Nebyla jedinou ženou v životě Richarda Wagnera. Byla ale rozhodně tou nejdůležitější a nejschopnější. Vzhlížela k němu, podřídila mu celý svůj život a on toho bezostyšně zneužíval.

Tvůrce německé moderní opery nebyl žádný asketa. Ženy se mu líbily. Nejvíc ty zadané. A nezávazné románky? Těch bylo taky požehnaně! Ženatý však byl pouze dvakrát. S první ženou, o čtyři roky starší herečkou Minnou Planer, se oženil ve svých třiadvaceti letech v Magdeburgu. Známější je jeho druhá žena - Cosima  (1837-1930)

CosimaCosima na malinko zidealizovaném obraze Franze von Lenbacha, bavorského malíře prominentů

Ta se narodila jako nemanželská dcera skladatele Ference Liszta, který se kromě hudby také proslavil svými milostnými avantýrami. I jemu se líbily ženy, především vdané dámy s modrou krví. Krásná francouzská hraběnka Marie d'Agoult, spisovatelka a matka dvou dětí, se kvůli Lisztovi rozvedla. Ten se s ní ale nikdy neoženil, ačkoli s ním měla další tři děti – kromě Cosimy ještě Blandine a Daniela.

Ani jeden z rodičů o děti nejevil zájem. Sourozenci matku vídali zřídka, otce ještě míň. Žili skoro jako sirotci nejdříve v péči Lisztovy matky v Paříži a pak se protloukali všelijak.

Z Cosimy vyrostla poslušná a zdrženlivá dívka. Moc krásy bohužel po své matce nezdědila, vypadala jako kopie svého otce – vysoká, hubená, s dlouhým nosem a velkými ústy. Jedinou její ozdobou prý byly krásné dlouhé zlaté vlasy. S Wagnerem se poprvé setkala jako šestnáctiletá, ale vůbec ho nezaujala.

Pak si na ni najednou vzpomněl tatínek Liszt a zařídil, aby se stěhovala do Berlína a žila u rodičů jeho žáka - klavíristy a dirigenta Hanse von Bülowa. Za něj se v necelých dvaceti letech provdala. V manželství se narodily dvě děti, žádné velké city však mezi nimi nebyly, i když Cosima velice toužila po lásce. Spojovalo je jediné. Hudba Richarda Wagnera. Ji jako nadšenou posluchačku a klavíristku, jeho jako dirigenta. I on ho bezmezně obdivoval, Wagner byl pro něj bohem, znal zpaměti jeho partitury. Zatímco zkoušel v divadle, Wagner mu odloudil ženu. V jeho životě to ostatně nebylo nic neobvyklého. Vztah se sice provalil, ale oficiálně vše s Cosimou „zatloukali“.

WagneroviCosima sedí a vzhlíží k manželovi zejména proto, že byla podstatně vyšší než on. Byla to oficiální svatební fotografie, i když vznikla až dva roky po svatbě 

Dokonce dvě Wagnerovy dcery oficiálně nesly jméno von Bülova. Podváděný manžel nejspíš nechtěl ani vědět pravdu. Když o tom začal tehdejší bulvár psát, von Bülow vyzval redaktora na souboj! Vztah Wagnera a Cosimy dokonce dementoval bavorský král Ludvík II., Wagnerův mecenáš, který si na Wagnera dělal jako homosexuál také nárok. Nejspíš mu to Wagner ze zištných důvodů vůbec nevymlouval. Jenže Wagner homosexuál nebyl, jen dokonale dokázal Ludvíka využívat a „pumpovat“.

Teprve když byla Cosima potřetí s Wagnerem těhotná, oficiálně vše manželovi přiznala. Syn Siegfried narozený v roce 1869 byl jediným dítětem, které Wagner uznal za vlastní. Až po jeho narození se Cosima rozvedla (Wagner mezitím ovdověl) a následoval konečně sňatek. Manželé pak spolu odcházejí do Bayreuthu, který už navždy zůstane se jménem Richarda Wagnera spjat.

Příliš velkého štěstí se ale Cosima nedočkala ani v novém manželství. Wagner byl totiž zvyklý, že se všechno točí kolem něj. Žena má podle něj muži sloužit a poslouchat ho. Ve svých vztazích se ani nadále nemínil omezovat. Jeho novou láskou se stala další obdivovatelka - Judith Gautier, překladatelka jeho libret do francouzštiny. Tato vyhlášená krasavice a jedna z pozdních milenek Victora Huga Wagnera potkala v době, kdy ještě nebyl ženatý s Cosimou. Bližší vztahy spolu navázali ale až na prvním festivalu v Bayreuthu v roce 1876. Korespondence mezi nimi byla tajná a uskutečňovala se prostřednictvím Wagnerova holiče, k němuž docházely z Paříže i drobné dárky. Když na to přišla Cosima, zuřila. Dopisy spálila a Wagnera donutila vztah s Judith ukončit. Jenže jestli to tak bylo skutečně, se neví…

To už Cosima dávno nebyla ta poddajná dívka, ale rozhodná žena, takže to mezi manželi často pořádně vřelo! Ostatně i Wagnerova smrt v Benátkách v roce 1883 bývá přičítána infarktu jako důsledku manželské hádky. Cosima manžela přežila o čtyřicet sedm let. Nikdy se už nevdala, ani se nevrátila k Bülowovi, i když vinu vůči němu neustále pociťovala. Stala se ředitelkou festivalu v Bayreuthu a Wagnerův kult pěstovala až do konce svého života…

hrob

Prostý hrob manželů Wagnerových a jejich psa v parku u jejich vily Wahnried

 
O Bayreuthu, tomto zajímavém městě v severním Bavorsku, si můžete přečíst v zítřejším článku. 

 

 

V seriálu o zajímavých ženách jste si mohli přečíst:

Reklama