obočí ve tvaru oblouku, napovídá to, že jste přátelští, otevření, vyrovnaní, stálí a vášniví. Obzvlášť je-li obočí ještě i tenké. Osoby s klenutým, avšak hustým obočím jsou také přátelské a vášnivé, ale někdy mohou svým silným vášním i podlehnout.

Rovné obočí

Pokud výše obočí tvoří křivku, nebo i přímku, vypovídá to o vás, že jste ambiciózní, svědomití a nekompromisní. Jdete přímo za svým cílem, tyto osoby většinou neumějí dávat a přijímat lásku a ostatním mohou tito lidé připadat chladní a nelaskaví. Potřebují pak nalézt v životě empatické partnery, kteří by jim pomohli pochopit jejich pravé pocity. 

obočí

Obočí, které má vnější konec rostlý směrem vzhůru

Tento typ obočí o svém nositeli říká, že umí snadno rozpoznat příležitosti, které ostatní přehlédnou. Tito jedinci jsou ctižádostiví, aktivní, netrpěliví a tvrdě pracující. Postupně však lehko ztrácí zájem o kariéru, koníčky a jiné činnosti, většinou však i o vztahy a přátelství...

obočí

Obočí, které má vnější konec směrem dolů

O lidech s tímto typem obočí se píše, že jsou ohleduplní, zodpovědní a starostliví. Rádi spolupracují s ostatními a největší štěstí pro ně je, když jsou obklopeni svými blízkými a přáteli. V pravém opaku jedinců, kterým roste obočí směrem vzhůru, jim s postupem času stále více záleží na koníčcích, přátelích i vztazích.

obočíČtěte také:Podle úst poznáte dobrého milence

Reklama