Zamysleli jste se někdy, co by se stalo bez antikoncepce?
Podle statistického průzkumu sexuálního chování obyvatel ČR se u nás uskuteční přibližně 200 miliónů souloží za rok, přičemž je vyprodukováno asi 5 000 hektolitrů semenné tekutiny s neuvěřitelným obsahem 200 miliard spermií!!
Současně dochází za rok asi k 30 miliónům ovulací a kdyby každé toto vajíčko bylo oplodněno, přesáhl by počet obyvatel naší země dříve než za 60 let počet současné světové populace.

Každá žena je prakticky více než polovinu svého života plodná a pokud by žila nechráněným pohlavním stykem, zcela by se vyrovnala plodnosti císařovny Marie Terezie, která měla 16 potomků. Pokud by totiž každá žena na světě tuto plodnost využila, přesáhl by za 6-7 let počet celosvětového obyvatelstva možnosti potravinových zdrojů naší planety, nemluvě o katastrofálním znečištění životního prostředí.
Tolik - pro začátek - čísla a statistika.

"Lidská sexualita ale už dávno neslouží pouze k zachování rodu (tzv. prokreace)," říká známý sexuolog ze Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu MUDr. Radim Uzel, CSc., a dodává: "Naopak. Převládl její rozměr životní radosti, přinášející člověku potěšení a osvěžení (rekreaci). U naprosté většiny lidí rekreační dimenze sexuality nad aktivitou prokreační jednoznačně převládá. Podle příznivého odhadu převažují rekreaci sledující soulože nad čistě prokreačním spojením nejméně v poměru 50:1, u mnoha jedinců je poměr i stonásobný."  

V okamžiku oddělení sexuality od rozmnožování se tento lidský fenomén biologie člověka dočkal další skutečné realizace až vynálezem spolehlivé a neškodné antikoncepce
Na prvním místě je nutné jmenovat antikoncepci dosud nejrozšířenější - hormonální. Ne nadarmo byl její vynález přirovnáván k obdobným rozmachům lidského ducha, jako byl vynález parního stroje, bezdrátové telegrafie nebo atomové energie. 
V České republice dnes tuto anikoncepci dle dostupných statistických údajů užívá každá třetí žena ve věku plodnosti.
Dá se říci, že toto masivní rozšíření spolehlivé ochrany před nežádoucím otehotněním bylo hlavní příčinou záviděníhodného poklesu počtu prováděných umělých potratů, což v ukazatelích potratovosti v porovnání s ostatním světem řadí naši republiku k nejvyspělejším zemím planety.

"Moudrá příroda, která zabezpečuje zachování biologického druhu, přímo plýtvá nadprodukcí rozmnožovacích machnismů," říká Radim Uzel a doplňuje: "Ke zdárnému oplodnění ženy stačí jen zhruba čtvrtinová koncentrace spermií v ejakulátu a pokud se týče mužského pohlavního hormonu - testosteronu, postačí muži k uspokojivému sexuálnímu životu také pouze 20 až 25 procent průměrné každodenní produkce. U ženy sice není nadbytečný počet zárodečných buněk tak nápadný, nicméně 250-300 vyprodukovaných vajíček za život představuje nadvýrobu par excellence."

Zdánlivé plýtvání, o kterém se zmiňoval výše Radim Uzel, není zdaleka jen výsadou člověka. Také samečkové jiných živočišných druhů mohou denně produkovat mnoho miliónů spermií, a tak mohou mít teroreticky tisíce potomků.
Podle Guinessovy knihy rekordů měl sultán Marakkos Mulay Ismail (1672-1727) celkem 888 potomků!
Žena, která je "handicapovaná" vzhledem k limitovanému počtu vajíček a délce těhotenství, také může porodit několik desítek dětí. Nahlédneme-li opět do Guinessovy knihy rekordů, zjistíme, že nejvíce dětí měla jedna ruská venkovanka - celkem 69 (samozřejmě při celkovém počtu 27, většinou mnohočetných, těhotenství)!!!
Ruku na srdce, tohle ale není cílem většiny z nás...?! Proto dáváme ve svém životě zelenou antikoncepci ve všech možných podobách...

Není sporu, že antikoncepce byla, je a bude, převratným vynálezem lidstva. A jako každý převratný vynález, má zákonitě i své horlivé protivníky a odpůrce.
Hormonální antikoncepce jich pak má, zdá se, ještě více, než ostatní epochální objevy...
Oddělení sexu od rozmnožování totiž vnímají někteří "mocní" tohoto světa jako plivanec do jejich zdánlivě ušlechtilé tváře. Ano, spolehlivá antikoncepce torpéduje aroganci světské i církevní vrchnosti, znesnadňuje neustálé plození nových, obětavě pracujících, zbožných věřících, oddaných bojovníků, ale i ovládaných nevolníků...
Zatímco antikoncepce dává do rukou dříve ponižovaným lidem mocnou zbraň k ovládnutí vlastního života a svobodnému rozhodnutí nad sebou samým, mocenské elity jsou zbaveny nástroje kontroly, které často uplatňovaly vyvoláváním pocitu viny.
Bohužel, tato ztráta člověka, jako součásti poslušného stáda, provokuje některé zastánce totalitních ideologií (světských i církevních bez rozdílu) k prudkému odmítání antikoncepce. Ztráta mocenských pozic se pak může vyhrotit až ke zběsilým útokům se snahou o diskreditaci moderních anikoncepčních metod formou nehorázných lží a překrucováním faktů.
"Zvláštní pozornosti si pak zasluhuje tvrzení, že antikoncepce život znemravňuje, odstraňuje morální zábrany a uvolňuje cestu k promiskuitě," varuje Radim Uzel: "Při tom seriózní výzkumy zjistily, že spolehlivá antikoncepce naopak pomáhá zkvalitnit partnerské vztahy."

Ale abychom se nezmiňovali jen o klasických, každodenně užívaných tabletkách. 
Stále větší oblibě se těší i dlouhodobě působící preparáty, u nichž odpadá nebezpečí chyby užívání způsobené nejčastěji zapomnětlivostí .
Kromě injekcí a náplastí se k nim řadí především podkožní implantáty, jejichž kvalita v posledních letech výrazně pokročila. Antikoncepční účinnost je plně srovnatelná s tak spolehlivou metodou, jako je sterilizace. Na rozdíl od ní se však obnovuje po vyjmutí implantátu původní plodnost.
Účinek tyčinky je tři roky, vyšší cena (dosud nehrazená zdravotní pojišťovnou) 4 800 Kč, by měla vyvážit jistotu a bezstarostnost po celou dobu užívání.
Konec konců - představuje to cca 120 Kč na měsíc...(což může být zajímavé i pro partnera, požádáte-li ho o spolufinancování...).