Od Arrasu po Avignon, od Colmaru až po Saint – Malo… Touto větou začínal před pár lety cestovatelský seriál o Francii. Určitě si mnozí na něj vzpomínáte. Tehdy jsme Colmar, toto zajímavé městečko na severovýchodě Francie, ještě neznali. Ale umínili jsme si, že ho musíme někdy navštívit!

Leží kousek od hranic s Německem, je proto ideální zastávkou, pokud jedete třeba do vzdálenějších částí Francie. Oblast Alsaska (a také sousedního Lotrinska) byla po staletí předmětem sporů i bojů mezi Francií a Německem a čtyřikrát se tu měnila státní příslušnost.

ColmarColmar je považován za nejzachovalejší alsaské město. Oplývá nepřeberným množstvím architektonických a historických památek. Není proto divu, že je v neustálém obležení turistů.

Vrchol sice prožilo město v 16. století, kdy bylo díky říčnímu přístavu vyhledávaným střediskem obchodu zejména s vínem, ale jeho historie je mnohem starší. Sahá až do devátého století, kdy se o něm poprvé objevují písemné zmínky. Má dokonce vztah i k našim dějinám a je zmiňován už ve Zbraslavské kronice. V Colmaru, který patřil tehdy ke Svaté říši římské, pobýval po nákladné svatbě ve Špýru v září roku 1310 mladičký český král Jan Lucemburský s chotí Eliškou Přemyslovnou. Tehdy teprve čtrnáctiletý Jan, který byl vychováván v láskyplném prostředí (a rozmazlován), tu strávil s rodiči poslední společné dny, než se ujal svých povinností v Čechách. Později se s nimi už nikdy nesetkal, velmi brzy oba zemřeli.

Colmar

Le Koïfhus neboli Stará celnice, pocházející z roku 1480, je asi nejstarší veřejnou budovou ve městě. Staletí sloužila různým účelům – především jako skladiště či překladiště zboží dováženého i vyváženého z města, později dokonce jako shromažďovací prostor pro městskou radu. Byla zde také např. škola, divadlo, úřady… Dnes slouží především jako kulturní stánek pro pořádání různých akcí nebo krátkodobých výstav, jak tomu bylo právě v době naší návštěvy.

Stará celnice

Le Koïfhus neboli Stará celnice

V samém srdci určitě nepřehlédnete ani další zajímavý, nedávno opravený dům. Říká se mu Maison des Têtes, Dům hlaviček. Je pojmenován po 111 roztomilých hlavičkách a groteskních maskách zdobících fasádu. Byly údajně vytvořeny podle zdejších měšťanů.

Domy

Maison des Têtes a Maison Pfister

Za nejhezčí colmarskou budovu vůbec bývá považován Maison Pfister. Pochází z první poloviny 16. století, kdy si ho nechal postavit bohatý obchodník s klobouky Louis Scherrer. Jméno ale dnes nese po svém majiteli z poloviny 19. století Pfisterovi, který jej dal opravit. Je zdoben freskami a medailony zobrazující portréty Habsburků.

Že je Colmar rodištěm Frédérika Bartholdiho, sochaře a architekta, víme z již publikovaného článku o Isabelle Boyer. Jeho rodný dům dnes slouží jako Musée Bartholdi a seznamuje návštěvníky s jeho životem i díly. Nádvoří dominuje sochařovo alegorické Sousoší spravedlnosti, vlastenectví a práce.

Musée Bartholdi

Musée Bartholdi - vstup a nádvoří

Když se dostatečně nasytíte obdivováním nádherně zachovalých domů v křivolakých uličkách starého města, vydejte se na nábřeží Poissonerie.

Malé Benátky

Tato bývalá oblast rybářů, lemovaná typickými barevnými hrázděnými domy, je dnes nejnavštěvovanější částí města a nese poetický název Malé Benátky. Nejlépe si ji prohlédnete z výletních člunů, které brázdí vodní kanály napojené na řeku Ill spojující Colmar s Rýnem.

Okolí Colmaru je díky mimořádně vhodnému klimatu přímo ideální k pěstování vína. A s vínem se v Colmaru setkáváte na každém kroku po celý rok, zejména však na veletrhu vína, který se zde každoročně koná v srpnu…

Kruhový objezd

Loučíme se s Colmarem na kruhovém objezdu se Sochou Svobody

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

 

Reklama