Čtenářka Niki se na čarodějnické téma rozepsala dlouze, ale velmi - velmi zajímavě. Určitě stojí za to dočíst článek až do konce !!

Jistě každý z Vás, zná čarodějnice a jejich povedené postavy z pohádek. Některé jsou zlé a praktikují černou magii, druhé jsou hodné a zabývají se bílou magií.

Avšak i tyto pohádky mají své kouzlo a staví základy na pravdě.

 Čarodějnice versus hony

Především by jsme měli vědět něco z historie, která není zas tak nezajímavá. Vše začalo u Věstonické Venuše ( doba kamenná ), která byla ztvárněná jako soška ženy. Tato soška však nebyla žádná „ sexbomba“ v již uvedené době byly v módě plné tvary, kulatá bříška, boky a velká prsa, protože ženy symbolizovaly dárcovství života a plodnosti.

Známý badatel Joseph Campbell napsal: „ Není pochyb, že v raných dobách lidské historie byla magická síla a zázrak ženství nemenším divem než sám vesmír. To dalo ženě úžasnou sílu a jedním z hlavních zájmů mužské populace se stala snaha tuto sílu zlomit, ovládnout ji a využívat ji pro své cíle“.

   Mezi nejslavnější čarodějnice patřila Kirké, krásná a velice dominantní, která měla  moc měnit muže ve zvířata. Z Odysseových mužů udělala prasata, jen nad samotným Odysseem neměla žádnou moc, neb byl vybaven antikouzlem ze zázračných bylin. I přesto čarodějnice byly uznávané vědmy, ale jen do doby křesťanské nenávisti. Co ale vedlo k tomu, že se ve 14.století rozpoutal takový pekelný hon na čarodějnice, který trval asi tři staletí a padlo podle nejstřízlivějšího odhadu 250 000 lidí a podle reálného asi 1 milion naprosto nevinných lidí? Na tuto otázku spadá velice mnoho odpovědí, jedna z nich a nejspíš ta nejznámější zní, že muži, jak už je známo, dostali sexuální choutky a ženy se svojí hrdostí se nechtěly podvolit. Když už vydíráním a jinými všemožnými způsoby nezbývalo ženě  nic jiného než ustoupit, báli se že promluví, tak ji nazvali čarodějnicí, zlost a pocit většího sebevědomí a moci je vedl na cestu, která vedla jen k smrti žen. Ale čarodějnictví však nebylo záležitostí jen žen, i muži byli v některých případech obviněni z čarování. Například v 16. století vrchní prokurátor čarodějnických procesů v Sasku Benedikt Carpozov prý vlastnoručně podepsal nejméně 20. 000 rozsudků smrti!

Kladivo na čarodějnice 

Podle Kladiva na čarodějnice jsou ženy od prvopočátku stvoření zkažené: vždyť byly stvořeny z pokřiveného žebra směřujícího ven z muže, jejich prostopášný chtíč je pak vede k tomu, aby se pářily s ďábly...

Toto znění vzniklo koncem 15. století, o kterém se zmiňuje papež Inocenc VIII., vlastním jménem Giovanni Battista Cibo.

Čarodějnice byly všude

V Německu v okolí Trevíru byly dvě vesnice vymazány z mapy a ze třetí zbyly jen dvě ženy. Ve Wurzburgu bylo upáleno během jednoho roku 900 lidí. V Rakousku v letech 1677 – 1681 byly procesy poněkud zvláštního druhu se členy loupežnické tlupy tzv. Zauberjackla ( Čarodějného Kubíka), tento syn, který se už od mládí bavil různými krádežemi, utvořil asi ze  sedmi chlapců loupežnickou tlupu, která pokládala za svého pána samotného ďábla. Přestože na Zauberjacklovu hlavu byla vypsána vysoká odměna, nikdy se nepovedlo ho chytit. Jeho kumpáni takové štěstí však neměli, dvanáctiletý Georg a patnáctiletý Veit si chtěli zachránit život a aby prokázali úřadům svou dobrou vůli, obvinili 115 osob z čarodějnictví, z nichž 76 lidí ve věku od 10 – 80 šlo cestou přímo na popraviště. Chlapci si tím však nepomohli a byli sťati také.

