Antikorupční program zajišťuje pro Českou obchodní inspekci nezávislá agentura, což je první krok k objektivitě a omezení korupčních rizik, prošetřování přijatých podání a hodnověrnému ověřování oznamovaných skutečností. Také k zajištění důkazů pro případný pracovněprávní nebo trestněprávní postih a pro navržení preventivních opatření, které podobným excesům do budoucna zabrání.

Tolik z tiskové zprávy, pravda trochu složitě řečeno. Podstatou je to, že Česká obchodní inspekce nebude kontrolovat sama sebe, ale sebe prostřednictvím nezávislého subjektu. Existují dvě antikorupční linky, kterých mohou podnikatelé využít, pokud mají podezření na korupční jednání inspektorů. Jen pro zajímavost, Česká obchodní inspekce jich má 412 a v celé republice je sedm inspektorátů.
Tak si napište: Zelená telefonní linka 800 870 890 a e-mailová adresa: fairplay@coi.cz


 

Reklama