Příspěvek-nepříspěvek k dnešnímu tématu „Jak bavíte své děti?“ zaslala čtenářka ToraToraTora. Přiznává se v něm, že není zrovna dobrým psychologem... Více v této novince.

Neumíte od sebe odtrhnout peroucí se děti? Potom jistě pochopíte příhodu čtenářky ToryToryTory, kterou zaslala i nezaslala jako příspěvek k dnešnímu tématu: Jak bavíte své děti?


Čím zabavuji děti? Tím bych se moc nechlubila, protože se vsadím, že to není moderní, výchovné, didaktické či sociálně rozvíjející..... no prostě vypadávám trochu z obrázku magazínové matky. Nicméně jedna příhoda pro mne byla přelomová.
Donedávna jsem si totiž myslela, že se umím celkem vyjadřovat a má slova kopírují přesně myšlenku. Zřejmě jsem měla příliš dlouho štěstí na lidi, kteří to chápali přesně jako já. První, kdo konvertoval, byly děti.
Vraceli jsme se takhle všichni odpoledne domů. Aby daly dostatečně najevo, jak se jim po druhém celý den stýskalo, častovali se celkem zajímavým slovníčkem, poznámkami a šťouchanci. Čím blíž k domu, tím to bylo horší. Mé výhrůžky ignorovaly. Zkusila jsem tedy obrácenou taktiku v domnění, že pochopí, zastydí se a domů dojdou ve zdraví. „Víte co? Já počkám, až se dorvete.“
V ten moment to pochopili přesně tak, jak to psychologicky myšleno nebylo. V podstatě to oba vzali tak, že milostivě počkám, až bude jeden z nich K.O: na lopatkách a budeme pokračovat. Spustila se taková mela, kdy jsem opravdu netušila čí ruka je která a kdo je favorit zápasu. V centru města se za bílého dne... S čelistí spadlou jsem vydržela v pozici Lotovy ženy, i když se pustil mé ruky junior, který dosud jen obdivně zíral. Proč jim to pískat, když se může zúčastnit aktivně.
Pamatuji se, že mě několik lidí zdravilo, známí a někdo ze školy.
I když se mi to zdálo nemožné, přestaly. Po někonečně dlouhých několika minutách přestaly.
Takže z výše uvedených důvodů snad zajisté pochopíte, pokud se dnešního tématu nezúčastním.

ToraToraTora

Pozn. red.: Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. března 2011: Jak bavíte své děti?

Téma dne je i otázkou na kterou se tentokrát ptám...

  • Jak bavíte své děti?

Určitě se vám to již stalo, že vaše dítě vyžadovalo pozornost, ale nechtělo si hrát s obvyklými hračkami. A tak jste musela vymyslet nějakou hru, nebo jinou aktivitu, kterou jste maličké zabavila. Pište mi své zkušenosti s aktivitami pro děti, které pro ně vymýšlíte. Své příspěvky posílejte na e-mailovou adresu uvedenou níže. Jeden z příspěvků ocením krásným dárkem, totiž hru Scrabble - Junior. V předmětu mailu nezapomeňte uvést heslo. Chcete-li mít šanci na uveřejnění, zašlete svůj mail dnes 25. března nejpozději do 15.00 hodin. Délak vašeho příspěvku, ať je rovna minimálně délce tohoto odstavce.

scrabble

 

Reklama