Astma je závažné chronické onemocnění. Postihuje 300 miliónů lidí na světě a asi 800 tisíc lidí v České republice. Nemocné ohrožují astmatické záchvaty, které jsou vyvrcholením zánětlivého procesu v průduškách. Riziko astmatických záchvatů snižuje pouze dlouhodobá preventivní léčba. Že astma je chronický zánět správně zodpovědělo téměř 99 % respondentek. Projevy astmatu jsou různé od zhoršeného dýchání, svíravého pocitu na hrudi, sípání, dušnosti až po kašel. Ankety se zúčastnili buď samotní nemocní nebo ti se zkušeností s astmatem v rodině, ale překvapivá byla i vysoká účast čtenářek či čtenářů bez přímé zkušeností s astmatem (téměř 50 %).

Léčba astmatu má vést k úplné kontrole nad nemocí. Pacient by neměl mít žádné příznaky během dne, žádné omezení denních aktivit včetně fyzické námahy, žádné noční příznaky, častou potřebu úlevových léků, normální nebo téměř normální funkci plic a žádné opakované záchvaty dušnosti.

Astma je nevyléčitelná nemoc, ale lékaři ho umí dobře kontrolovat, takže pacienti vedou zcela normální aktivní plnohodnotný život. Někteří se věnují dokonce sportu na vrcholové úrovni a jsou vítězi olympiád.

Co se týče farmakologické léčby, existují dva druhy léků. Jsou to léky úlevové, záchranné, které slouží k potlačení obtíží, zastavení astmatického záchvatu. Jejich účinek nastupuje rychle a většina z nich má krátkou dobu působení. Nejsou ale rozhodně určeny k používání pravidelnému a dlouhodobému. Dále se podávají léky kontrolující astma – preventivní, protizánětlivé. Užívají se pravidelně každý den a dlouhodobě. A to i v době, kdy pacient nepociťuje žádné příznaky. Léčí zánět probíhající v astmatických průduškách, a brání tak vzniku a opakování záchvatů dušnosti a sípání. Na jejich podávání nevzniká návyk nebo závislost ani po mnoha letech jejich užívání. Preventivní léky s dlouhodobým účinkem snižují v dýchacích cestách otok sliznic a hojí zánět. Přesto téměř 50 % čtenářek zmiňuje, že užívá pravidelně úlevový lék a preventivní, tedy ten, co léčí, nikoliv jen ulevuje od následků, užívá jen asi 30 % tázaných.

Drtivá většina respondentů ví, jaké podněty astma zhoršují či vyvolávají od znečištěného životního prostředí, kouření, přemíry alergenů (kvetoucí rostliny, zvířecí srst, roztoči).

Uspokojivé je, že téměř 55 procent respondentek s astmatem navštěvuje pravidelně lékaře, a to většinou specialistu v oboru, pneumologa nebo alergologa. Nejvíce informací o astmatu ale hledá na internetu více jak 65 % čtenářek. Důležitým zdrojem informací o nemoci jsou www.astma-zero.cz. Čtenářky zde naleznou informace o astmatu, jeho léčbě, dechové rehabilitaci, naleznou zde i odpovědi na nejčastější dotazy spojené s astmatem. Stránky vznikly v rámci projektu Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým záchvatům. K této celosvětové kampani se připojila i Česká iniciativa pro astma (ČIPA). Projekt si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s možnostmi prevence astmatu s důrazem na dlouhodobou a pravidelnou léčbu. Díky té je možné astmatickým příznakům předcházet a zlepšit kvalitu života pacientů.
 
 

Reklama