bavlna

Bavlna hraje v Africe klíčovou roli v boji proti chudobě. 20 miliónů lidí na jih od Sahary totiž žije z pěstování tohoto třetího nejdůležitějšího zemědělského vývozního produktu (po kávě a kakau). Přitom většina produkce probíhá neudržitelným způsobem: s nadměrnou spotřebou vody a chemických látek, které znečišťují půdu a se silně kolísavou produktivitou - tedy způsobem, který zatěžuje životní prostředí a prohlubuje sociální rozdíly mezi obyvateli.

Projekt „Cotton Made in Africa“, zaštítěný nezávislou nadací Aid by Trade Foundation a např. také Německou spolkovou vládou, podporuje spolu s dalšími firmami a osobnostmi také společnost Tchibo. Přitom právě Tchibo je největším světovým odběratelem bavlny z projektu „Cotton made in Africa“. Cílem projektu je dlouhodobě zlepšit odbytové šance pro africkou bavlnu, pocházející z nejchudších afrických zemí - jako je Benin, Burkina Faso nebo Zambie - a dosáhnout ekologicky, ekonomicky a sociálně únosné produkce bavlny. Více než 70 000 afrických malopěstitelů bavlny, kteří jsou v současné době do projektu zapojeni, se učí, jak zlepšit své pěstitelské metody a jak svá pole obhospodařovat ekologicky a s vyšším výnosem.

Současně mají malopěstitelé garantovanou výkupní cenu, a tak jsou podstatně chráněni před výkyvy cen na trhu a obecně dlouhodobě nízkou cenou africké bavlny (zejména díky dotační politice USA i Evropy). Koupí výrobků „Cotton Made in Africa“ také zákazníci aktivně přispívají ke zdárnému průběhu projektu, ke zlepšení životní úrovně dlouhé řady afrických malopěstitelů a jejich rodin, i k ochraně životního prostředí tohoto krásného, leč chudého kontinentu.

Projekt „Cotton Made in Africa“ je tak něčím víc než charitativním programem nebo fair-trade aktivitou. Je to rozsáhlá iniciativa s cílem dlouhodobě řešit palčivé otázky africké chudoby i udržitelného využívání tamních přírodních zdrojů. Iniciativa, která ve svém výsledku přináší výhodu všem - malopěstitelům, textilním firmám i konečnému spotřebiteli.

Reklama