Oko do duše okno, říká se. Těžko říci, je-li tomu úplně tak. Sama za sebe můžu říct, že si myslím, že i oči dovedou lhát, pokud je jejich nositel zdatným manipulátorem. Několikrát jsem se sama sebe ptala, jak jsem mohla uvěřit nějakému člověku, když měl tak krásné oči, pevný pohled, upřímnou jiskru v oku...

Ale je neotřesitelnou pravdou, že oči mě zaujmou vždy. Při prvním očním kontaktu jsem vždy zvědavá, jak na mě dotyčný/ná zapůsobí. Jestli mi do tváře hledí zpříma, či pohledem uniká, těká sem tam, nebo dokonce oči klopí. Na úřadě, kam často chodím, se paní důležitá, i když se mnou mluví, velice často dívá z okna - tedy na druhou stranu, než je moje (v té chvíli). Je to maličkost, avšak je to velmi nepříjemné a často mám chuť na ni zahartusit: „já jsem tady, paní!“ Ale vždy si nakonec řeknu, že moudřejší je vykašlat se na to. :-)

eye

Tedy zpět k očím. Richard Webster - obličejový mág ve své publikaci říká, že z celého obličeje prozrazují nejvíce. 

Velké a malé oči

O jedincích s velkýma očima se říká, že jsou inteligentní a nápadití s dobrou schopností vyjadřovat své niterné pocity. Bývají přátelští, laskaví, ale často ostatní posuzují podle vzhledu, což může být i  zavádějící... Lidé obecně považují osoby s velkýma očima za nesmírně atraktivní. 

Oproti tomu lidé s malýma očima podle výzkumu bývají v citové rovině konzervativní a velice nesnadno vyjadřují své osobní pocity. Nejsou schopni rozumět teatrálnějšímu projevu lidí s velkýma očima.

Extrémně malé oči pak znamenají, že jde o člověka materialistického a egocentrického. 

Posazení očí

Za obvyklé se považuje vzdálenost mezi očima rovnající se délce jednoho oka. 

Lidé, kteří mají tuto vzdálenost větší, umí odhadnout situaci na první pohled. Bývají ambiciózní, ale mívají potíže dokončit to, co začali. Mají také výbornou paměť a přirozený nenucený šarm, díky němuž vypadají mladší, než doopravdy jsou. Oplývají širokým spektrem zájmů a rádi diskutují o svých četných zálibách s ostatními. Také se vyznačují velkorysostí, mají rádi toleranci a těžko se nechají vyvést z míry. 

O jedincích s očima blízko u sebe se říká, že jsou společenští, přátelští a mívají velký okruh přátel. Jsou analytičtí, přesní a rádi pracují s detaily. Nejlépe je jim v takové pozici, kde mohou maximálně využít své schopnosti soustředit se. 

Hluboko posazené oči: Podle obličejových studií trvá delší čas, než opravdu poznáte jedince s hluboko posazenýma očima a naučíte se mu rozumět. Jeho tajemná, rezervovaná a tajnůstkářská nátura ostatní nejdříve okouzlí, ale pro jeho nejbližší okolí může být značně frustrující. Lidé tohoto typu mají potíž s vyjadřováním svých pocitů. Většinou dosáhnou úspěchu později, ideální partnery nacházejí až po třicátém roce života (i když výjimky mohou potvrzovat pravidlo).

Lidé, kteří na tento svět přišli s vystouplýma očima: Člověk s vystouplýma očima se poměrně rád předvádí, často říká něco šokujícího, jen aby na sebe strhl pozornost. Lehce se nadchne, je zvědavý a nezřídka impulzivní.

Zešikmené oči: Podle veřejného průzkumu má většina z nás koutky očí v jedné rovině, ale dost lidí má oční koutky zešikmené.

Jedinci, kteří mají vnější koutek oka výš než vnitřní, jsou nadšení, pozitivní, ctižádostiví a inteligentní. Lehce se chopí nových příležitostí, bývají před ostatními o pár krůčků napřed. Tomuto typu očí se říká kočičí oči a nejedna krásychtivá paní/slečna si nechala oči do tohoto typu chirurgickou cestou upravit - a my již víme proč. :-)

Člověk, který má vnější koutek oka níž než ten vnitřní, je laskavý velkorysý skromný a většinou vyrovnaný. Touží pomáhat druhým lidem a občas potřebuje připomenout, že jeho tužby a ambice jsou stejně důležité jako sny a ambice ostatních. Tento tvar očí někdy nazýváme oči psí a je zřejmé z jakého důvodu. :-)


Jistě se shodneme na faktu, že lidské oči jsou úžasným materiálem, lze v nich hledat záměry a povahu člověka, lze z jejich informací určit onemocnění či jen momentální naladění každého z nás. Jsou doslova mysteriózním orgánem, o kterém se po celé věky zpívají písně a skládají básně, díky jemuž jsme schopni vidět celou krásu našeho světa.

Čtěte také: