Lament na návyky své dcery zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Katenka 73. Sní o tom, že namísto do počítače bude hledět do knih, ale je to jenom sen...

V příspěvku čtenářky Katenky73 si můžete přečíst nářek zoufalé matky nad tím, že se její dcera neučí...

Naše holka, školou žije
nejí, nespí, jenom pije..
Vidíme to dnes a denně,
učení má ke svačině...

Příklady jdou jí hladce,
úkol píše kamarádce...
Když jí nemoc náhle skolí,
nic nedbá a maže do školy.

Čeština, matika, šprtání ..
to je její láska..
Asi má velké nadání
s učebnicí se laská..

Možná to byl pouze sen,
jdu se kouknout raděj ven ..
Dcerka milá, rozmilá..
Kampak se jen poděla?

Děvče zlaté tady je,
copak se asi učí??
V pokojíku se ukryje,
a do kompu čučí..

Naše holka, netem žije
nejí, nespí, jenom pije..
Vidíme to dnes a denně,
surfování má ke svačině!!!!

Katenka73

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

 

Reklama