Hlavním „hledačem čarodějnic“ byl M. Hopkána, který je odpovědný za masovou popravu. Jeho vinou bylo oběšeno 19 žen. Byl právník, který hledal a obviňoval za peníze. Proto není divu, že stražil různé pasti na nevinné lidi, aby se „přiznali“. Jedna z jeho pastí byla mučení nespavostí ( odůvodňoval to tím, že ve spánku přichází ďábel a stoupencům dává pokyny a rady) K další vlně honu na čarodějnice došlo u nás na Jesenicku v letech 1651 až 1684, kdy bylo popraveno 112 lidí, z toho 105 žen. I přesto ani po třicetileté válce nebyly takovéto procesy v Čechách běžnou záležitostí, a pokud se konaly, nekončily vynesením rozsudku smrti.

Upalování dnes

 Nyní o upalování není ani zmínka, ale i přesto tato „tradice“ ještě neskončila, alespoň částečně. V některých indických vesnicích je stále ještě zvykem, že je vdova zaživa upálena na hranici. Není to však tím, že by byla nařčena z čarodějnictví, jejím hlavním důvodem je splynutí  mrtvého manžela s tělem jeho ženy. Tato tradice má potvrdit nekonečnou lásku mezi dvěma lidmi a věrnost.

Dvaadvacetiletá Ratan pocházela z malé vesničky. Vdávala se velice mladá už v šestnácti letech. Po svatbě se přestěhovala k manželovi, každý den tvrdě pracovala, porodila tři děti a muž jenom pil. Po 6ti letech však zemřel a Ratan byla vdova, i přes její těžký život se dostala do té nejhorší situace, byla vdova ( tzv. nedědí nic, a ve většině případů jsou odkázány na ulici, od rodiny) Jelikož matka zesnulého Ratan nesnášela, vše ji ještě více zkomplikovala a přikázala ji: „Sluší se, abys šla za ním“ Ubohé ženě nic jiného nezbývalo a rozhodla se jít za svým manželem. Těsně před osudovou chvíli kdy Ratan půjde za  zesnulým ji doprovázela její kamarádka. Ratan  měla rudé oči, třásla se, plakala a jako v transu pořád opakovala: „Musím za ním, musím za ním, budu čistá matka...“ Vesničané však tvrdí, že jí matka dala do mléka opium, aby byla omámená. Ratan byla odvedena na svou poslední cestu písní „sláva manželovi satí“ příbuzní ji posadili na hranici a opřeli o ni manželovu mrtvolu, poté zapálili hranice. Ratan křičela a na poslední chvíli stačila vyskočit z ohně, však její vlastní rodina a příbuzní ji chytili a hodili zpátky do ohně. Už neměla sílu cokoli dělat křičela, svíjela se v bolestech a pomalu se oddávala ohni, který ji procházel celým tělem.

Tato událost oslovila spoustu novin, popisují Ratan jako hrdinku, statečnou ženu, ctnostnou vdovu, která se zachovala, jak se patří, uchránila čest svého manžela a dbala na tradici.

Tento příběh byl však velice přikreslený. Říkalo se, že Ratan, při upalování stála s úsměvem na rtech, ale o jistém přeskočení ohně se už dále nemluví.

V tomto případě vidíme, že tradice jsou sice krásné zvyky, ale málokdo z nás ví, že někdy na nich závisí i život, o který Vás mohou připravit i příbuzní. V této době sice nejde už o čarodějnictví, ale jak je vidno, jisté známky tady stále jsou.

Niki Š.

Pozn. red.: text nebyl redakčně upraven.

Dnešní téma

Blíží se Filipojakubská noc. V sobota 30. dubna to vypukne. Lidé se sejdou u zapálených ohňů, aby oslavili příchod jara a symbolicky „nás“ chudinky upálili.

V každé ženě je kousek čarodějnice.

A my bychom na to měly být hrdé. Protože, jak říká i herečka Květa Fialová, čarodějnice nemusí být jen stará a ošklivá, ale je to žena krásná a chytrá (a že ona byla krasavice!).

Pište -pište - pište

  • Pište vaše příběhy z pálení čarodějnic - ať už z těch co proběhly, a nebo jak se těšíte a připravujete na ty, co nás už tuto sobotu čekají!
  • Pište, zda nějakou opravdovou „čarodějnici“ znáte. Ať už v podobě kartářky nebo třeba vaší sousedky. :))
  • Pište jako vždy na náš redakční e-mail: redakce@zena-in.cz

Na vaše příspěvky se tentokrát obzvlášť těším, a proto jsem i vybrala „obzvlášť krásnou odměnu“ za ten nejlepší.

Přiletí k vám přímo z Filipojakubské noci (ale možná se ještě po cestě někde staví za kamarádkami, takže ji vyhlížejte z okna do 14ti dnů. :))

carodej

Reklama