Nábytek na míru, auto přesně podle vašich představ nebo šaty ušité podle vašeho návrhu a přání - může mít takové parametry také životní pojištění? Ano, může. Nepotřebujete k tomu ani miliony, ani hodiny studování odborných materiálů. Pojištění si můžete nastavit přesně podle vašich představ, můžete měnit jeho parametry tak, jak se mění vaše životní situace, a zároveň své vložené prostředky zhodnocovat. Všechny tyto předpoklady splňuje investiční životní pojištění COMFORT PLUS, které nabízí AXA životní pojišťovna. V současné době ho využívá již 30 000 klientů. COMFORT PLUS v sobě spojuje dvě důležité věci: ochranu pro případ nečekaných životních situací a zhodnocení vložených finančních prostředků. Zákazníci jeho prostřednictvím sami rozhodují o tom, kam investovat rezervu pojištění, a mohou také v průběhu pojištění se svými  penězi volně disponovat.

 

Připojištění pro všechny případy

COMFORT PLUS svojí komplexností a flexibilitou nemá na českém trhu konkurenci. Klient si z jednotlivých nabízených složek pojištění sám namíchá „koktejl“ podle své chuti, a pojistná ochrana tak plně odpovídá jeho individuálním potřebám. COMFORT PLUS navíc umožňuje odpočet pojistného od daňového základu až do výše 12 000 Kč ročně. 

 

V rámci produktu COMFORT PLUS si lze vedle základního pojištění pro případ smrti nebo dožití sjednat další typ pojistné ochrany prostřednictvím následujících připojištění:

·         Připojištění pro případ smrti úrazem

·         Připojištění pro případ trvalých následků úrazu

·         Připojištění ročního důchodu pro případ plné invalidity

·         Připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity

·         Připojištění pro případ pracovní neschopnosti (s dobou plnění až 24 měsíců, což je nejdelší doba nabízená na českém trhu)

·         Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici

·         Připojištění pro případ závažných onemocnění (nejvyšší rozsah krytí na trhu – 21 závažných onemocnění)

·         Připojištění denního odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

·         Připojištění denního odškodnění za dobu nezbytného léčení vyjmenovaných drobných úrazů

 

Investovat můžete do 8 fondů

COMFORT PLUS od AXA životní pojišťovny je ovšem také investiční produkt. I v tomto směru má klient možnost výběru z různých variant, a může tak rozhodnout o charakteru svých investic. Finanční prostředky lze libovolně rozdělit mezi sedm fondů, které se navzájem liší investiční strategií, a tím i výší očekávaného výnosu a mírou investičního rizika. Osmý (konzervativní) fond je určen zejména právnickým osobám k investování větších částek.

 

Vaše peníze máte stále k dispozici

Investování se zdá být lepším řešením využití peněžních prostředků než jejich ukládání na běžný bankovní účet, kde nízké úrokové sazby sotva pokryjí jejich inflační znehodnocení. Přesto stále mnoho lidí dává běžným účtům přednost kvůli obavám, že s investovanými penězi nebudou moci počítat v případě náhlé finanční tísně. Investiční životní pojištění COMFORT PLUS, které lze sjednat až do věku 99 let, vás takových starostí zbaví. Nejenže rozhodnete o tom, jakým způsobem budou vaše peníze investovány, ale v průběhu pojištění s nimi můžete disponovat – převádět je mezi jednotlivými fondy (a upravovat tak svou investiční strategii) nebo je i v případě potřeby libovolně čerpat. Pokud se dostanete do opačné situace a budete mít v době trvání pojištění k dispozici volné finanční prostředky, můžete využít práva na mimořádný vklad.

 

 

Počet klientů AXA pojišťovny narostl o 12 %

AXA životní pojišťovna je součástí jedné z největších světových finančních skupin AXA Group, která do České republiky vstoupila v březnu tohoto roku. Základní nabídku AXA pojišťovny tvoří kapitálové a rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění, úrazové pojištění a doplňkové zdravotní pojištění. V letošním roce zaznamenala velmi dobré výsledky ve všech oblastech svého podnikání: Počet klientů vzrostl k 30. červnu na 82 052 (meziroční nárůst 12 %), celkový počet smluv se zvýšil na 93 214 (11 %) a předepsané pojistné činilo 878 milionů korun (9 %). AXA životní pojišťovna byla úspěšná také v oblasti spolupráci se zaměstnavateli. Počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele se zvýšil o 19 % a přesáhl hranici 15 tisíc.

 

Více o nabídce společnosti AXA na adrese www.axa.cz nebo na telefonních linkách 841 111 121 nebo 531 021 111.

Reklama